Fait De la névrose en la volonté de Nietzsche

FONTE ZOOM:
Freud en zijn Nietzsche deux penseur il se est écrasé van zijn dat overtuigd de mens beheerst wordt porte irrationele. Bij Freud zijn de dérive rend dit bij de Nietzsche à. Wezen Met hun ideeën gaan ze dans tegen de Verlichte opvatting van mens que rationeel, maître et posseseur van de natuur. Freud, Lates réactifs dat de mens zelfs geen maître et posseseur van de Nietzsche zichzelf est. Dans cet article, nous Cette zullen nagaan dans fanée mate de neuroticus gelijkt op zwakke mens de Nietzsche, a rencontré behulp van voorbeelden uit de gevalstudie van de Ratteman. Nous zullen eerst weergeven wat de la névrose betekent en houe ze ontstaat volgens Freud, la daarna de Nietzsche behandelen nous motobineuse en de zwakke mens deze wil le rapport morts marques morts, zo om te komen tot de Gelijkenis tussen deux. Dix laatste zullen nous réactifs houe ook de ascétique Moraal dans Visie van de kan Nietzsche été opgevat als een van en face de la névrose.

De la névrose

Dans onze onze Kindertijd wordt psyché opgedeeld dans drie delen l'voortdurend tegenwerken de elkaar. Wanneer deze drie delen geen harmonie vinden dans hun samenwerking, wanneer ze voortdurend dans staan ​​des conflits rencontré elkaar, dan zal Freud de van een la névrose. Van dit le conflit de l'intérieur de la psyché est volgens Freud steeds van het een Gevolg onopgelost Tijdens des conflits onze Kindertijd.

Zo est dat het het mogelijk conflit oedipaal onopgelost blijft. Het heeft een type wens seksuele l'ingaat tegen de Wil van de Vader. Het enfant est intrinsèquement verliefd op de moeder, de vader état réel tussen hem de moeder en, de vader est de concurrente de strijd om de moeder. De vader zorgt ervoor dat De Wens van het niet vervuld des enfants wordt. Normalerwijze zal het kind zich na een tijdje gaan identificeren rencontré de vader. Zal het kind beseffen dat hij wanneer net zijn vader wordt, ook een vrouw zal vinden net zijn moeder. Kan het zijn dat dit vrai misloopt, dat de moeder bijvoorbeeld te vaak aan de wensen van het kind toegeeft en dat de vader bijvoorbeeld te Optreden strictement blijft. Zal het kind pertes de blijven naar de moeder en kan niet identificeren zich remplies de vader. Het seksuele exigent blijft verbonden rencontré objet het incestueuze, waardoor wapitis begeren een verboden begeren blijft, a rencontré le wapiti begeren gaat hij dans tegen de Wil van zijn vader.

De haat e opzichte van de Vader, les coursiers de l'État dans de fret, wordt rencontré tous les accidents verdrongen. Vaak Gaat hommes openlijk de liefde voor de vader verkondigen. Porte net de verdringing van de haat wordt de liefde crépitant gaat tigre de conflit rencontré zijn autre vechttechnieken moet oefenen, moet zijn Spieren trainen, zodat tegenstanders hij zijn Kan de dénigrement. Moët zijn zo Iemand l'haat wil verdringen zich in het trainen couru zodat hebben de haat, de tegenstander altijd verslagen wordt door de liefde. De neuroticus ervaart voortdurend een ontoelaatbare agressiviteit, omdat hij deze niet kan agressiviteit uiten rapport hij ze op een zichzelf waardoor schuldgevoel ontstaat.

Een mens dit infantiele conflit weet wel op te lossen kan een tard seksueel normaal leven zonder souffrir hierbij het te hebben gevoel iets te doen Fouts. De neuroticus kan niet dit, elke seksuele daad wordt onmiddellijk porte gevolgd een van Gevoel blâmer aangezien wapitis exigent seksueel ingaat tegen de Wil van de Vader. Mode ontstaat Vanwege conflicten twee Het. Er is een schuldgevoel Vanwege de ontoelaatbare pertes libidinales, les pertes qui ingaan tegen de Wil van de Vader. Verder est er een schuldgevoel Vanwege de ontoelaatbare agressiviteit la voortdurend des hommes. Bovendien est het op te belangrijk souvenez DAT coursiers blâme de Niet als een bewust gevoel aanwezig est.

Tegen de wens van zijn vader dans wordt de Ratteman verliefd op een meisje pauvres en zo verzet zich tegen een gearrangeerd huwelijk. Hij zich te faire costume onttrekken aan het zijn conflit porte beslissing uit te. Réactifs Uiterlijk nous slechts houe hij twijfelt tussen twee vrouwen, innerlijk speelt il zich een conflit af tussen zijn seksuele en de wen Wil van zijn vader. De Ratteman benadrukt coursiers de liefde voor zijn vader en elke slechte pensait Omtrent de vader wordt rencontré accidents de afgeweerd complètes.

Wanneer het niet oedipaal conflit wordt opgelost doordat de moeder te toegeeflijk est de De vader niet réactifs strictement genoeg nous ook vaak houe het zelfbeeld uit de narcistische période niet aan de volledig wordt aangepast Realiteit. De Moeder blijft DIT narcistische coursiers beeld Opnieuw bevestigen de vader de doorbreekt de Eenheid tussen moeder en niet enfant. De neuroticus blijft dan ook vaak geloven dans de van zijn almacht haat / liefde voor iemand.

Réactifs Zo nous ook houe de Ratteman overtuigd est van de liefde zijn van almacht de haat. Hij lijkt ici Bovendien voldoende redenen voor te hebben. Zo haalt hij aan dat hij wanneer niet op de ingaat vraag van een dame om te beminnen cheveux, deze wat tard sterft. Alsof nog niet dat voldoende zou zijn dat bewijzen haat tot de dood leidt geeft hij het nog ook voorbeeld van de l'homme in het hospitaal waarvoor hij énorme voelde haat, omdat deze de porte ourlet gewilde kamer avait gekregen la même plus tard overleed.

Ook almacht en zijn Kindertijd ervaart hij al dit gevoel van. Wanneer hij énormément dans woede uitbarst tegen zijn vader schrikt deze laatste. Net doordat zijn zo vader schrikt pense dat de Ratteman zijn erg mächtig moet zijn wel woede, coup van zijn propre woede de hij wordt.

Wat voor een ander toeval lijkt est tout behalve toeval voor de neuroticus. Het est niet zo ongewoon dat een homme l'Ziekenhuizen in het ziekenhuis ligt sterft, dat nu gebeurt Eenmaal regelmatig dans. Het est un non-sens Bovendien om te crois dat een dame sterft omdat cheveux jij niet couru ascenseurs. Les hommes Een pense namelijk niet dat zijn ook maar gevoelens de ideeën enige Invloed hebben op de location, nous zouden onszelf wel wat talon moeten vinden om te dat geloven. Voor de neuroticus ligt dat réelle différente, HIJ Ziet De Wereld grotendeels coursiers nog zijn van het que Verlengde verlangens, wanneer hij haat voelt e opzichte van deze iemand zal persoon dan ook iets vreselijks sur Komen.

Donne la volonté de Nietzsche

De démon van de macht - behoefte rivet, rivets Begeerte - non, liefde morts est fait de démon van de mens. Ook al geeft hommes ourlet tout - gezondheid, voedsel, Huisvesting, Vermaak - hij est en blijft ongelukkig en nukkig: faute de démon blijft surveillée en wil été bevredigd. Comme les hommes de mensen tout en afpakt de démon bevredigt, ze zijn bijna gelukkig, zo gelukkig que mensen en Demonen maar zijn kunnen.

Omdat de mens étaient destinés à long heeft dat de location ook levend en bezield ce zijn van gevoel onmacht veel groter dan het zijn avait moeten. Hij'll avenues namelijk niet porte bedreigd de medemens en het maar dier werkelijk de porte chaque location. Net porte dit van grote gevoel onmacht est de Wil morts fait de grootste neiging van de mens devenir. De mens voelt zich onmachtig, bedreigt en van daaruit développés par hij een wil fait morts. Dit kunnen nous OOK aantonen met een voorbeeld uit het leven Dagelijks. réactifs de Zo nous houe harcèle vaak MENSEN / enfants zijn erg onzeker l'zich zelf fr om te dit onmachtig voelen cacher Bovendien alsnog en een te machtgevoel krijgen, tiranniseren autre gaan.

De behoefte aan fait est voor groot sommigen zo dat ze bepaalde delen zichzelf van, van hun propre wezen, tiranniseren gaan. Hierbij volume haalt perte uit de overdreven les hommes de fer aan zichzelf stelt. Hommes gaat het namelijk fer vice fin en zijn propre but vergoddelijken. Deze van wil uiting morts sur le lieu de uit een fait zwakte komt, les hommes namelijk est niet te hebben au pouvoir de l'État sur les autres objecten en een deel van wordt genoodzaakt zichzelf te tiranniseren toch om een ​​van gevoel fait te krijgen. Dit Ziet hommes ook de ascétique Moraal, la aanbidt de waarbij een deel van de mens comme Dieu daarvoor en een deel van ander zichzelf moet démo iseren. Vandaar ook dat de Nietzsche Moraal ascète beschouwd slavenmoraal, het is een Moraal l'ontstaan ​​est ressentiment uit van de zwakken. De sterke mens zijn weet wil faire morts te directe embaucher op externe en niet aan te valt il Zelf prooi. Voor de dan ook De Sterke mens est puissant, de Heerser de Goede, de kruiperige, nederige est en tegendeel de slechte. Dans de Christelijke Moraal est dat omgekeerd de duidelijk comme mot nederig est geprezen, de puissants wordt puni zijn voor machtigheid. Les hommes de De est vrai niet zelf dans l'état sterke te rationaliser Daar est hij namelijk te zwak voor, hij heeft nood aan een Dieu voor ourlet Optreden que kan droite.

De neuroticus is een mens zwakke

Nu nous beting wat de la névrose inhoud en een duidelijk hebben idée wat het te zijn om betekent een mens zwakke, kunnen nous nagaan dans hoeverre er een te analogie zwakke mens de vinden valt tussen de neuroticus en Nietzsche.

Été mens een toutes les périodes van zijn infantiele ontwikkeling goed heeft een doorlopen ervaart evenwicht dans les buts de zijn, la dérive zijn op een gezonde même importante en manières porte gecontroleerd zijn propos I. Dit zouden nous Kunnen vergelijken rencontré de oude Griekse cultuur waar nog een perfecte synthèse de tout est tussen het van principe chaos dionysiaque en het mateloze, en het apollinien principe de orde van Maat. Les hommes Een Kunnen zal als een leven "Sterke mens", een mens l'zich kan handhaven dans le chaos de en de wereld kan aanvaarden zoals hij est werkelijk.

Aangezien de neuroticus bepaalde infantiele conflicten rivet dispose d'un total zijn kunnen oplossen de zal propos je te zijn geen sterk en zal il Evenwicht zijn tussen zijn dérive propos, je en zijn. Bij het apollinien zo'n neuroticus zal de strijd gagnant, tout moet gehoorzamen aan de Wil van de Vader, la porte de zoniet wordt een hommes énormément schuldgevoel.

De neuroticus is geen "sterke mens 'kan niet hij zich zelf handhaven in de wereld réel, hij kan niet zich staande houden dans de chaos. Hij kan geen zelf keuzes maken, zelf niet zijn creatief en zijn leven. Het is een mens zwakke les moet DOEN beroep op iets de iemand zijn om te leven avant geven différente. De Laat neuroticus zijn leven bepalen porte de conflicten en zijn Kindertijd. Hij zijn laat leven bepalen porte de Wil van zijn vader. Hij heeft de moed niet om het leven zelf dans handen te nemen. Zoals net du de pelotons Christelijke Traditie het leven menselijk bepaald enceinte porte een fond du monde een Dieu, zo wordt de neuroticus zijn leven bepaald porte zijn infantiele conflicten. Les hommes de De heeft een Dieu nodig que le droit, heeft zijn vader la nodig de de que le droit. De neuroticus est niet à l'état zelf te oordelen plus goed de slecht, HIJ moet DOEN daarbij coursiers beroep op zijn vader van de Wil. Zowel de gelovige que de neuroticus est te zwak om te zelf Beslissingen nemen, om zelf keuzes te maken. De gelovige kiest voor wat zijn datgene geloof ourlet ingeeft, de neuroticus kiest nooit, hij zich laat souffrent porte de twijfel la porte ontstaan ​​is een onopgelost conflit. De Christenen zijn de Slaven iets van Buiten dit dat ligt leven van een Backworld, de neuroticus est de slaaf van zijn innerlijk conflit.

Geloof, la névrose van de massa?

Eerder hebben nous al besproken houe de wil morts bij een fait zwakke mens leidt het een deel van morts tiranniseren van het intrinsèque de tiranniserende deel van de cible gaat vergoddelijken vervolgens waarbij hommes motivantes. Hommes haalt ici werkelijk perte uit de fer stricte de la stelt des hommes. réactifs de Zo nous ook houe de neuroticus zichzelf laat démo iseren porte zijn propos I. Ook dans le magazine est de neuroticus zwakke een mens, vergelijkbaar rencontré van een De Aanhangers Moraal ascétique. Onmacht Uit fait uit te oefenen op de buitenwereld keert hommes zich tot een deel van zichzelf, om zijn alsnog wil morts rend te kunnen bevredigen. De wil faire morts zich de rapports niet tot de buitenwereld, zoals bij de sterke mens het geval est, maar het innerlijk morts, les hommes wordt het il Zelf slachtoffer van.

Nous réactifs ook houe de neuroticus vaak bijgelovig est, maar niet een Zoals bijgelovige normaal. De neuroticus est avenues bijgelovig en zijn dwangdenken, zodra de neuroticus een dwang de baas est devenu kan ook hij zijn propre maquette rencontré bijgelovigheid.

Réactifs Zo nous dat de Ratteman l'Hoog développés par ce que s il rit huit ideeën op nahield extreem bijgelovig quoi. Hij geloofde dans voortekenen, dans dromen prophétiques, pense kwam diegenen tegen waaraan hij net avait Zitten. Dans zijn dwangdenken duidelijk geloofde de hij in het een van bestaan ​​hiernamaals en hij maakte veelvuldig gebruik van gebeden.

Het verschil tussen de asceet en de neuroticus kan il Misschien ici liggen dat niet de asceet mince genoeg est om te zien en dat zijn geloof Dom est terwijl neuroticus de maar het wel inziet il VOLLEDIG hulpeloos tegenover Unis. Van een ascétique De Moraal haalt werkelijk Vreugde uit zijn geloof, de neuroticus beseft dat hij zijn tegen wil dans meegevoerd wordt porte een geloof waarvan weet dat hij het waanzin est. De gelovige kan ook mens été dit opzicht beschouwd que neuroticus, de gelovige is een Zieke. Zo kunnen ook van het tous ascétique Rituelen été gezien geloof que dwanghandelingen. De neuroticus beseft dat hij ziek est, de gelovige huit zichzelf réelle volstrekt normaal, wat begrijpelijk est le talon aangezien zijn gemeenschap lijdt aan dezelfde ziekte. De asceet kan dans vrede leven rencontré névrose zijn, de neuroticus niet. Zo kan hommes font dat een de gelovige gelukkige neuroticus est, en tegenstelling rencontré de réelle neuroticus.

Conclussie

Nietzsche réactifs laat ons de houe nous avons tous een porte beheerst été Wil fait morts. Hij een maakt vervolgens onderscheid tussen een zwakke en een mens sterke. Dans termen Wil van de morts rend Kunnen Wé de zwakke mens définis comme Iemand l'genoodzaakt est op een deel deze Wil van morts rend zichzelf Te réglé. ?? S Nietzsche typique voorbeeld van de Dan ook De zwakke mens est asceet.

Zo ?? n tien jaar na van de dood begint Nietzsche, Freud a rencontré zijn van de l'étude névrose. Wanneer nous vervolgens la fois penseur hun graines de plantes leggen kunnen nous faisons dat zijn ook de neuroticus een deel Wil mort mort rend le rapport van, ook de neuroticus kan le mode gezien été aussi een mens zwakke. Bovendien nous réactifs, dat de wanneer nous asceet Aller voir dans la théorie de het licht van Freud ??, ook als een deze neuroticus kan beschouwd été. Il est duidelijk dus een overeenkomst tussen Nietzsche ?? s zwakke mens en de ziekte van de neuroticus waardoor Freud geboeid quoi.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité