De taalhandelingstheorie van J. R. Searle

FONTE ZOOM:
En 1979, John R. Searle kwam met een theorie sur taalhandelingen. Volgens ourlet zijn er vijf manieren waarop wij taal gebruiken. Dit zijn representatieve, directieve, commissieve, expressieve en declaratieve taalhandelingen. Dans dit artikel worden deze taalhandelingen carte besproken.

Representatieve taalhandelingen

Deze slaan op alle taalhandelingen die een van stand zaken uit de werkelijkheid afbeelden. De taalhandeling is een van weergave de toestand in de wereld. Hoeft echter niet waar te zijn de la De, het moet alleen maar zijn waar dans de ogen van de persoon mourir de uitspraak doet.

Voorbeelden
 • Meedelen
 • Inlichten
 • Verklaren
 • Vertellen
 • Weergeven
 • Bevestigen
 • Ontkennen
 • Beweren

Directieve taalhandelingen

Van de spreker bij een directieve la taalhandeling de De is dat hij / zij iets Wil. Probeert la porte dat de De à communicatief opzicht de hoorder iets te laten uitvoeren, des juist niet te laten uitvoeren.

Voorbeelden
 • Bevelen
 • Smeken
 • Vragen
 • Instrueren
 • Adviseren
 • Aanraden
 • Verbieden
 • Commanderen

Commissieve taalhandelingen

Met een commissieve handeling BINDT de verplicht de spreker zich in de toekomst een bepaalde handeling te verrichten de juist na te laten. Anders dan rencontré directieven moet de spreker zelf handelen om dans overeenstemming te komen Met de woorden. Er is van Sprake «engagement».

Voorbeelden
 • Zweren
 • Beloven
 • Wedden
 • Zich verplichten
 • Garanderen

Expressieve taalhandelingen

Alle taalhandelingen waarmee de spreker zijn gevoelens, houdingen, opvattingen, waardeoordelen de emoties laat zien. Het zijn dus niet, zoals bij representatieve taalhandelingen, uitspraken plus de buitenwereld, maar plus de Binnenwereld van de spreker.

Voorbeelden
 • Waarderen
 • Beoordelen
 • Wensen
 • Prijzen
 • Schelden
 • Klagen
 • Mopperen

Declaratieve taalhandelingen

Moeilijk uitgelegd: met een declaratieve handeling zet de spreker 'de wereld dans overeenstemming rencontré wat hij / zij op dat zegt moment. Je zou kunnen zeggen dat het een taalhandeling est die een nieuwe werkelijkheid maakt, Het zijn taalhandelingen filière Dingen laten gebeuren. Dit gaat vaak plus een bepaalde maatschappelijke institutie, waarbij de spreker macht heeft plus de hoorder. Denk bijvoorbeeld aan een rechter filière macht heeft een plus verdachte.

Voorbeelden
 • Les verklaren De de
 • Iemand ontslaan
 • Iemand dopen
 • Iemand aansprakelijk stellen
 • Het zich veroorloven
 • Het opzeggen
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité