De verwaterde betekenis van eau

FONTE ZOOM:
Hilary Putnam geeft en zijn tekst Signification et référence argumenten voor zijn op visie woordbetekenis. Hij is een van het verdediger semantisch externalisme: het dat idee de betekenis van een woord niet alleen wordt porte bepaald de psychologische staat van de spreker, porte maar ook iETS daarbuiten. Dit betekent dat mensen twee rencontré exacte dezelfde psychologische staat, hetzelfde kunnen zeggen en toch iets anders kunnen bedoelen, zonder dat het ze weten. Putnam gebruikt voor het bereiken van deze conclusie een bekend gedachte-expérience, dat van ?? ?? jumelle de la Terre. Volgens mij est dit expérience echter helemaal niet zo eenduidig, en l'conclusie de geen goed voor argument de Putnam ??. Nu zal ik geen argumenten gaan geven tegen het semantisch externalisme op zich argument van jumelle de la Terre de la ervoor maar tegen Putnam ??. Ik denk dat een grote Putnam redeneerfout maakt en ik zal uitleggen waarom.

Het gedachte-expérience

Laat ik eerst uitleggen houe Putnam het gedachte-beschrijft expérience. Er is een planeet meurent nous ?? jumelle de la Terre ?? noemen. Deze planeet est precies zoals de aarde, op een klein Verschil na. Dat betekent dat het er precies hetzelfde uitziet als op Aarde, euh mensen Wonen, mensen meurent zelfs onze talen spreken. Het enige verschil tussen Aarde en jumelle de la Terre est dat er dans de Aardse rivieren en meren H2O est, en dans de rivieren en meren op een andere jumelle de la Terre vloeistof, met een andere chemische formule meurent Putnam afkort rencontré XYZ. De Sterker nog, op elke Plaats waar je op jumelle de la Terre H2O zou verwachten, op Aarde zoals net, est op jumelle de la Terre XYZ te vinden. H2O en XYZ hebben een verschillende chemische formule, maar verder zijn ze niet van elkaar te onderscheiden, bij normale temperaturen en een normale druk. Natuurlijk est het dat deze sterk planeet echt zou kunnen bestaan, dat alle andere Eigenschappen ervan hetzelfde als op Aarde zouden kunnen zijn, als het anders er de l'eau est, maar daar gaat het niet hier om. Waar het om het gaat est gebruik van het woord ?? eau ?? en wat het woord eigenlijk betekent en waar het naar Verwijst.

op d'eau jumelle de la Terre
Wat Putnam zegt est het volgende: ?? noter qu'il n'y a aucun problème à propos de l'extension de la durée de l'eau ?? ??: le mot a tout simplement deux significations différentes; dans le sens où il est utilisé sur jumelle de la Terre, le sens de waterTE, ce que nous appelons l'eau ?? ?? simplement isn ?? t eau, tandis que dans le sens où il est utilisé sur Terre, le sens de waterE, ce que les Terriens appellent jumeaux ?? eau ?? simpl isn ?? t eau. ?? Ofwel, l'eau de het woord ?? heeft op Aarde een andere betekenis dan op jumelle de la Terre. Ik denk niet dat Putnam hier gelijk heeft, maar ik zal voor de uitleg van het gedachte-même expérience aannemen dat het wel wat hij klopt zegt. Nu gaat Putnam terug naar het jaar 1750, op Aarde toen mensen nog niet uit Wisten dat de l'eau H2O bestond. Ook op mensen jumelle de la Terre zouden niet geweten hebben wat était XYZ. Op aarde liep iemand rond, Oscar1, en op zijn dubbelganger jumelle de la Terre, Oscar2. Zij hadden precies dezelfde ideeën sur l'eau de wat ?? était, maar, de l'eau de terme ?? verwees op Aarde naar H2O en op jumelle de la Terre naar XYZ, al Wisten de personen zelf niet dat dat zo était. De woorden hadden een verschillende extensie. ?? Oscar1 et Oscar2 compris l'eau du terme ?? différemment en 1750 alors qu'ils étaient dans le même état psychologique, et même si, compte tenu de l'état de la science à l'époque, il aurait pris leurs communautés scientifiques d'une cinquantaine d'années pour découvrir qu'ils ont compris l'eau du terme ?? différemment. Ainsi l'extension de l'eau de la durée ?? ne est pas en fonction de l'état psychologique de l'orateur lui-même ??. Putnam denkt hiermee dus bewezen te hebben dat woordbetekenis niet alleen wordt bepaald porte de psychologische staat van een persoon, porte maar ook iETS daarbuiten.

Problemen rencontré expérience het

Nu est het intuïtief erg aannemelijk dat het klopt wat Putnam zegt, daarom est het een sterk gedachte-expérience, maar goed als je kijkt, doet hij een paar toch aannames overhaaste meurent zijn om conclusie nodig heeft geldig te zijn. Laat ik beginnen bij het dat zijn idee woord ?? eau ?? op Aarde een andere betekenis heeft dan op jumelle de la Terre. Est dit wel zo Vanzelfsprekend? Ik zal een ander voorbeeld dan l'eau gebruiken om te zien laten dat dat de vraag est, porte aangehaald een voorbeeld Jaegwon Kim. Jade wordt als Edelsteen gebruikt en est te herkennen aan zijn groene kleur. Vroeger dacht hommes dat het een Mineraal été, maar tard est gebleken dat er eigenlijk twee verschillende mineralen zijn mourons, nous Allebei ?? jade ?? noemen, en haast die niet van elkaar te zijn onderscheiden. Ze hebben dezelfde groene kleur en dezelfde hardheid. Jade bestaat uit jadeïet de nefriet, stoffen die niet op atomair niveau eens op elkaar lijken. Stel nu dat mensen twee, dans dezelfde psychologische staat, zeggen: ?? Dit is jade, ?? en ze wijzen naar een Edelsteen. Maar dit gebeurt een Tijd geleden, les hommes Toén nog niet dat Wist zowel jadeïet als nefriet bestonden. De een Wijst naar jadeïet en de ander naar nefriet, betekenen hun uitspraken dan verschillende dingen? Dit klinkt niet logisch. Het lijkt er meer op dat jade niet de naam van een est natuurlijke soort, maar een verzamelnaam waar twee natuurlijke soorten onder vallen, jadeïet en nefriet. Jade ?? ?? is een catégorie, al dacht hommes Vroeger dat het een natuurlijke soort était. Kan hetzelfde niet voor gelden eau? Zouden H2O en XYZ niet gewoon soorten eau kunnen zijn?

De taalgemeenschap
Putnam denkt van niet. ?? Si je signale à un verre d'eau et de dire ?? ce liquide est appelé l'eau. ?? Mon ?? définition ostensive ?? de l'eau eu la présupposition empirique suivante: que le corps de liquide que je montre porte un certain rapport de similitude à la plupart des choses que je et d'autres intervenants dans ma communauté linguistique ai d'autres occasions appelés ?? ???? eau. De wij nu weten eau waar uit bestaat of niet, en d'Er nu een stof bestaat die niet van nous zouden d'eau kunnen onderscheiden of niet, niet uit dat maakt. Met l'eau ?? ?? bedoelen wij de stoffen mourir dezelfde vloeistof zijn als de vloeistof in het glas filière wij ?? eau ?? noemen. En ?? wij ?? zijn de sprekers van onze taalgemeenschap. Maar, de mensen op jumelle de la Terre dezelfde spreken taal als de mensen op Aarde. Behoren zij dan niet tot dezelfde taalgemeenschap? Dat eau zou betekenen dat ?? ?? een woord est, waar zowel H2O als XYZ mee bedoeld worden. Dit is op Putnam de houe Eddy M. Zemach. ?? Puisque l'eau ne est pas moins abondante que l'eau, il se ensuit que la plupart des choses que je et d'autres intervenants de l'anglais appellent «eau» ne est ni H2O ni XYZ mais. Par conséquent l'extension de «l'eau» tel qu'il est utilisé sur terre et sur Twin Terre est identique. ?? Ook als het je probleem zo bekijkt, wordt duidelijk dat ?? eau ?? Misschien als Beter overkoepelende naam voor H2O en XYZ kan worden gezien dan als twee verschillende woorden mourir een andere betekenis hebben.

Aannames Overhaaste
Natuurlijk zou Putnam het niet mee eens er zijn dat de mensen op tot jumelle de la Terre behoren onze de taalgemeenschap. En hier zijn ook voor meilleure argumenten te geven. Immers, je zou kunnen stellen dat er tussen de mensen binnen een taalgemeenschap een bepaald contacts moet zijn, de dat ze op een historische manier remplies elkaar verbonden zouden moeten zijn. Zemach neemt aan, om ook zonder argument bovenstaand te beargumenteren waarom Putnam de la heeft, dat de mensen op jumelle de la Terre inderdaad niet bij onze taalgemeenschap horen. Maar het niet hij vindt Vanzelfsprekend. ?? Je vais supposer que Putnam peut trouver un moyen de le faire sans mendier la question ?? Dit citaat noem ik, om te zien laten dat Putnam, porte de manier waarop hij zijn gedachte-formuleert expérience, de lezer al sterk in een bepaalde richting stuurt, die niet helemaal de goede Hoeft te zijn. Terwijl hij uitlegt houe het op est jumelle de la Terre, Zegt meermaals de HIJ, op dat er geen eau jumelle de la Terre est. Hij zegt niet alleen dat er XYZ est en plaats van H2O, maar ook dat eau H2O est, enzovoort. ?? XYZ est indiscernable de l'eau à des températures et pressions normales. ??, ?? Océans et les lacs et les mers de la Terre contient Lits XYZ et non l'eau ?? , Als uitspraken deze zijn niet waar Vanzelfsprekend, porte de maar de manier waarop Putnam deze aannames doet, tussen de regels porte, heb je porte niet dat ze niet misschien kloppen.

Ontmoeting en 1750
Nu terug naar het voorgaande, Zenach neemt voor zijn verdere verhaal aan dat de mensen van niet bij jumelle de la Terre onze taalgemeenschap horen. Het punt dat Zenach dan maakt, gaat sur wat er zou gebeuren, als MENSEN van Aarde mensen van jumelle de la Terre zouden ontmoeten. Laten nous ons eerst VOORSTELLEN dat het jaar-nous en 1750 zijn. Als Oscar1 naar jumelle de la Terre zou gaan, l'eau ?? zou hij zeker XYZ ?? noemen. Ik wil rencontré dit idee van Zenach verder gaan. Als je Oscars de ze zou verwisselen, zou Oscar2 onze H2O ook zeker ?? eau ?? noemen. Nu est het dat zo Putnam zelf zegt dat wat ?? taalgemeenschap de l'eau ?? noemt, l'eau est ook, dat dat est de l'eau de waar ?? naar Verwijst. Stel nu dat mensen van alle nous planeet zouden wisselen, l'eau de dan zouden alle mensen van jumelle de la Terre H2O ?? noemen, en l'eau de alle mensen van Aarde XYZ ??. Dus, de gehele taalgemeenschap, du nu filière uit de mensen van Aarde en jumelle de la Terre bestaat, des alleen uit de mensen van Aarde, l'eau de H2O noemt zowel als XYZ ??. Betekent ook dit niet dat ?? eau ?? zowel H2O als XYZ kan betekenen?

Ontmoeting in onze Tijd
En houe zit dat dan en onze Tijd? Zenach Gelooft dat ook nu nous zouden weten houe verschillend H2O en zijn XYZ, nous Nog Kondén zeggen dat ze eau de beide zijn. ?? ce qui a été découvert est que de l'eau est faite de molécules de H2O et de l'eau est faite de molécules XYZ, mais les deux sont également l'eau ??. En waarom zou dit niet kunnen? Heel veel andere materialen benaderen nous ook op deze manier, Zoals papier, zand en Steen. En zelfs als DIT gebeuren niet zou, en als MENSEN van Aarde zouden aanhouden dat H2O de l'eau est, en XYZ iets anders, zou dat niet uitmaken. Stel dat de Oscars dan naar een beiden vloeistof wezen, Oscar1 naar H2O en Oscar2 naar XYZ, en Zeiden: ?? Dit est de l'eau, ?? maar niet geloofden dat de andere vloeistof ook eau était, dan ook zouden ze niet zeker dans dezelfde psychologische staat zijn dans hun denken dessus de l'eau. Immers, zou dan Oscar1 denken d'eau aan als die stof de H2O est en niet XYZ, en Oscar2 zou het omgekeerde denken.

Variaties binnen van de l'eau de scheikunde
Nu heb ik een paar al keer genoemd dat ?? eau ?? meilleure naar verschillende vloeistoffen zou kunnen verwijzen. Maar dans Feite est dat al lang aan de main. Er bestaat bijvoorbeeld zoiets als ?? zwaar l'eau ??, een stof filière erg lijkt op H2O, zowel qua chemische structuur als Eigenschappen dans de natuur: D2O. Deze stof noemen wij eau. Hetzelfde geldt voor T2O, HDO, HTO en DTO. En hier maken wetenschappers niet het onderscheid tussen ?? eau ?? fr ?? zwaar l'eau ??, ?? maar tussen licht l'eau ?? fr ?? ?? zwaar de l'eau. De eerste est H2O. Dans de taal van de wetenschappers zit dus al idee dat het H2O één van de vormen van eau est, als net Zwaar eau. En Licht bevat de l'eau, en zijn ook puurste vorm, niet alleen H2O-moleculen, maar ook H3O + en OH-. Zelfs kunnen nous Nog verder porte gaan erbij te betrekken dat er verschillende soorten O, zuurstof, zijn, wat betekent dat ook verschillende H2O moleculen van elkaar verschillen. Hoe dan ook, l'eau kom je en verschillende soorten tegen, het niet est ding EEN. Zo zegt Zenach: ?? f anglophones ont le droit d'appeler toute l'eau ?? ces liquides, ?? ils peuvent également ajouter des agrégats de molécules XYZ à cette liste ??. En en Feite est zo er nog veel meer dat eau onder valt, eau namelijk rencontré allerlei stoffen opgeloste. Ook kraanwater est de l'eau, mineraalwater, l'eau zoet, l'eau zout, l'eau dure, l'eau zacht. Er zijn talon veel Variaties eau op, en nous Mogen ze noemen d'eau allemaal. Waarom dan niet XYZ?

Woorden Twee 'eau »
Natuurlijk zou je kunnen zeggen eau dat ?? eigenlijk ?? alleen H2O betekent, en dat het wij gewoon mis hebben, wanneer wij al deze andere Dingen noemen d'eau. L'eau Zwaar moet misschien niet gezien d'eau worden als een vorm van eau, maar iets wat lijkt eau op, waardoor er ?? ?? dans de naam ervan zit. Immers, de meeste scheikundige zouden toch beamen dat H2O de l'eau est, en dat zij als ze rencontré werken de l'eau, zeker geen D2O zouden gebruiken. Dans de scheikunde est het Belang van groot onderscheid te maken tussen stoffen, en te weten wat ?? eau ?? precies betekent. Maar misschien est het beter dan om te concluderen dat er dans l'eau de onze taal keer twee het woord ?? bestaat, rencontré betekenissen verschillende. De ène betekenis van eau est dé van het Volk, waar zowel H2O als D2O, de l'eau rencontrés verschillende Combinaties van stoffen opgeloste, en dus ook XYZ, onder vallen. De andere betekenis est mourir van de l'eau ?? als vakterm, die eigenlijk ?? licht l'eau ?? betekent, die die scheikundigen gebruiken om precies aan te duiden welke chemische stof ze bedoelen.

Espèce naturelle
Waar dit debat eigenlijk plus lijkt te gaan est de vraag des een de l'eau ?? espèce naturelle ?? est. Een definitie van ?? espèce naturelle ?? van de Stanford Encyclopedia of Philosophy est: ?? Pour dire qu'un type est naturel est-à-dire qu'il correspond à un groupement ou commande qui ne dépend pas de l'homme ??. Dus, als een eau ?? espèce naturelle ?? est, moet het een stof zijn mourir fundamenteel te onderscheiden est van andere stoffen, en niet dans verschillende soorten bestaat. Paul A. Boghossian stelt het volgende: ?? e mot "water'-que ce soit sur Terre ou sur Twin Terre doit être considérée comme visant à exprimer un concept de type naturel; autrement, le fait que l'eau et teau sont des sortes naturelles distinctes ne sera pas sémantiquement pertinente ??. En ik heb eerder dans deze tekst al argumenten genoemd die er allemaal op dat het niet wijzen zo Vanzelfsprekend est dat een d'eau espèce naturelle est. wordt de l'eau dans de volksmond gebruikt om veel verschillende substanties aan te duiden, allerlei verschillende mengsels meurent meestal H2O bevatten, dans des Plaats daarvan D2O de nog een andere versie van eau. Verder bestaat l'eau, dans zelfs de puurste vorm, niet uit alleen filière H2O- de D2O-moleculen, maar ook uit H3O + en OH-, en daarnaast nog uit bijvoorbeeld waterstofbruggen, een van kenmerk eau dat ontstaat als verschillende moleculen bij elkaar Komen, en dus niet bij kan bestaan ​​één H2O molecuul, wat betekent dat één-H2O molecuul eau geen est. Dit wordt nu een Behoorlijk scheikundig verhaal, maar dat est om te zien dat het laten sterk onze intuïtie est te denken dat een de l'eau ?? espèce naturelle ?? est, de l'eau maar dat je hier wel anders plus kan gaan denken als je Beter de houe begrijpt scheikundig eigenlijk dans elkaar zit. Dan kom je erachter dat chez les wapitis geval niet te zomaar zeggen est dat gelijk de l'eau H2O aan staat.

Terre sèche
Nu wil Boghossian op een andere manier laten zien dat geen d'eau ?? espèce naturelle est ??, a rencontré zijn variatie op het gedachte-expérience van Putnam. Hij het heeft sur ?? sec Terre ??. Lijkt sec de la Terre een beetje op jumelle de la Terre. Op deze planeet est bijna alles hetzelfde als op Aarde, alleen est het niet als hetzelfde d'eau bij ons. Het lijkt alsof er een heldere en kleurloze porte stof de rivieren stroomt en uit de kranen komt, mourir de mensen op sec Terre ?? eau ?? noemen. Maar dans Feite est deze stof er helemaal niet. ?? Es apparences sont systématiquement fausses et constituent une sorte de mirage collective omniprésente. ?? Nu zijn er dus het woord ?? eau ?? uit onze taal, en l'eau de het woord ?? uit de taal van mensen op terre sèche. De psychologische staat van de mensen die aan eau denken hier, en op sec Terre, kan precies dezelfde zijn. Toch zouden ze niet volgens Putnam hetzelfde kunnen bedoelen, l'eau de omdat de extensie van ?? anders est. Hier Verwijst het naar H2O, en op sec Terre naar IETS anders. Maar naar wat? Mirage collective De ??? Dan Verwijst het naar het concept de van de heldere en kleurloze stof mourir dans de rivieren stroomt en uit de kranen komt, ook al est mourir er niet echt. Waar zou het anders naar verwijzen? Maar volgens l'eau de Putnam kun je niet dat zeggen ?? op Aarde Verwijst naar ?? de heldere en kleurloze stof dans de rivieren ??. ?? Eau ?? Verwijst naar een groep van moleculen, H2O-moleculen. En op jumelle de la Terre zou het verwijzen naar de groep XYZ-moleculen. Dan kan het niet op sec Terre, waar het woord ?? eau ?? precies op dezelfde manier gebruikt wordt als hier, opeens verwijzen naar een soort samengesteld notion van een van lijst Eigenschappen l'eau, meurent je oneindig lang zou kunnen maken. Als het woord ?? eau ?? op Aarde Verwijst naar H2O, waar Verwijst het op sec Terre dan naar?

Empirische kennis
Laten nous ons nu eens VOORSTELLEN dat wij op leven sec Terre. Aarde est sec Terre. Dat zou kunnen. Dans le wapiti est geval er maar alleen empirisch bewijs te vinden dat het niet dit geval est. Nous zouden rencontré de mirage ?? collective ?? leven kunnen. Er kunnen andere dingen aan zijn de main. Vroeger Wisten nous niet waar uit de l'eau bestond, en misschien zitten nous Nog coursiers fout. Misschien est het op d'eau één deel van de aarde anders wel talon dan op een deel ander, eau verschilt de misschien zelfs enorm par deeltje. Putnam neemt zomaar aan het niet dat dit geval est. En heb ik nu al laten zien dat het niet waar est dat uit de l'eau H2O alleen maar bestaat dans Ieder geval, maar niet dat était nodig geweest. Het Feit dat nous ons kunnen VOORSTELLEN dat het de scheikunde mis heeft est genoeg al om te kunnen zeggen dat Putnam overhaaste conclusies trekt. Hij kan niet dat aannemen hetzelfde de l'eau est en als H2O dus ook niet dat waar ?? eau ?? naar een Verwijst dans Feite chemische formule est. Eau Verwijst Ergens naar, naar een groep van dingen mourir uit bestaan ​​de l'eau, en wij weten wat nous avons rencontré deze groep bedoelen. En Het kan meilleurs zo zijn dat wat wij als groep Duidelijke van dingen meurent eau zijn zien, dans de toekomst helemaal geen ?? espèce naturelle ?? blijkt te zijn. Toch zit er betekenis aan de terme. Waar nous Naar est verwijzen dus niet een chemische formule, maar een dingen groep meurent nous hebben de l'eau genoemd. En de inhoud van deze groep kan sur De Tijd veranderen. Verändert Taal. Lang geleden noemde hommes bijvoorbeeld urine ook ?? ?? eau, niet meer Tegenwoordig, en dans de toekomst noemt hommes misschien een stof als XYZ ?? ?? eau. Dit hängt helemaal niet van af formules scheikundige. Nous kunnen maar moeilijk bewijzen dat een iets ?? espèce naturelle ?? est, als er Nous coursiers nieuwe dingen plus blijven ontdekken. Laten nous dit soort Empirische Kennis DHS niet voor bewijs gebruiken als die zaken rencontré semantiek te maken hebben.

De redeneerfout van Putnam

De reden waarom ik dat denk Putnam de fout ingaat bij zijn gedachte-expérience, est het dat hij Feit zomaar aanneemt dat gelijk de l'eau est H2O aan. Hierdoor est meteen de optie uitgesloten dat XYZ op eau jumelle de la Terre est, mieux standpunt een redelijk de wat est. Ik heb verschillende redenen gegeven waarom eau niet hetzelfde est als H2O. Een deel van mijn redenen est kennis op gebaseerd meurent nous Hebben dessus de l'eau, dat het meer dan bestaat uit H2O alleen, en zelfs kan bestaan ​​zonder dat. Een andere importantes Les reden est dat nous ons meilleure kunnen VOORSTELLEN dat eau H2O est niet, ook uit XYZ zou kunnen bestaan, de dat het de wetenschap helemaal fout heeft en eau uit iETS anders talon bestaan ​​dan nous Denken. ?? Eau ?? zou een meilleure categorienaam kunnen zijn dans plaats van een naam van een ?? ?? espèce naturelle. Denk hierbij aan de vergelijking rencontré jade, een stof filière uit talon twee verschillende soorten moleculen bleek te kunnen bestaan, maar die nous toch gewoon Allebei jade zijn blijven noemen. Wat est l'eau, est waar wij naar verwijzen als nous ?? eau ?? zeggen. En Verwijst naar de l'eau ?? die kleurloze, smaakloze, vloeibare stof ??, niet naar een chemische formule.

Conclusie
Waarom est dit alles nu precies een probleem voor gedachtegang s ?? Putnam? Volgens ourlet Verwijst ons woord ?? eau ?? alleen naar H2O. Als het Oscar1 woord ?? eau ?? gebruikt, Verwijst hij dus naar H2O, maar als Oscar2 zich dans precies dezelfde psychologische toestand bevindt, en l'eau de het woord ?? gebruikt, Verwijst hij naar XYZ. De betekenis van een woord hängt zo dus niet alleen af ​​van de psychologische toestand van de spreker, maar ook van externe factoren. Als nous echter Accepteren DAT zowel als H2O XYZ zijn de l'eau, dan verwijzen de Oscars wel naar dezelfde stof. Ik denk zelf dat ze beiden verwijzen naar ?? mourir kleurloze, smaakloze, vloeibare stof ??, maar ook je zou kunnen zeggen dat ze naar ?? H2O de XYZ (de eventueel nog een andere vorm van eau, Zoals D2O ?? verwijzen. Dans Ieder geval est de l'eau de extensie van ?? de hetzelfde, en est dit gedachte-expérience dus geen bewijs meer voor het externalisme.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité