EPD: elektronisch patienten dossier

FONTE ZOOM:
De nederlandse overheid schreeuwt het al uit: "het elektronisch patiëntendossier zal communicatie eenvoudiger maken tussen de diverse geneeskundige instanties". Leuk bedacht... maar als kritisch burger heb ik ook zo nog mijn kanttekeningen die helaas niet beantwoord worden in de folders. Hier mijn overpeinzingen....

Reikwijdte

Het electronisch patiëntendossier zal de informatieverstrekking tussen de diverse artsen, huisartsen en andere geneeskundigen gaan optimaliseren: snel, accuraat, en direct opvraagbaar. Eerste bedenking begon al: "Waarom in hemelsnaam alleen in Nederland zo'n informatiesysteem opzetten?". Naar mijn bescheiden mening had dit juist op europees niveau aanbesteed moeten worden, en ook grens-overschrijdend ingezet gaan worden. Immers, een telefoontje plegen met een huisarts in geval van calamiteit of overleg/kennisoverdracht is in Nederland prima te doen.

Maar... probeer zoiets eens tijdens een vakantieperiode in het buitenland: niet iedereen is de vreemde taal machtig van het vakantieland, noch spreekt zelf vloeiend de diverse talen. Andersom: een geneeskundige uit Frankrijk zal redelijk veel moeite hebben om met een tourist verbaal goed te kunnen commmuniceren. Met een EPD op europees niveau, is aan de hand van codes voor medicijnen, behandelingen en allergieën voor elk land de juiste scherm-vertaling te maken. Dit bespaart tijd, frustraties en nog veel belangrijker fouten t.g.v. mis-communicatie.

Privacy

Er wordt in mijn ogen erg luchtig gedaan over de privacy en vooral de beveiliging daarvan. Ik kan nergens achterhalen of de vele gegevens versleuteld opgeslagen worden, of alleen bij verzending/uitwisseling worden gecodeerd. Ook een vreemde gang van zaken om juist EPD op te leggen aan iedere burger, en voor een donor-registratie zich weer verschuilen achter de individuele keuze. Trek dan ook gewoon het donor-systeem over 1 kam: allen zijn donor in Nederland, mits/tenzij de persoon bezwaar maakt!

Ook is een BSN )nummer niet heilig als referentie om te bewaren: er zijn genoeg programma's geschreven die volkomen willekeurig geldige BurgerServiceNummers genereren... Kans op fraude dus, al zit er voor de persoon mogelijk medische consequenties aan .

Zorgverleners

Waarom gaat het EPD alleen artsen, specialisten, apothekers en waarnemend huisartsen informeren? Ervaring leert dat ook een koppeling met tandarts/ orthodontist zeer wenselijk is: soms verraadt de mond al dat er iets speelt... Wellicht weer een medische doelgroep die over het hoofd gezien is. Advies: geef hen in elk geval beperkte inzage in het EPD, en mogelijkheid om een notitie toe te voegen voor huisarts. Zodoende is ook daar wat wisselwerking mogelijk.

Digitaliseren

Waarom niet het EPD gelijk omvangrijk maken: foto's van huisarts/röntgenfoto's van tandarts en ziekenhuis direct raadpleegbaar maken? Met de huidige techniek is het kinderlijk eenvoudig dergelijke informatie ook beschikbaar te maken. Helaas... ook daar lees je niets, dus medische dossiers met foto's die kwijt kunnen raken blijven nog steeds een aandachtspunt!

Tot slot

Zoals je merkt, ik persoonlijk heb mijn bedenkingen en ik teken niets voor er veel meer duidelijkheid verschaft is door de overheid. Mijn gevoel zegt me dat dit wederom het bekende nederlandse politiek klimaat is: het kan vriezen, het kan dooien. De overheid staat al bekend met mis-managen van projecten binnen tijd, geld , en dit is wederom een schoolvoorbeeld van ad-hoc besturen van een land. Ik hoop dat menig Nederlander eerst even rustig gaat nadenken, alvorens klakkeloos toestemming te geven.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité