Eschyle Agamemnon van

FONTE ZOOM:
"Agamemnon," is een van tragédie Griekse tragediedichter Eschyle vormt en het eerste deel van Dien trilogie Orestie. Werd het werk uitgevoerd dans v.Chr 458. Athènes. Dit is een Uitgebreide Samenvatting van het boek. Heb ik dit gemaakt voor Examen mijn de theatergeschiedenis.

Personnages

 • Wachter paille van het Argos
 • Argos de Koor van van, mannen Oude
 • Klytaimestra, Koningin van Argos
 • Heraut van Agamemnon
 • Agamemnon, Koning van Argos Griekse opperbevelhebber voor Troje
 • Kassandra, Trojaanse Prinses en Profeta, Agamemnons minnares
 • Aigisthos, van minnaar Klytaimestra
 • Lijfwacht van Aigisthos

Wachter Proloog

Om De Wachter de vraagt ​​goden Verlossing, veulent hij Wacht al een jaar op Het Huis van Atrée ?? Zonen. Zegt dat hij hij de Wacht Houdt voor het Lichtende teken, embarqué à Troje brengt message. Zegt dat hij hij kan niet slapen, maar angstig est. Vertelt donne vaak Huila hij hij om het Huis van LEED donne zoals vroeger voortreffelijke beheerd wordt niet. Dan een vuursignaal Lucia De Wachter. Zegt hij talon donne Argos zal zingen dansen en om deze gebeurtenis viere vous. Zegt dat hij hij Agamemnons Vrouw, Klytaimestra een teken geven zal ze donne uit lit haar must Komen. Dans Meykene wordt gemeldt Dan donne ingenomen Troje est. De Wachter zegt dat hij een eigen Voorspel dansen zal, veulent hij zijn zal meesters geluk omzetten au chapitre des victoires, veulent hij heeft zijn rencontré drie vuurwacht zessen gegooid. Hoopt ​​dat hij hij van de main Agamemnon bij zijn Thuiskomst drukken Mag. Zegt dat hij hij plus de zwijgt de repos, veulent een grote bouche est op zijn Tong Gestapo. Zegt dat hij als het huis spreken Kon, het wel duidelijk zou worden. En dat wie degenen plus spreekt hij het wel weten zullen, jour degenen en zijn voor het niet weten woorden Duistere zullen blijven.

Koor opkomst en eerste koorlied

Koor donne Tien zegt het zijn jaren Verstreken depuis Priamos ?? tegenpartij machtige. Ze vertellen sur la durée sterke van Atrée ?? Zonen Argos rencontré ?? Vloot van Duizend Schepens, soldaten de porte gesteund mourir terres het Anker hebben geliche uit het. Ze vertellen plus de van Geschiedems Trojaanse oorlog. Agamemnon vertellen houe ze zijn en Broer Ménélas de Sparte Koning van een reusachtig Vloot verzamelden Leger en een om Hélène de Ménélas Vrouw van heroveren vous, jour Ontvoerd Paris porte de werd een Prins van Troje. Grieken de en Vechten Trojanen tien jaar een strijd lang. Zeggen vous donne zij ze zijn Oud en zijn thuisgebleven, maar ze voeren kracht de la mine. Ze zeggen donne oorlogsgod er geen Plaats heeft. Ze vragen Wat er rencontré Klytaimestra gebeurd est omdat ze Overal brandoffers brengen laat. Goden voor alle meurent dans de Wonen stad, euh gloeien immers Geschenken op de Altaren. Ze vragen verlossen van en te beklemming, rijzen er maar dan weer offre porte haar hoop verdriet verdrijft jour hun. Ze zeggen donne Overwinning van wie de Zeus geestdriftig toejuicht, nooit aan het zal inzicht ontbreken. Ze donne vertellen genade van goden, die op trotse tronen hebben gezeten, est soms gewelddadiger. Vooraleer Klytaimestra Antwoordt op de vraage van offres, herinneren ze zich het vreselijke verhaal ce par le vent werd la porte de opgesloten de Griekse Vloot en Aulide, Agamemnon en houe deze donne vent de printemps verzonden porte werd Artemis, de Godin jacht van. Om le vent vous kalmeren MEHF zijn Dochter Iphigénie, Agamemnon sacrifice. Refreine schreeuwen voor het beschrijft en détail la quille de Haar meelijwekkende genade aangezien mensen van de Haar Haar Vader.

Eerste akte

Wanneer het klaar refreine est rencontré het van verhalen verhaal van Iphigénie, les questions zij opnieuw Klytaimestra aan om verklaren Haar vous offre. Klytaimestra zegt Troje donne la porte est ingenomen Grieken. Koor vraagt ​​het zich af dit de zij misschien heeft gedroomd, des een Gerucht heeft gehoord. De Koningin verwerpt deze veronderstellingen verachting rencontré, donne zeggend zij niet dwaas genoeg est om de dromen geloven Geruchten vous. Koor vraagt ​​Haar Haar wie het zo rencontré Snel donne Bericht bereiken Kon. Klytaimestra zegt dat een Hefaistos stralende gloed Zond Ida van. Ze vertelt plus het vuursignaal donne werd opgevolgd aangevuld en als een fakkelrace. Zij de la binnen de Stelt de Muren van Troje voor en hoopt donne geen Grieken inbreuken tegen de Goden jour begaan zullen veilige een reis naar huis zouden belemmeren.

Tweed koorlied

Koor geeft dank aan het voor de Zeus Overwinning en zegt dat jour Troje verdiende als Strafe Misdaad van voor de Paris. Dat de Prins Trojaanse wegliep rencontré Helen, brengt noodlot naar het zijn stad. Dan flux de denken verschrikkelijke oorlog Kosten van. Koor vraagt ​​het zich af de ze niet Beter Wat zijn bescheiden Meer, le jour où vous voulez que le goden straffen vaak mensen toenemen Hoog. Dan het vertelt Koor Gerucht dessus de la porte de zich het donne sur Verspreid stad. Ze vragen des het zich af Waar est: ?? Apparaît het van het est goden de bedrog ??, terwijl anderen zeggen vous donne Klytaimestra de Vier.

Tweed akte

De Heraut zegt dat hij nooit durfde hopen donne zou zijn huis la zien de hij. Saluts Koor le filet de De de Goden en monumenten sur. Kondigt hij aan donne veroveren Agamemnon na het van Troje wreken en van van Misdaad Paris terugkeert. Het Koor zegt dat zij ook geleden hebben. Héraut Vind DAT de Meer zij hebben geleden strijders de Dan. Les critiques de la journée, ces proeven beschrijven zij Tijdens belegering de van Troje hebben verdragen: Het weer en slechte schepen lijken vervoerden jour. Nu hebben zij gezegevierd, en hun akten zullen worden voor altijd aangekondigd. Zowel zullen voor het leger als de stad eeuwig Gezegend worden. Klytaimestra zegt dat ze al lang blij était om het nieuwe, maar dat hommes Haar toen verweet vous donne ZE Vroeg juichte. Ze gaf, Ondanks twijfel dehors, dehors de l'nombreuses offres opdracht. Geeft ze nu om aan de flux de opdracht Heraut Agamemnon vous donne vertellen ze altijd Gelovige est geweest en dat ze heeft gesmacht Afwezigheid naar zijn in het Huis. Heraut zegt dat de Zo ?? n Taal trotse vol waarheid een niet misstaat Vrouw van Adel. Alvorens de Heraut weggaat, Koor vraagt ​​naar het het van noodlot Ménélas, Agamemnon Broer la camionnette. De Héraut ontstemd est. Vertelt donne hij er een Krachtig opzette Vent en dat de schepen omsloegen. Agamemnon donne zegt hij er op een andere de manier aan ontsnappen Kon, maar dat est vermist Ménélas. Het kan hij dat zijn wel veilig est, maar ze niet dat weten. Zijn de l'est beaucoup.

Derde koorlied

Nadat hij het Nieuws cours vreselijke Meneloas heeft verteld, vertrekt Heraut sur. Heeft haar la naam de Koor vraagt ​​wie het zich af Helen, naam veulent Haar betekent dood ?? des ??. Immers talon wat er est vernieling ontstaan ​​Doordat ze Helen herveroveren Wilden. Ze Denken plus het Idee deugdzame donne goedheid l'hun de familles, lijden soms. Dan ze besluiten donne tegengestelde Waar is het. Opgeblazen trotte sur Menselijke lijdt immers nombreux lijden en dood, en niet oprechtheid.

Derde akte

Agamemnon verschijnt in een wagen, Kassandra vergezeld van. Koor het begroet ourlet, en pointe geeft donne ze zijn aan wijsheid getwijfeld hebben. Hij heeft gezegevierd nu, ze zijn iof verschuldigd ourlet. Agamemnon geeft dank aan de goden voor hun Deel dans Overwinning zijn bij Troje. Koor vertelt hij het dat hij woorden hoort hun ?? donne à l'homme loyaalste als zelfs de dient hij niet rencontré heerst akkoord des critiques. Belooft Eerlijke leiders hij om aan de macht vous Houden en vous beëindigen corruption. Apparaît Klytaimestra vooruit nu. Begroet ze de Koning en verklaart ourlet Haar hartstochtelijke lief. Ze beschrijft Vrouw van het lijden op de jours homme haar doit wachten. Ze zegt dat er wel een Gerucht Elke Dag était plus zijn dood verwonding des een. Ondertussen, omdat zij een revolutie vreesde in de stad heeft hun zij Zoon Oreste en zijn vrienden gestuurd weg naar een andere stad. Haar en nu lijden Eenzaamheid plus zijn, Kan ze zich op zijn Verheugen Thuiskomst. Ze heeft Haar meisjes gevraagd om een ​​Purper tapijt voorzien vous, Agamemnon zodat rencontré zijn niet voeten de Aarden raakt wanneer hij het binnengaat paille. Agamemnon berispt zijn vrouw Hierom, veulent Zo ?? n trotte sur zou niet goden Gunstig stemmen. Klytaimestra zegt donne als Trojaanse de Koning, enfilées sur Grieken avait overwonnen, hij zou doen dit ook. Dan hij stemt critiques dans Uiteindelijk en het à moins de paille sur het paarse tapijt. Hij heeft voor veel aandacht Kassandra, le jour Trojaanse Prinses hij heeft meegenomen slaaf als. Klytaimestra laat nogmaals merken dat ze blij talon est réuni du aanwezigheid van Agamemnon.

Vierde koorlied

Koor krijgt het allerlei voortekens, Ondanks d'Agamemnon Thuiskomst van en restauratie Orde van de van Argos. Met een bepaalde bedoeling kunnen Vrees zij de hun niet articuleren ze fluisteren.

Vierde akte rencontré en beurtzang recitatief

Klytaimestra verschijnt en geeft opdracht Kassandra nombre om aan de dankzegging opnieuw offre van Deel nemen vous. Ze ze niet Ongelukkige Hoeft vertelt Kassandra vous donne beaucoup voulez activer Haar ze een zal vriendelijke hebben Meesters. Kassandra biedt geen Antwoord voor het en Koor van de Koningin weergalmt orden. Wanneer het nog meisje coursiers blijft Stil, Koor zegt het dat ze niet misschien hun spreekt Taal. Kassandra est taché Klytaimestra zegt dat haar eigen gedachten Wilde en dat ze zal geen Tijd Meer verspillen aan het meisje. Ze critiques naar binnen en laat Kassandra achter met het Koor. Zij drukken medelijden voor het meisje uit en vertellen zacht om de Haar wagen Verlaten vous. Kassandra spreekt voor het Eerst, schreeuwend aan Apollos. Ourlet de la waarom Zij hij Kweli Haar Haar hij stad en naar welke heeft gebracht. Het is van het huis Koor vertelt Haar dat ze dans le Atrée, Het Huis van de familie van Agamemnon. Kassandra roept donne ze in een Huis se porte wordt gehaat Dieu donne. Zij herinnert zich Vaag de voorspelde gruwelijkheden plaatsvinden zullen jour de ER. Koor Haar Bericht op het niet begrijpt, maar zij blijft volhouden donne vernietiging filière zal plaats vallen. Bejammert ze het beaucoup donne Troje vernield Haar heeft en naar het Huis van heeft gebracht Atrée. Aan het het haar la verhaal de Koor Maan vertellen vous. Apollo Viel dans lief rencontré haar Haar en verleende of Gift van voorspelling. Ze Beloofde aan voor een ourlet ourlet om genre que vous dragen. Toen zij woord Brak Haar, porte hij het aan te la maken de Haar zodat niemand Haar waarschuwingen aandacht zou besteden. Nadat ze dit heeft verklaard, voorspel ze donne Agamemnon zullen sterven zij en porte de handen Vrouw van. Les critiques het een plus Vrouw-jour Leeuwin remplies de Wolf Go critiques de lit. Dan uiteindelijk zal de zoon van moordenares tevoorschijn Komen en dood van zijn wreken Vader. Na het van deze verklaren voorspelling, boisé Kassandra af om te sterven. Le stade est omgekomen iedereen Haar, en ze zegt dat ze zich bij zal aansluiten poule. Het Koor vindt Haar moedig, vous begrijpen ook al proberen ze het nog bericht coursiers. Kassandra boisé binnen het paille. Ze maakt nog een laatste gebçd vragen vous donne tant Apollos om hun Zoon dood zal wreken Komen. Kassandra est zodra binnen, Koor VREESE het leven van voor het de Koning. Dan ze horen Plotseling geschreeuw van het Agamemnon jour ondragelijke pijn heeft en roept donne hij de la gewond est. Dan een andere klinkt Schreeuw, pilotis porte gevolgd. Koor vraagt ​​het zich af wat ze kunnen doen. Ze zijn angstig. Jan van de zegt dat ze hamburgers d'Argos moeten Verzamelen en de andere zegt dat ze op de moordenaar moeten afgaan.

Vijfde akte rencontré en koorzang recitatief

Klytaimestra verschijnt rencontré lijken van de Haar voeten Agamemnon en aan Kassandra. La heeft de Zonder te gaan ze Schande begint vertellen houe ze Agamemnon met een Bijl. Aan het de Koor Ze donne hij kwaad était en om het verdiende vous sterven. Zij donne verklaren zij van Argos zal worden verdreven gemeden en zal worden voor alle porte mensen misdaad Haar. Koor verwijt ze porte de poule het op hun schijnheiligheid af te Rekenen: Ze immers de HEBBEN geprotesteerd niet zijn toen Agamemnon onschuldige dochter doodde Iphigénie. Moord van de Haar est gerechtvaardigd echtgenoot, dringt zij aan, omdat het zijn misdaad wreekt. Nu kan Agamemnon naast Kassandra liggen dood, die lit deeld zijn. Koor het betreurt tweevoudige Moord sur. Benieuwd wie Rouwen zal ze zijn om Agamemnon, nu zijn vrouw gedood ourlet heeft. Klytaimestra vertelt Hen donne Iphigénie, le genre zijn, ourlet daarna begroeten zal. Het refreine bejammert de Verlaten vlek op de familia en stad porte hun voorouderlijke vloek, maar de Koningin dringt culture donne Haar Moord aan een wraak du cycle de flux de eind en geweld heeft gemaakt van.

Slotakte rencontré recitatief

Aigisthos de minnaar Klytaimestra van, verschijnt vergezeld porte zijn voor het eerst lijfwachten. Hij est van de Neef, Agamemnon, en aangezien hij zich plus de Moord Verheugt, geleid heeft leren nous »de tant de jours de la geschiedenis van de dood van de Koning voorouderlijke vloek. Van de vader Aigisthos, Thyeste probeerde Succesvol niet om de Kroon van vader van Agamemnon, Atrée vous Grijpen, en werd verbannen van Argos. Uiteindelijk keerde Thycstes terug naar de stad om te bedelen voor genade. Atrée heette ourlet Welkom kookte twee en Zonen Thycstes die zijn van kinderen onbewust Opat. Dag en zijn Zoon dans ballingschap geweest sind die zijn Thyeste. Nu est le Slechts vreselijke misdaad tegen de Familie van Aigisthos gewroken. Koor vertelt ourlet dat hij het een vrouw het liste de uitvoeren, maar dat hij voor de misdaad uitgevoerd zal worden. Aigisthos vertelt donne hij zijn niet de porte bij om vous ourlet vermoorden Kon Agamemnon. Beweert hij dat zijn en Aanhangers Schatkist ourlet zullen toelaten om de Stadt controleren vous. Koor zegt het dat ze bereid activé, vous sterven, Wat Aigisthos graag hoort. Apparaît ertussen Klytaimestra dan. Ze zegt dat zij houe en Aigisthos gehandeld hebben, niet op een andere manier Kon. Ze zegt dat de stad Argos nu onder Haar zal moeten regeren Regel. Koor keurt hun gezag het goed, maar vertelt donne Oreste van de dood zal zijn vader wreken Komen. En Aigisthos Klytaimestra verwerpen als deze woorden loi bedreigingen en Samen nemen zij TEUGELS van de staat op.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité