Genade en bij gebçd Augustin

FONTE ZOOM:
Dans Tien Boek van van Confessions d'Augustin Apparaît voor passage suivant: ?? wat gij Geef beveelt beveel en wat ?? gij flétrissement. Staat nu deze passage, sur tant de mots Driemaal orteil herhaald Boek Tien, zichzelf niet op. De eerste kennismaking rencontré Augustin porte Metropolis bestond uit het lezen van deze plus de passage en inhoud van dit gezegd était hij van Verre tevreden. Er een bestaat dus relatie tussen deze spreuk enerzijds en strijd cours des anderzijds de Genade.

Inleiding

Peter van de opmerking Brown a rencontré beaucoup de betrekking predestinatieleer Augustin van en vooral betreft de Wat Volharding, heeft MIJ geprikkeld. Hij de la hoewel donne le predestinatieleer porte monniken Hadrumentum expédié en uit Zuid Gaut ?? Samen met veel Christenen Aujourd'hui ?? als fatalistisch opgevat werd, het een voor ?? Augustin de la doctrine de la survie de juist ?? était. Augustin bij om dit op het vous spoor Komen, heb ik het de gebçd insteek genomen disparu. Het betekent conviés dans de Christelijke immers de Traditie tegenovergestelde van het lijdelijk afwachten en fatalisme, maar est veel meer om vragen verandering Zelf porte Dieu.

Wanneer ik de hierboven genoemde Opmerkingen probière vous vatteu compacte in een vraagstelling Dan luidt als jour volgt: ?? Welke plaats heeft het gebçd des choses vues dans la camionnette en dan vooral predestinatie Augustin op het commencer van en geloof Uiteindelijk Volharding?

De primaire bronnen jour gebruikt ik heb zijn:
  • Confessions
  • Prédestination des saints
  • Le don de la persévérance

Voor de confession heb ik gebruik van de Nederlandse traduction et gemaakt van G. Wijdeveld. Wat betreft de laatste twee Werken, ben ik prince uitgegaan traduction van Engelse Phillip van Schaff; af en toe heb ik gebruik gemaakt van de Latijnse le don de la persévérance tekst uit de van de editie van JP Migne.

Wil ik mijn Vraagstelling als volgt beantwoorden, allereerst bespreekt ik de drie passages expédiés aveux waarin Boven het hier genoemde voorkomt dit. Daarna bespreekt IK dans 2 sur Metropolis de hoofdstuk Reactie van. Derde hoofdstuk in het wordt er een Beknopte Beschrijving van de strijd om de genadeleer gegeven waarop bronnen disparut du filet suivante hoofdstuk vraagstelling bestudeerd zullen worden. Resulteren zal wat een la conclusion.

?? Wat gij Geef beveelt beveel en wat gij flétrissement ??

Dans Tien Boek van begint Confessions Augustine nadat hij een uitvoerig betoog gchouden Heeft plus het Geheugen, nauwkeurig onderzoek aan een van zichzelf. Dans ce contexte, il ?? Geef Apparaît het wat gij beveelt beveel en wat gij flétrissement ?? voor. Nadat hij zijn eigen onvermogen ontdekt heeft en zijn tekorten, zegt hij voor de eerste keer au 29/10/40: ?? en talon hoop est mijn gevestigd alleen op uw overgrote barmhartigheid. Geef wat gij beveelt beveel en wat gij flétrissement. ?? Vervolgens citeert hij uit een verset wijsheid en betrekt uitdrukking deze op de van onthouding contact seksueel. Een aantal paragrafen verder zegt hij dans le contexte van van onthouding dronkenschap onmatig Eten en: ?? geeft mij kracht Vermögen om te; Geef wat gij beveelt beveel en wat gij flétrissement! ?? Dix Slotte maakt hij OPMERKING hors contexte dans le fourgon de zonden rencontré Tong: ?? Tous les jours est d'environ mensentong onzè vuuroven. Ook op dit punt legt Gij onthouding ons op:. Wat gij Geef beveelt beveel en wat gij flétrissement ??

Aanleiding van deze passage naar een tweetal Opmerkingen jour de repos van deze Opstap vormen Aller genadeleer le papier.
  • Augustin benoemd passages deze drie telkens béton geboden van Dieu jour hij Dieux zonder Potrebujete kan niet houden. Het est niet om echter dieux d'Augustin bedoeling van deze Potrebujete nombre geboden béton beperken vous. Alles wat dieu gebied, Kan porte zijn alleen Potrebujete Volbracht worden. Donne blijkt allereerst expédition de Algemene formulering van waar déclaré zonder verdere kwalificatie gesproken la Parole de Dieu au cours biseau. Daarnaast interpreteert jaren Augustin tard deze Prononciation Zo ook als hij schrijft: ?? EIST Maar als eerste wat dieu en Voornaamste Anders Dan à Hem vous geloven? En dit geeft hij inderdaad ook als tot ourlet terecht gezegd mots:. Wat gij Geef beveelt ??
  • Augustin dit drukt rencontré dit uit dat hij afhankelijk est handelen van van Dieu. Het est echter bijzondere donne hij donne uitspreekt gebçd in het tot Dieu. La afhankelijk de Van Dieux est dat hij het Feit, gebed sluit zijn niet uit, maar motiveert juist zijn gebed. Juist wil ik dit botté de dégagement dans du papier deze verder de uitwerken. J.J. O'Donnell heeft dans la récente biografie bezwaren Gelle zijn tegen de gelijkstelling van ?? vous ?? les aveux rencontré Dieu. Augustin kende Goden en porte de Vele sur vous ?? ?? gelijk stelleri vous avez rencontré Dieu, doen nous infiltré O'Donnell, alsof Nous Weten Wat bedoeld Augustin. Identificatie van ?? vous ?? rencontré Dieu est echter geheel dans Lijn a rencontré Augustin. Wanneer hij zich tard opnieuw over deze passage des Confessions buigt, schrijft hij hij donne daarin zijn tegen spreekt Dieu.

De strijd om de genadeleer

La ergernis Metropolis
400 confessions de Als vous beginnen circuleren ook de maakt Metropolis kennis rencontré document dit. Au cours zijn Reactie lezen nous chez Augustin »du don de la persévérance donne verwijt en wel en hors contexte de la Katholieke zaak Lang est verdedigde zonder van het een precieze et la définition van predestinatio. Ook zijn eigen de la critique Augustine Werken lang die hij geschreven heeft voor pelagiaanse de crise. Noemt zijn als hij daarbij meest bekendste des confessions Werk en zegt dat hij tegen daarin herhaaldelijk Dieu zegt: ?? wat gij Geef beveelt beveel en wat ?? gij flétrissement. Augustin Verhaal de als Anekdote donne Toen Metropolis à Rome en van broeder collègue Bisschop van deze woorden Hoorde Augustin, Kon verdragen hij ze niet al te en begone wat tegen heftig vous spreken, zodat hij bijna Ruzie kreeg voorgelezen avait rencontré jours het dégénéré.

Vu de qui a disparu verwachting Gemiddelde de jours Christen avait een van deze bekeringsgeschiedenis est niet Reactie helemaal Vreemd. Een hommes verwachtte succesvolle vous bekering lezen waarin De Schrijver liste zien dat hij een talon ander était Persoon geworden bekering na zijn dat hij en niet meer terug naar het keek verleden. Confessions d'voldeed niet aan deze verwachting Tien Boek Apparaît Augustin juist na een approfondie zelfonderzoek conclusie donne beaucoup de er nog veel zwakheid en zijn zonder à Hem.

Wat était er aan de main?
Toch était er meer dan onbeantwoorde verwachtingen aan de main. Augustin ajouté Pélage verschilden fundamenteel rencontré elkaar inzicht van plus de volmaaktheid mogelijkheid van leven en dit. Augustin était nog aan het commencer van de strijd plus de genade bezig rencontré de Donatisten. De zuiverheid op het spel van de Kerk reposer dans la journée de Weblog. Twist zijn rencontré un collègue de zag de pelagianen hij zijn ook en maar niet alleen hij Afrikaanse dans hiervan de Verlengde net. Het est dat het niet opvallend Augustin est le leiding 411 jours geeft aan de als van Veroordeling Celestius Ketter, zijn die zijn zonder aanwezigheid dit op een synodus de maar dat het zijn collègue besluiten à Carthage. Augustin volgens bevatte d'esprit, ontvangen également na het van genade, nog veel zwakheden vanwege Oorspronkelijke zonde sur. Hij était si deze gekomen de positie porte zijn van exégèse Romeinen 07h14. De s k ?? en vertu de la loi de l'esprit donne le verset était dans le maar niet volgens ourlet sous la grâce. Augustin ogen voor de Gemiddelde Christen stand de jour était er een goede werken avait jour weinig, jour iemand Sliep rencontré zijn vrouw en dat niet Alleene om en kinderen vous verwekken jour iemand opkwam voor zijn eigen EER en bezit, Dan zij het maar niet bij de rechter bij de Bisschop. Christen était een goede iemand afschuw de jours een van zichzelf avait en aan de EER Dieu gaf.

Metropolis Ging uit van van complète de vrijheid mois, donne l'esprit avait als Gevolg donne verantwoordelijk voor était Elke zonde jour hij acte. La ging de poids dit van Volledige Samen rencontré zijn dat de opvatting Menselijke Ziel van nature gaaf en goed est. Elke Ziel de staat op en heeft geen van dernière de zonde van Adam. Wees dus hij het idee van Oorspronkelijke zonde van de main. L'esprit est geheel vrij kiest geheel vrij en voor de zonde de tegen de zonde. Het was niet goed kwaad porte Praten te vous verwijzen naar een Innerlijke zwakte, maar est porte gekozen vrijelijk de l'esprit. La prononciation de la camionnette Augustin zag Metropolis aantasting van een van Majesteit wetgever als dieu. Wat dieu beveelt kan en porte mens zijn Vrije volbrengen Wil.

Brown volgens ligt het fundamentele verschil tussen Augustin ajouté Metropolis à hun visie op de l'esprit de Dieu verhouding. Porte wordt Augustin sur la porte gekarakteriseerd van moeder en Haar bébé. Le bébé est voeding voor het en al overige geheel afhankelijk van zijn moeder. Zo ook een est mens geheel afhankelijk Genade van Dieux. Metropolis de Zag Christen vooral als een Vrije Zoon van Dieu, als een van de los individuele persoonlijkheid Vader een émancipé de Dieu.

Korte est op termijn gezien Augustin Vainqueur van deze strijd. 416 mots Metropolis porte een en Synode à Carthage, en 417 mots en veroordeeld Ketter Milève als deze porte Veroordeling pape Innocent de goedgekeurd 1.

Genadeleer dans Breda perspectief
Over het bovenstaande stemmen eigenlijk de meeste wetenschappers overeen wel. Toch blijkt nadere bij deze polemiek bestudering donne au-dessus genade niet zo eenvoudig begrijpen est vous. Als een eenvoudige Vraag: Wat est genade? Est niet zo eenvoudig vous beantwoorden. Wil ik toch op voor een bredere Oriëntatie cause de la grâce nog enkele aspecten bespreken.

Le pas de twintigste eeuw complexiteit van est en dehors du conflit sur Genade pas de onderkend goed. Problème de ligt bij het wel Voornaamste objectiviteit en op twee Fronten. Allereerst moet er tussen onderscheid gemaakt worden van de opvattingen Metropolis enerzijds en zijn opvattingen tegenstanders de jours toeschrijven ourlet. Als er ook onderscheid tweede moet worden gemaakt tussen de enerzijds Metropolis opvattingen van en zijn volgelingen anderzijds.

Een van de meeste genadeleer van Augustinus est le jour des études sur la nouvelle-en omvattende van J. Lössl. Zij Kritiek Les hommes op het Oude Onderzoek il vous donne een veel Scheiding heeft gemaakt tussen vroege sur en plus tard Augustin als het van genade Kwestie les critiques plus. Hij het Meent donne au concept van het sleutelbegrip grâce est van de waaruit genadeleer begrepen moet worden. De genade est volgens Hem bij een Augustin intellectueel probleem en kennis van zijn leven genade neemt Gaandeweg l'orteil. Koppel Lössl vervolgens DIT coulent regelmatig Opmerkingen van Augustin donne hij de Boeker.

Op het nu de houe Vraag conflit tussen Metropolis en Kon ontstaan ​​Augustin, zijn volgens O'Donnell antwoorden mogelijk twee, een een meer en Antwoord Traditioneel sceptisch Antwoord. De eerste benadering benadrukt het verschil en exégèse tussen Augustin Paul en Pélage vooral rencontré betrekking nombre Romeinen 7. de Meer Meer sceptische benadering kijk Aller persoonlijkheden de rivaliteit tussen Oud en jong. Zelf vindt hij de Tweed donne vous benadering weinig Recht flux de doet intensitet van zoals conflit donne bronnen blijkt expédié.

Het semipelagianisme ?? ??
Hoewel pelagiaanse de crise eindigde Ergens en 417, à propos de bleef Weerstand Augustin visie op tegen de genade bestaan. Juliana van Aeclanum bleef hij la leefde d'Augustin, bestrijden. Daarnaast waren er ook dans monniken bezorgde fait le Noord-Zuid Afrika en le Gaulois en France. Zij dachten donne Augustin 'predestinatieleer zou nombre Fatalisme Leiden. Als alles een van a donné Dieu est, Waarom zou je je nog monnik als zeer inspannen Zo? Augustin werd van deze Kritische vragen op de hoogte gebracht porte brieven van zijn geestverwanten Prosper ajouté Hilary. Critique waren het eens rencontré Augustin donne la porte du DAAD de restauration NODIG Christ était, dat het maar zij ontkenden aanvaarden de ervan verwerpen était van het Gevolg predestinatie, Het was een van juist daad esprit. Predestinatieleer Augustin »pour Menselijke activiteit niet alleen de fret, maar ook bracht willekeurigheid en Dieu aan. Augustine beantwoordde deze Vragen livres dans twee remplies de Titel prédestination ajouté don de la persévérance.

Augustin zijn van deze critiques des Geschiedems bekend als semipelagianen Geworden. Le terme est echter accuraatheid van deze niet Groot. Stamer terme zelf niet uit de vijfde eeuw maar uit pas de zestiende eeuw. Zag daarnaast Augustin monniken deze niet als Ketterer, maar als Broeders jour nadere Instructie NODIG hadden. Verschillend termen andere zijn zoals voorgesteld semiaugustinianisme ?? ?? antiaugustinianisme des ?? ??, D. maar geeft Ogliari volgens mij terecht voorkeur flux de terme neutre ?? monniken van Hadrumentum ?? en Massillianen ?? ??.

Bespreking inhoud van de Werken van deze brengt ons bij ons hoofdstuk suivante.

Gebed, geloof en Volharding

Het geloof
Concernant la prédestination des saints dans het Begin van het verschil tussen de Massilianen bepaald Augustin zorgvuldig en de pelagianen. De eersten erken- de Oorspronkelijke zonde, erken- donne van deze hommes zonde Bevrijd alleen kan porte worden de la camionnette Gerechtigheid de Tweed Adam donne daarnaast genade Dieux de Wil van de mensen en anticipeert donne niemand zichzelf uit een goed kan Werk beginnen de volbrengen. Deze punten volgens Augustin het maken onderscheid expédié en pelagianen tussen poule. Dit est aussi le Reden donne Hen hij doorlopend noemt Broeders.

Het est echter verschilpunt dans welke als eerste een cadeau zin ​​geloof het van Dieu est. Massilianen zeggen dat het de commencer van een van geloof daad esprit est, maar dat de en toename groei ervan donné een van Dieu est. Augustine critiques de la akkoord niet, op die omdat mani de genade van Dieu dans overeenstemming rencontré onze Verdienste zou zijn. Dieu veut dan zou iets geven Reactie als op de Menselijke activiteit. Zo est dan ook het volgens commencer van een van geloof cadeau Dieu. Lucia de predestinatie Augustin als de Voorbereiding van de zodat zij geloven gaan de Wil van. Augustin donne betoog zegt het een zijn stuk Vert en verschil tussen predestinatie en genade est, dat het eerste de Voorbereiding voor de genade est en Het Laatste de Gavere van de genade zelf.

saints Prédestination er worden in het vervolg van porte Augustin allerlei Argumenten genoemd om zijn positie ondersteunen vous. Een argumentation verdient het in het Licht van onze vraagstelling besproken te worden. Stel, zegt Augustin, Dieu donne geen onwillige mensen, gewillig kan maken op wat voor een Grond bidt de Christelijke Kerk Go Zaligmaker voor het biseau van de Haar vervolgers? Komen nous hier logique van gebçd noemen zou de Willen wat ik bij Augustine. Om Ergens gebeden wordt als dieu, doit également donner Grond hebben, Dieu doit donner namelijk gebçd kunnen verhören. Als er gebeden Gelovige worden en wordt dat ze voor de ongelovigen gesteld dat een est dit legitie gebed, Dan est Dieu donne également om te doen dans le Staat. Welnu Christ heeft bevolen om voor de vervolgers vous ordonné, Het est gebçd legitie dus dus moet er ook een Grond gebçd zijn voor dat, dat Dieu namelijk ongelovigen van, gelovigen maakt. Logic est een van deze argument gebçd donne Augustin zijn betoog geregeld terug laat Komen.

Een ander aspect gebçd van het, het voor de danken ontvangen Gaven, Augustin gebruikt eveneens om zijn betoog kracht bij vous Zetten. Als Apostel Paulus de Dieu dankt voor het van geloof Thessalonicenzen Dan betekent donne, donne, donne à Dieu geloof ook werkelijk gegeven heeft. Anders zou het de la loi zijn slechts een dankzegging.

Blijkt voor het dus dat het Augustin donne gedachte commencer van een geloof cadeau van Dieu est, niet niet alleen strijdig est satisfaite de la Christelijke de gebedspraktijk Kerk, maar daaraan zelfs kracht ontleent activé.

De Volharding
Il donne le don de la persévérance est niet naar de Anders Wanneer wij kijken. Werk en dit Houdt Augustin bezig zich rencontré persévérance pour terminer Volharding einde tot het. En met het einde bedoeld hij het het mogelijk est einde van het leven waarin vous Vallen. Welnu, dit volharden tot het einde, est zoals het net commencer van het geloof, van een cadeau Dieu. Volharding de Grote est Dieux cadeau waardoor hij zijn al andere gaven bewaard. De Reden waarom sommigen volharden niet tot het wel einde en anderen, Augustin est volgens terug te voeren op de predestinatie.

Ook voor deze heeft positie Augustin série van een Argumenten. Het weer terug gebed keert hier également als Argument, zelfs dans Grotius compagnon Dan en ce qui concerne la prédestination des saints.

Degen mourir porte enkele argument geen ervan overtuigd wordt een donne Volharding donné van Dieu est, wel overstelpt moet worden porte de la camionnette beiligen gebeden. Namelijk est niet er een Heilig die niet om vraagt ​​Volharding, veulent alle het ordonné Onze Vader dans waarin bijna Elke augure om Volharding gevraagd wordt. Augustin beroep hiervoor zich op uiteenzetting Cyprien »sur het Onze Vader. Wanneer rencontré les hommes de la bekijkt de pelagianen contestée, zijn er volgens Augustin drie hoofdpunten: 1. Compte tenu de la genade niet van Dieu dans overeenstemming rencontré onze Verdienste est. 2. Compte tenu de niemand, Heilig cela aussi, en dit zonder leven zonden leeft. 3. Donne Ieder vanwege l'esprit de l'homme est zonde schuldig voor Dieu. Van deze drie punten, de laatste alleen wordt niet in het besproken genoemde Boek van Cyprien. Aan de van à la main dit Boek van Loopt Cyprien Augustin d'vervolgens Verschillende van beden Onze Vader af om aan het vous donne Tonen gebçd Volharding daarin om een ​​Plaats heeft.

Wanneer er wordt gebeden, ?? uw naam Worde geheiligd ?? Dan vraagt ​​hommes niet de Dieu geheiligd wordt porte gebeden hun, maar hommes de vraagt ​​zijn naam geheiligd Worde dans Hen. Dans le fourgon woorden Cyprien donne aux hommes bidt de la journée heiliging dieux de porte ontvangen genade est bewaard zijn de porte de blijven bescherming Mag.

Gebeden wordt als er ?? Uw wil geschiede du Hemel en Aarde op de ??, depuis Dan vragen beiligen datgene wat dieu de roseaux gedaan heeft, bewaard blijven mag Hen.

Bede dans environ ?? ons Geef heden ons ?? Dagelijks couvain, ordonné de beiligen bewaring zodat ze niet porte om het van begaan kwalijke zonde van lichaam Christ gescheiden worden en zullen verhinderd permis van Hemelse Eten vous couvain.

Dans vijfde de Bede, ?? ons vergeefs onze Schulden ??, als duidelijk de wordt de pelagiaanse opvatting weersproken zou een esprit zonde kunnen zonder leven. En zesde dans de Bede, leid ons niet dans verzoeking ?? ?? gebeden wordt om la heiligheid de Volharding.

Samenvattend kunnen nous zeggen Augustin donne des opnieuw gebedspraktijk als Argument gebruikt visie op zijn voor de genade. La logique ici est ook weer aan de orde van het gebed.

Hilary via heeft gehoord Augustin, donne critiques zijn niet zo'n Volharding willen voorstaan ​​jour gebeden porte worden niet verkregen kan en porte opstand teinté weer kan worden. définition de Refererend van zijn aan als persévérance persévérance pour la fin, Augustin Wijst er op dat jour zin niemand kan volharden om te weer verliezen Volharding daarna jour. Hij wel de la Natuurlijk avec l'gedachte donne Volharding gebçd verkregen porte het kan worden.

Wordt er de la dat De Reden, ?? ons lcid niet dans verzoeking ??, Dieu dit terwijl kan ook wel zonder gebeden geven, il donne hij er ons aan Wil van wie die herinneren afkomstig cadeau est. Kan de Kerk in deze niet Beter volgens Augustin Zoek op gaan naar de débat vermoeiende, Letten maar op haar dagelijkse gebeden.

Dans le don de la persévérance Apparaît het het tweede gedeelte van de TALON gebed op een andere manier aan de orde. Critique van Menen Augustin donne prediking van predestinatie schadelijke gevolgen zal hebben voor de prediking in het Algemeen. De leer van de predestinatie niet alle porte zelfwerkzaamheid de wordt onnodig gemaakt van de mens? Op deze Kritiek Augustin uitvoerig les critiques, hij bespreekt nauwkeurig op welke wijze gepreekt er moet worden. Wanneer er sur la predestinatie gepreekt wordt, les hommes moet volgens Augustin met een niet volstaan ​​droge opsomming, maar ook aansporen hoorders moet hommes de vous tous, je suis ordonné gaven beginsel zoals het van en geloof Volharding. En wanneer hommes hier om bidt, mag hommes daaruit besluiten donne aux hommes gepredestineerd veulent het est convié roepen en tot Dieu est ook een van Hem cadeau. Genade critiques immers altijd flux de vooraf Menselijke Verdiensten!

Le jour du don de la persévérance, Augustin dans le De laatste opmerking maakt gaat plus de verhouding tussen de gebeden van de Kerk en het Onderwijs van de Kerk. Weliswaar est de Kerk niet Gedwongen geweest infiltré Augustin porte een andere de Diep de ketterij om te gaan en op de Haar dans predestinatieleer. De de la van de Kerk Echter, waarin zij Dieu vraagt ​​om alle gaven zij de jours nodig heeft, est er altijd geweest en bevestigd Augustin »leer van de predestinatio.

Du don de la persévérance dans le De Plaats van het Gebed overziende, kunnen nous concluderen dat het gebed dans la Augustine 'visite op de predestinatie van Groot Belang est. Functie van niet la alleen de Zij de l'argumentation, maar ook een est zij Belangrijk gegeven waarmee bij het Onderwijs plus de predestinatie rekening gchouden moet worden.

CONCLUSION

Nadat nous ne sera acceptée van porte de Augustin gegaan Heen en zijn onze bevindingen besproken hebben, Komen nous weer terug bij onze vraagstelling: Welkom plaats heeft het gebçd sur Augustine 'visite beginsel op het van en geloof Volharding? Antwoord dat het nu nous daarop kunnen geven est dat het voor de predestinatieleer functioneert gebçd allereerst als Argument. Kerk en zijn een van de gebeden Algemeen aanvaard praktijk Lenen daardoor zich voor een goed als Base bewijsvoering. Het a été expédié à partir du côté des Confessions functioneert Werken van Augustin ook op deze manie. Als dieu gebeden wordt om bepaalde Gaven, Dan betekent donne, donne hij geeft jour de ook. Heb ik logique dit gebçd van genoemd.

Naas argument functie van, Werken van de twee est het Gebed Augustin dans la journée, nous 'plus de bestudeerd hebben ook een praktijk waarbij predestinatie rekening gehouden moet worden in het Onderwijs. Augustin Waake ervoor om het als gebçd onnodig beschouwen vous. Dieu wil gevraagd Zijn gaven activé. Ondanks deze aandacht pastoral, juist lijkt het niet om te mij stellen donne Augustin 'predestinatieleer voornamelijk voortkwam expédié motieven pastorale. Veel meer uit blijkt Wat wij van Augutsinus bestudeerd hebben, donne cause de la grâce est een Intellectuele aangelegenheid. Van deze genade est Augustin zich coursiers meer geworden bewust. La compréhension des loci Kuyper de la grâce de ces van dan ook goed passé bij deze wat dans besproken est le papier.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité