Groepsprestatie: facilitatietheorie sociale & paresse sociale

FONTE ZOOM:
De groep heeft invloed op het individu. Mensen willen graag bij een groep horen en doen daar veel voor. Met een groep kun je vaak meer dan voor elkaar krijgen alleen. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van iets zwaars fr / de GROOTS: alleen doe je niet dat makkelijk. Maar houe presteert een individu binnen een groep? Worden zijn prestaties gestimuleerd porte de groep de presteert hij juist slechter? En doet iedereen wel evenveel zijn meilleur?

Prestaties en een groep

Uit een van Onderzoek Triplett Kwam DAT Mensen presteren de Gingen Beter en een groep, terwijl onderzoek van Pessin uitwees dat mensen juist slechter gingen presteren. Triplett verklaarde de verbeterde prestaties vanuit geneigdheid tot competitie: mensen willen zijn Beter dan anderen, dus doen ze hun supplémentaire meilleure ze als in het bijzijn presteren van anderen de Moeten.

Hoe verklaart de facilitatietheorie sociale deze verschillen?

De sociale facilitatietheorie legt de nadruk om excitation. Deze excitation est het Gevolg van dat je nooit weet wat anderen doen de houe ze reageren. De groep roept dus een soort opwinding op mourir ervoor zorgt dat wil je goed presteren. Deze excitation zorgt voor dominante responsen, die oftewel gedragingen nous het meest waarschijnlijk vertonen in een bepaalde situatie. Vaak Gaat het hier om automatismen de gedragingen meurent, nous al vaker hebben uitgevoerd. Waarom lukt het niet ons dan altijd om goede / Betere prestaties te leveren? Dit komt omdat niet alle gedragingen automatismen zijn. Er zijn eenvoudige prise en complexe prises. Juist de eenvoudige pris gaan ons makkelijker af, terwijl complexe pris ons moeilijker afgaan.

Waarom voelen nous excitation?
Hierover zijn drie denkbeelden. Het eerste een est vanuit evolutionair standpunt. Deze zegt dat nous excitation voelen, omdat een mens graag bij de groep wil horen aangezien dit Betere overlevingskansen biedt. Worden bekeken Het ?? zorgt er dus voor dat je uitvoert goed pris, je en zodat de groep wordt opgenomen / mag blijven. Het tweede punt gaat dans evaluatieangst op. Dit wil mens zeggen dat het een wanneer idee heeft geëvalueerd te worden, hij dan op eenvoudige prises presteert beter. Als hij zich niet geëvalueerd voelt, dan heeft de groep geen effet op de prestaties van het individu. Het derde denkbeeld bevat het afleiding-en-conflicttheorie. Deze theorie stelt dat excitation wordt opgewekt porte anderen, omdat er een conflit ontstaat: aan de kant ène wil hommes aandacht besteden aan de taak, maar andere kant aan de hommes est geneigd aandacht te besteden aan de anderen. Hierdoor gaan eenvoudige prise makkelijker, terwijl er aandacht onvoldoende est voor complexe prise, hier waardoor prestatieverslechtering optreedt.

Meedoen rencontré de groep

In een groep kan iemand dus slechter de Beter presteren Gaan. Kunnen niet la alleen de Maar verminderen porte een groep, maar ook porte de grootte van de Groep. In een grote groep ben je onzichtbaarder en est het onduidelijker wat je aan het bijdraagt ​​groepsproduct. Dit leidt tot motivatieverlies, paresse oftewel sociale.

Paresse sociale

Paresse sociale est motivatieverlies de DHS, doordat individuele verschillen niet meer / minder zichtbaar zijn en doordat een mens het idee heeft dat zijn er bijdrage minder orteil doet. Hier kunnen twee aspecten een rol spelen:
 • Het effet free-rider waarbij mensen het idee hebben gratis mee te kunnen liften Andermans op inspanningen.
 • Meunier effet Het waarbij mensen niet als enige de nodige inspanningen willen leveren om het eindresultaat te behalen.

Paresse sociale komt meer voor naarmate de groepstaak meer een van de optelsom est inspanningen van Individuen. Hierdoor est de individuele prestatie minder zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan touwtrekken: Je bent een mager persoon, weinig Spieren, maar in een grote groep rencontré allemaal, Kerels de Sterke. Dans hoeverre heb je het nog idee echt een bijdrage te leveren? Waarschijnlijk heb je het dat het niet idee echt uitmaakt de jij echt meetrekt de gewoon doet alsof: jouw prestatie valt weg dans de groepsprestatie. Ook pris waarin alleen de beste persoon telt Werkt paresse sociale dans de main. Immers, als je al denkt niet de beste te zijn, waarom zou je je dan inspannen? Dit geldt tevens voor pris waarbij alleen de langzaamste persoon telt: waarom zou je dan dan difficile werken nodig est? Dit is het bijvoorbeeld geval bij een hardloopwedstrijd waarbij je als groep à moins de moet Komen. Het heeft dan geen enkele zin om à moins de 10 minuten à moins de te zijn, terwijl een van de groepsleden er 15 minuten plus doet.

Toch est de belangrijkste indicateur de grootte van de Groep. Ringelmann essai acte de een: hij Liet mensen touwtrekken. Een individu avait een van trekkracht Gemiddeld 63 kilo, mensen twee 118 kilo en drie mensen 160 kilo. Het bleek dat een groep van vier nog op 77% presteerde en een groep van acht zelfs nog maar 49%! Sindsdien effet omgekeerde het wordt tussen groepsgrootte en kwaliteit van het prestaties genoemd Ringelmann-effet. Ditzelfde bleek te gelden voor onder andere schreeuwen, fietsen en het produceren van ideeën.

Andere redenen kunnen nog zijn:
 • Als de kans dat nous inspanning leveren overbodig est-
 • Als de groepscohesie laag est
 • Als het geen uitdagende taak est, maar een saaie taak
 • Als er geen gevoel van betrokkenheid heerst
 • Als groepsleden geloven dat anderen meeliften.

Hoe kun je zorgen dat prestaties verbeteren in een groep?

Er zijn een aantal manieren waarop mensen goed blijven presteren. Allereerst kunnen alle prise ?? eenvoudige prise ?? worden porte ze te oefenen ?? ze worden dan een meer automatisme. Dan kunnen ze ook Beter uitgevoerd worden in een groep, omdat er minder aandacht nodig est voor de taak. Andere zaken mourir prestaties kunnen verbeteren zijn:
 • De Positieve interdependentie vergroot worden. Dit houdt dans cela groepsleden weten dat ze niet voor de taak elkaar krijgen zonder de anderen. Dit geldt bijvoorbeeld bij hardloopwedstrijden waarbij je als groep plus de moet d'arrivée. Aanmoedigen van de langzaamste kan deze stimuleren tot Grotere prestaties.
 • Een Gemeenschappelijk Doel. Het dat d'équipe ziet welk Doel ze allemaal voor ogen hebben, wil daar als voor strijden équipe. Dit wordt sociale interdependentie genoemd.
 • Prikkels om goede prestaties te leveren. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden porte competitie te met een andere leveren groep. Dit verhoogt tevens de groepscohesie. Ook dat est erg belangrijk voor de hechtheid van de Groep en zorgt voor verbetering van individuele prestaties. Immers Mensen Willen HUN meilleure doen voor de groep.
 • Prestaties moeten individueel herkenbaar blijven. La porte de Beoordeling Een groepsgenoten en een autoriteit kan er daardoor voor zorgen dat prestaties verbeteren. Immers, het wordt dans de bespreking duidelijk directe de je een goede de slechte prestaties levert en aangezien je niet voor de flétrissement aangaan groep, doe je daar je uiterste meilleure voor.

VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité