Geschiedenis Jodendom 24: Kabbale ?? de Zohar

FONTE ZOOM:
Omstreeks het jaar 1300 verscheen de Zohar. Het Boek geeft het overzicht meest complète van de Kabbale, zowel théorique que pratique. Het Boek bestaat uit différents bronnen, porte samengesteld Mozes de Leon uit Grenade. Simon zou het boek bar Yo'haï dans de 2de eeuw van de gewone jaartelling hebben geschreven. De Profeet Elia dispose d'un total de l'ourlet en zones de zijn ingewijd dans le secret de van de Torah. Naast Tora de en Talmoed est de la Kabbale het boek Belangrijkste voor de Joden.

La camionnette de Centrale thema de Zohar

 • De la camionnette de Dieu.
 • Waarop Dieu le zich in het de De heelal a une geopenbaard totale.
 • De van secrète nom de Goddelijke.
 • De ciblé van de mens.
 • De aard en Bestemming van de Menselijke cible.
 • Goed en kwaad.
 • Het Belang van de Torah.
 • De Messie en de Verlossing.

De Zohar levert commentaar op de Tora Tora en openbaart de bedoeling van de de de geboden. De Zohar kent 4 méthodes:
 1. Pesjat
 2. Remez
 3. Deroesj
 4. Gazon

De gazon est de Belangrijkste Verklaring: deze geeft de mystères van de weer Torah. Het est de cibler van de Torah. Pesjat, Remez en deroesj analyseren de Torah comme lichaam.

Eén Sof = Dieu

Dieu est caché meest het van het al cachée, maar tegelijk Hij est tout. Dieu est geopenbaard om het besturen te de heelal, maar hij kan Nergens été Gevonden en mode de tevens est caché. Omdat onze geest Dieu kan niet bevatten est Hij AJIN. Om Toch Toch Hem te kunnen Ervaren heeft part Dieu Stromen uitgezonden, de sefirot, uit het licht van Zijn oneindigheid.

Sefirot

De Zohar noemt de sefirot het 'Traktaat plus de emanantie'. Het komt ook voor de Talmoed al. Dieu est le Standard de Wereld porte geschapen tien ingen usine volgens de Talmoed:
 1. wijsheid
 2. begrip
 3. kennis
 4. accidents
 5. marques
 6. onverbiddelijkheid
 7. rechtschapenheid
 8. rechtvaardigheid
 9. liefde
 10. genade

De Zohar beschrijft ze iets anders en de verdeelt 10 sefirot en 3 groepen:
eerste tirade
Een wereld de tirade morts openbaring van Geest maakt Dieux. De la pensée immanente bloque van het heelal.
 1. Kether: Primaire scheppingsproces het stade de fourgonnettes;
 2. Hokhma: bevat het Grond régime van het heelal ?? actief mannelijk;
 3. Bina: openbaart cachée het en ongedifferentieerde ?? vrouwlijk Passief,
Hokhma, Bina + = Daat.

tweede tirade
Deze volgt uit de eerste tirade: de inhérente accidents éthiques van het heelal.
 1. Hessed: levenwekkende en principe-donnant;
 2. Gevoera: houdt liefde dans toom;
 3. Tiferet de Hessed Rachamiem = + Gevoera: zorgt voor het orde éthique heelal.

derde tirade
Deze vertegenwoordigt de dynamique aspecten van het heelal de fysieke en verscheidenheid van se est écrasé.
 1. Netzach: Dieux Duurzaamheid ?? mannelijk;
 2. Hod: Vrouwelijk
 3. Yessod: stabiliteit van het heelal;
 4. Malchoet: zorgt voor harmonie van de sefirot. Voici Dieu aanwezig. Malchoet est de Sjechina.

Adam
Bij Adam zijn de sefirot aanwezig: actief dans de rechterhelft lichaam van het; Passief dans de linkerhelft van het lichaam. Dans de middenlijn zijn twee sefirot verbonden. Kether est het hoofd Adam van de en Malchot voeten.

Atsiloet est het van gebied de sefirot. Deze heeft ook naar de drie Invloed autre werelden.

De tien vormen sefirot een eenheid. De quatre werelden vormen een eenheid met een Sof de Oerbron la porte imprègne tout en transcendeert. De sefirot beïnvloeden elkaar via de tsinor.

Het menselijk handelen

Oorspronkelijk ce de eenheid tussen Eén Sof en de Sjechina, harmonieus en volledig. Maar rencontré de zonde Adam van het begon mal te gaan. De mensen weken van de Oerbron af. Zo kwam het kwaad in de wereld. Il ontstond chaos en de Sjechina raakte dans ballingschap s est nog slechts aanwezig bij enkele chez les individus, Groepen de plaatsen aanwezig. Dieu blokkeerde de liefde en zijn strengheid kreeg de pronation.

De parler DAT De Mens geschapen est de plus en om de Sjechina en de Eén Sof weer elkaar remplies te connecter. Dit is geen zware taak. De mens vormt een microcosme waar de 'Hoger' fr 'campé' wereld elkaar raken. De mens lijkt op Adam.

de cible
De ciblé bestaat uit cinq éléments.
Drie éléments dans het lichaam:
 1. Nesjama ?? goddelijke deel van het De Mens ?? komt overeen rencontré de eerste tirade;
 2. Roeach ?? komt overeen rencontré de tweede tirade s est de wereld éthique;
 3. Nefesj ?? komt overeen rencontré de derde tirade s est het leven fysieke.

Éléments Twee buiten het lichaam:
 1. Haya
 2. Jechieda

Nesjama, Roeach en Nefesj moeten harmonieus Optreden om de Plichten in het leven te kunnen vervullen. De mens zo kan de hele Schepping goede ème ème Kwade beïnvloeden, veulent lichaam en zijn objectif atteint de sefirot verbonden.

Hereniging ?? Jichoed

Van de la eenheid Het est Jichoed. Dit est de aan God service. Het Joodse vervult nationale hierbij voortrekkers een rol. De Sjechina rustte eerst dans de Temple, maar na de verwoesting ervan est de Sjechina deviennent moins Krachtig. Toch blijft l'aanwezig. Met de komst van de Masjiach en de herbouw van de Temple keert Sjechina de weer terug helemaal. Tous zal het dan weer zijn volgens plan de pings Oorspronkelijke de Schep. Op l'dag zal de Heer één en zijn naam Zijn één zijn. Israël de kreeg Torah om te l'missie vervullen. De Torah est een van de goddelijke Blauwdruk Schepping. Comment Tora de niet de wereld bestudeert Verwoest, zegt de Zohar. De Tora geboden Komen overeen rencontré de 248 en 365 ledematen zenuwen van de mens. Daarom beïnvloedt de Tora de sefirot gevolgen rencontré voor het heelal.

Ook de Sjabbat en de feestdagen résultats correspondent rencontré de sefirot. Sjabbat État onder Invloed van de Malchoet ?? het herenigt de hogere werelden. Op l'wordt dag strengheid buiten gesloten en doet de liefde goddelijke cheveux intrede. De Sjabbat beïnvloedt ook de dagen autre. De Wereld hogere laat Geestelijk voedsel afdalen naar de Wereld campé. Vandaar belang het van de sjabbatsmaaltijden. Hetzelfde geldt voor de l'autre feestdagen en onderdelen van demain gebed l'dagen (verschillende godsdienstige Plichten ??, middaggebed.

Het Gebed changé avant de eenheid. Hoe het geconcentreerder gebed houe groter de gevolgen dans de hemel. Hetzelfde geldt voor Torastudie. Inde wordt de liefde goddelijke eenheid gevonden.

Hoe hoe sea de mens meewerkt de beloond objectif de gereinigd wordt. Na de dood gaan de Nesjama, Roeach Nefesj de uit la elkaar. Bij een leven rechtvaardig keert de Nesjama terug naar de bron goddelijke. De gaat naar het Roeach Paradijs. De Nefesj blijft in het graf. Eh bien Boven het lijk gezweefd te hebben vindt la rouille en het op vrede aarde.

Heeft een Volgt les autres de quelqu'un die niet rechtvaardig loin. De Nesjama ondervindt de obstakels op te onmiddellijk stijgen. De kan het niet Roeach Paradijs zijn sein tot het Bestemming gevonden est Standard. De Nefesj zwerft rusteloos rond de wereld plus. Maar de la komt Iedere cibler op zijn bestemming terecht. Soms moeten de viser incarneren totdat ze hun taak op Aarde Volbracht hebben de Keren dan naar de hemel.

Ange vide

Daarnaast anges kent de nog een Zohar Uitgebreide vides remplies légendes en rijke beeldspraak.

Zohar populair

Naast Tora de en de Talmoed est de Zohar het boek populairste onder de Joden. Het geeft de Jøden accidents veel de Geestelijke en stelt poule dans l'état hoofd te bieden aan de Ellende. Hun persoonlijke tragedie de weer reflète cosmique tragedie waarin Dieu zich bevindt. De afloop est vrai positief.

Meer informatie: Page de démarrage - geschiedenis Joodse.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité