Emily Greene Balch - Vredesactiviste

FONTE ZOOM:
Emily Balch was een zeer actieve vrouw. Ze zette dans zich voor de armen en Vrouwen in haar samenleving en Ging ze vervolgens bezig houden Met de wereldvrede. Deze laatste INZET leverde haar de Nobelprijs voor de Vrede op.

Het Sociale Vraagstuk

Op 8 de la Januarie Emily Greene Balch werd 1867 à Jamaica Plain, Massachusetts. Haar Ouders waren unitariens en voedden hun zes kinderen op rencontré hoge Religieuze en morele waarden. Balch was een goede leerling en studeerde économique en Bryn Mawr, waarna ze een beurs kreeg en naar de New York vertrok om te werken onder de hervormer sociale Jacob Riis, waarna ze naar Paris vertrok om aan de Sorbonne van haar beurs gebruik te maken. Ze Hield zich bezig met het ?? sociale vraagstuk ?? en bij haar terugkeer dans de Verenigde Staten Ging ze Werken bij de enfants ?? s Institut aide à Boston.

Docente

Balch voelde zich thuis à Boston en 1892 en ontmoette ze drie Dames die haar leven zouden veranderen: Jane Addams, Katherine Coman en Vida Scudder. Deze drie hielden zich bezig rencontré hervormingen en waren inspirerende voorbeelden voor Balch. Balch vond doceren een goede manier om de sociale beweging te stimuleren en besloot zelf verder te studeren en vervolgens les te gaan geven. Ze studeerde aan Harvard, Universiteit van de Chicago en van Berlijn en Ging vervolgens cursussen économique geven aan Wellesley College, waar ze de assistent werd van Katherine Coman. Waren een groot de succes De bij de studenten, Balch toonde zich een geinspireerde docente.

Socialisme

En 1902 werd Balch de voorzitster van de commerce Union Ligue des femmes à Boston. In die hoedanigheid Hield ze zich bezig rencontré de minimum salarissen van vrouwen. En 1906 SPRAK ze zich als uit socialiste en dit belemmerde haar vervolgens en haar carriere, veulent het socialisme werd in de Verenigde Staten als een radicale stroming gezien.

Wereldvrede

En 1915 werd Balch als Amerikaanse afgevaardigde naar Den Haag gestuurd naar het Congrès international de la femme. Jane Addams était ook daar aanwezig. Balch werd ook vervolgens actief dans de pacifistische beweging en sloot zich aan bij groeperingen Als de Union américaine contre le militarisme en Parti de femmes pour la paix. En 1919 werd contrat de van het Balch bij het niet Wellesley College verlengd vanwege haar ?? radicale activiteiten ??. Balch werd secretaresse bij de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, Jane Addams waar voorzitster était. En 1922 gaf ze dit werk op vanwege haar gezondheid.

Vluchtelingen

Balch bleef zich echter inzetten voor de wereldvrede en 1939 dans publiceerde ze ?? réfugiés comme actifs ??, waarbij ze de Verenigde Staten aanmaande om Vluchtelingen uit Duitsland-nazie toe te laten op humanitaire Gronden. Na het bombardement en 1941 op Pearl Harbor zette ze zich dans voor de Japanse Amerikanen mourir vastgehouden werden dans interneringskampen.

Nobelprijs voor de Vrede

En ₩ 1946 Balch de Nobelprijs voor de Vrede, samen rencontré John R. Mott. Balch doneerde haar prijs aan de WILPF. Dans latere jaren bleef Blach actief voor de Vrede werken, een Ondanks mager inkomen en een slechte gezondheid. En 1959 hielp ze de honderste verjaardag van Jane Addams organiseren. Balch overleed op 10 december 1961 op 94-jarige leeftijd.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité