Geschiedenis Jodendom 25: Kabbale ?? Mystique Safed

FONTE ZOOM:
Er centres het worden twee redenen genoemd waarom Safed geworden van était Mystiek Kabbale. Environ dix eerste zuivere lucht Gunstig jour était voor de Mystiek beoefening van. Dix tweede, Simon Bar Jochaï de aanwezigheid van het graf van dichtbij dans le Meron Safed. Beroemde mystique kwamen Go voor Kabbalastudie Safed, zowel theoretisch als Praktisches.

Mozes Cordovero ?? theoretisch mystique

Een van de Grote Kabbalisten Safed a été expédié Mozes Cordovero. Hij de Pardes ?? rationele van een uiteenzetting theoretische Kabbale. Het est gebaseerd op sur Zohar. Punt Pardes est important de tant de van verhouding Sof Tien sefirot. Eén Sof est alle vaten aanwezig en het beïnvloedt heelal Het est oneindige Overal eindigt de aanwezig dans le filet; eindigt fase van het is een oneindige. Met andere niets Woorden bestaat buiten Dieu. Dit est Puur monotheïstisch omdat Dieu de werkelijkheid est, maar niet alle werkelijkheid Dieu.

Izaak Luria ?? en theoretisch praktisch mystique

Grote était Izaak Luria kabbaliste uit een andere Safed. Hij werkte des foliaire ux zowel theoretisch als Praktisches. Kwam hij rencontré le tsimtsoem van Leer.

tsimtsoem
De Oneindige trok zich voor de Schepping vrijwillig Samen. Zo ontstond de eindigt Wereld. Het Licht Oneindige Vuldere Vaten sur. Sommige braken de vaten. Werelden en op de Hoge degenereerden aarde ontstond Chaos verwarring ajouté. Oneindige het Licht viel uiteen dans vonken: bepaalde delen van Schepping werden verlicht en bepaalde delen Duistere werden. Licht en zo ontstond Duisternis, goed en kwaad. Belden strijden om de macht. De Sjechina raakte op de achtergrond. Goed en kwaad vermengden zich rencontré elkaar.

Proces Bovenstaande verergerde porte werd de zonde van Adam. Sur la porte zonde raakten jour zielen wären goed, bezoedeld. Verwarring Ontstond er. Hoge zielen vermengden Lagere zielen zich rencontré. L'esprit est zo om het geneigd Kwade te doen. Maar de Messie zal de Harmonie Oorspronkelijke herstellen. L'esprit doit Zelf initiatief nemen.

zielsverhuizing ?? Ibbot
Ziel kan een zwak vous a permis l'aarde taak op vervullen vous. Ziel keert de Dan in een ander lichaam Haar tekortkomingen As- syrie om te doen terug. Worden ook sterkere zielen Aller aarde gezonden om de zwakke zielen helpen vous.

Diaspora Joden ?? Herstel de wereld
Verspreiding de van de Aarde Joden plus heeft als Doel om gelouterde Joodse zielen vous avez rencontré verenigen zielen van niet om-Joden Hen van Kwade bevrijden vous. Zo wordt de Wereld hersteld en zal Verlossing plaatsvinden.

Individu Verlossing
Voor individuele Reiniging van kwaad pleitte Luria voor ascèse zelfkastijding, Vasten wassingen religieus ajouté. Ascèse est alleen bedoeld om te streven naar het Hoge. Het lichaam est même rein Als de Ziel. Lichaam dus moet het gezond blijven.

Porte gebeden en een goede moet daden universele Verlossing bereikt worden. Dit moet rencontré gebeuren geconcentreerde intentie.

Ethisch kwaad heeft geen Onafhankelijk bestaan

Est de kant van het goed kwaad negatieve kan en a rencontré Menselijke wilskracht overwonnen worden. Het kwaad universeel est en dient overal ter wereld overwonnen te worden. Dus het Belang van beperkte critiques Individu de OP dans Belangen van het grote geheel. Reden teinté om meurent de mystique Safed universele Belangen nooit uit het oog. Studie porte, en Geestelijke gebçd oefeningen probeerden ze de komst van Messie bespoedigen vous.

Safed ajouté compositions mystiques Liturgische

De mystique Safed expédié Stonden Vreugde bekend om hun. Daaraan Gaven uiting ze te maken porte compositions Liturgische. Beroemdste de Lecha Dodi est tout de vous verwelkomen Sjabbat. Lied is een ander Jedid nefesj.

Ze ook componeerden tafelgezangen Jom zoals ze le ruban en jisraeel Olam. Tevens bekend est d'environ begroeting van Engelen-sjabbat '. Verder mot op porte vrijdagavond de echtgenoot hoofdstuk van het laatste Spreuken geciteerd: een vrouw op de Lofzang Esjet chajiel

Gewoontens andere zijn:
  • Tora de hele macht bestuderen Tijdens Sjawoe'ot
  • Het gebçd: Tikkoen Chafzot bewening trois fois verwoeste Tempel van en ballingschap Sjechina van.
  • Vasten vooravond van het aan de Rosja Hodech
  • Van het reciteren meditatieve gebeden voor het van verrichten enige religieus plicht.
  • Liefde voor alle mensen, également de niet zo om de Heilige Geest-Joodse MENSEN vous ontvangen. Gij zult u naaste liefhebben uzelf als.

Verspreiding van Kabbale disparu Safed

La Kabbale werd Go verspreid Tibériade, Hébron, Jeruzalem fr naar als Landen Italie, Duitsland, Nederland en Pologne. Zo schreef au chapitre Halevy Polen Horovitz de «Snee Lochore Habré». Toch bleef de Kabbale beperkt tot een kleine groep. Pas de opkomst rencontré van het chassidisme werd echt Populaire.

Kabbale invloed niet op-Joden

Kabbale de Grote avait aantrekkingskracht niet op-Joden. Christelijke mystieke bewegingen vonden aantrekkelijk la Kabbale. Or donne vooral voor de leiders reformatie van. Maar ook anders werden gelovigen geïnspireerd porte de la Kabbale.

Meer informatie: Page de démarrage - Joodse geschieden.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité