Eleanor Roosevelt - Première Dame

FONTE ZOOM:
Eleanor Roosevelt était de echtgenote van Franklin Roosevelt, maar ook de eerste Première Dame filière zelf Beroemd werd. Ze zette zich voor dans talloze goede doelen en était werkzaam als diplomaat en auteur.

Eenzame Jeugd

Anna Eleanor Roosevelt geboren de werd à New York, op 11 oktober 11, 1884. Eleanor avaient een eenzame jeugd. Haar vader Elliott Roosevelt, de broer van de vroegere président Theodore Roosevelt, LEED aan depressies en était alcoholist. Haar moeder été druk vooral met het ophouden van de Schijn en ze schaamde zich voor het uiterlijk van Eleanor mourir ze niet knap vond. Toen Eleanor acht était overleed haar moeder en ze Ging samen rencontré haar twee Jongere broers bij haar grootmoeder van Wonen moederskant. Haar vader était afwezig voornamelijk. Snel overleed ook een van broer Eleanor en nog voor ze tien werd ook overleed haar vader.

Verantwoordelijkheid dix opzichte van de Samenleving

Op haar vijftiende kreeg Eleanor pas echt contact se est réuni de buitenwereld doordat ze naar een école jongedames voor werd gestuurd: Sud champs en Engeland. De directrice van de l'école était iemand meurent verantwoordelijkheid dix van opzichte de samenleving zeer belangrijk vond. Bij haar terugkeer dans de Verenigde Staten begon Eleanor zich in te zetten voor anderen. Dans diezelfde Période kreeg ze verkering rencontré haar neef Franklin Delano Roosevelt. Dans maart 1905 trouwden ze en Eleanor kreeg een nieuw leven totaal. Roosevelt était een homme meurt dans graag de buitenwereld zijn opwachting maakte en Eleanor était van een verlegen nature, teruggetrokken vrouw. Daarnaast était haar schoonmoeder een macht om mee te rekening houden. Eleanor kreeg dans SNEL tempo zes kinderen, er als een waarvan bébé overleed. Roosevelt était druk intussen rencontré zijn carriere dans de Democratische Partij. En 1913, le président de la porte de aangewezen werd de hij Wilson als assistent Secretaris van de Marine. Eleanor était druk rencontré Vrijwilligerswerk Rode Kruis voor het, maar dit kon ze dans de Luwte doen.

Polio

Een grote verandering voor het echtpaar kwam rencontré het ziek worden van Roosevelt. Hij kreeg poliomyélite en raakte verlamd. Zijn dat hij moeder wilde zich bij zijn ziekte neerlegde en ophield rencontré werken. Eleanor oefende echter Druk op ourlet uit om te proberen weer actief te worden. Binnen enkele jaren avait hij zijn krachten weer terug gevonden en était opnieuw actief dans de politiek. En ook Eleanor était inmiddels zeer actief geworden dans de publieke sfeer. Ze était couvercle van de League of Women Voters, la Ligue nationale des consommateurs, des syndicats Ligue des femmes en de vrouwenafdeling van de New York Comité démocratique État. En 1928 werd Roosevelt gouverneur van New York en Eleanor bezocht namens ourlet Ziekenhuizen, gevangenissen en tehuizen.

De First Lady

En 1932 werd Franklin Roosevelt président van de Verenigde Staten en daarmee Hield het leven van het persoonlijke echtpaar grotendeels op. Eleanor werd de eerste beroemde Première Dame en wekte daarmee zowel zeer grote sympathie als grote afkeer op. Eleanor Liet zich interviewen voor de radio, porte reisde het terres en était de spreekbuis voor degenen vie dure hulp nodig hadden, Zoals Afro-Américains, werkende vrouwen en jongeren. De Verenigde Staten leden hevig onder de Grote Depressie van de jaren dertig en vooral de zwakkeren van de maatschappij waren daar het slachtoffer van. Terwijl Roosevelt a rencontré behulp van zijn New Deal de Depressie te lijf Ging, zette Eleanor zich op kleinere schaal dans voor de slachtoffers en trad als op tussenpersoon tussen de getroffenen en de regering. Haar aandacht Ging vooral uit naar de positie van vrouwen en ze avaient affiniteit grote rencontré kunstenaars. Dit laatste uitte zich in een speciaal werkprogramma Works Progress Administration. Ze SPRAK zich uit tegen racisme en zette dans zich voor de strijd voor burgerrechten voor Afro-Amerikanen.

Leven na de Dood van de président

Toen de Tweede Wereldoorlog naderde schaarde Eleanor zich volledig achter het beleid van de Haar homme. Nadat de Verenigde Staten actief waren gaan deelnemen aan de Tweede Wereldoorlog ging Eleanor regelmatig naar het buitenland om de Troepen te inspireren en ze bezocht Afdelingen Rode Kruis van het. Roosevelt overleed en avril 1945 en iedereen verwachtte dat Eleanor zich terug zou trekken uit het leven publieke, président de maar Truman vroeg haar als de Amerikaanse afgevaardigde voor de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme. Deze functie bleef ze vervullen tot en 1952. Ook daarna bleef ze actief als afgevaardigde van de l'Association américaine voor de Verenigde Naties. Dans de laatste jaren van haar leven reisde ze plus de hele wereld en bezocht onder andere de Sovjet-Unie. Uiteindelijk overleed Eleanor op 6 novembre 1962.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité