Gestion: contingentiebenadering, systeembenadering en TQM

FONTE ZOOM:
De systeembenadering is een managemtntheorie waarbij hommes van grote afstand naar organisties kijkt. Begrippen als de les transformatieproces », het opensysteemmodel, synergie en andere systeemtheoretische begrippen komen aan de orde. De contingentiebenadering is een andere theorie. Omgevingsfactoren hebben invloed op de organisatie. Een andere importantes Les stroming est de TQM-stroming: Total Quality Management oftewel Total Kwaliteitszorg.

Systeembenadering: definitie

Bij de systeembenadering kijkt hommes se sont rencontrés grote afstand naar organisaties, waardoor de relatie rencontré de omgeving in beeld komt. Het is een zienswijze abstracte. Een organisatie is een systeem rencontré als "sortie" zichtbaar eindproduct.

Transformatieproces Het

Entrée leidt sortie tot het transformatieproces na een dans organisatie. In een organisatie est niet aangegeven houe het gebeurd, daarom wordt het de blackboxbenadering ?? ?? genoemd. Alleen de l'entrée en sortie zijn zichtbaar. Het est te vergelijken met een koffiezetapparaat: je doet er iets fr krijgt er koffie voor terug.

Het ouvert systeemmodel

Het ouvert systeemmodel stelt dat een de organisatie systeem est dat zonder de omgeving niet kan functioneren. Tussen et environs en de organisatie vindt entraînement interactif Plaats, omdat de organisatie een systeem est.

Systeemtheoretische begrippen

Binnen de systeembenadering dans de organisatiekunde worden verschillende begrippen gehanteerd.
  • Subsystemen: van een onderdelen groter systeem
  • Suboptimalisatie: suboptimalisatie est het dat verschijnsel subsystemen streven naar optimalisatie van de eigen situatie, terwijl het systeem als geheel niet goed functioneert.
  • Synergie: het systeem als Levert geheel meer op
  • Commentaires: informatie plus de geleverde prestatie
  • Anticipatrice: voorspellende waarde, vooraf bijsturing
  • De tweede hoofdwet uit de thermodynamiques,: alle systemen neigen naar chaos, waardoor perfecte efficiëntie slechts tijdelijk mogelijk est

Contingentiebenadering

Van de la contingentiebenadering Het is dat de beste manier om te organiseren afhangt van de situatie waarin de organisatie zich bevindt. De belangrijkste uitdaging mourir de contingentietheorie stelt gestion het aan, est het goed kunnen doorgronden van de omgeving de situatie de van de organisatie, omdat de organisatie zich hierop moet richten. De contingentiebenadering est porte bedacht Paul Lawrence en Jay Lorsch.

TQM: Total Kwaliteitzorg

TQM est een importantes Les stroming binnen de organisatiekunde, mourir en 1990 actueel était. Importantes Les Denkers zijn Juran en Deming. Volgens deze theorie est speelt kwaliteit en kwaliteismanagement een importantes Les rol. Total Kwaliteitszorg est de verantwoordelijkheid medewerkers van alle. Het gaat om volledige tevredenstelling van de klant. TQM wordt dans de jaren ?? 90 rencontrés nom als een van de gezien factoren waarmee hommes concurrentiekracht kan verkrijgen.

De lerende organisatie

Een organisatie is een organisatie waarin de gestionnaires Veranderingen initiëren, bevoegdheden zo laag mogelijk dans de organisatie leggen en hierarchie vermijden.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité