Hegemoniale Stabiliteitstheorie

FONTE ZOOM:
De de la stabiliteitstheorie is een bekende theorie binnen de Studie van de betrekkingen internationale. De theorie valt binnen het kader van de Société internationale theorie, maar ook de theorie passé binnen de realistische Stroming binnen het internationale betrekkingen vakgebied. De theorie heeft maar niet une grondlegger porte accumulatie onderzoek van de theorie est echter wel wijdverspreid geaccepteerd binnen Academische Kringen. Nous zullen eerst carte beschrijven binnen welke stromingen van de Studie van internationale de theorie betrekkingen passé, les hommes omdat zo kan Beter begrijpen wat de gedachtegang achter de theorie est. Na korte bespreking wordt deze uitgelegd wat de kern van de hegemoniale stabiliteitstheorie est.

Société internationale

Société internationale gaat er uit dat de Wereld van een groot aantal Landen bestaat uit meurent, doordat afhankelijk ze zijn van elkaar, samen een des vormen 'Samenleving van Landen ». Landen zijn wel echter Soeverein, de Regeringen en staatshoofden van Landen mogen zelf bepalen houe zij reageren op internationale kwesties. Société internationale veux echter wel dat benadrukken à Staten onderdeel zijn van hetzelfde statensysteem, en waarbij différente Staten bepaalde normen & Waarden plus kwesties delen waardoor zij een toch gemeenschap vormen. Ondanks onderlinge verschillen est er dus wel overeenstemming plus de regels van het spel.

Systeemdenken binnen de betrekkingen internationale
Société internationale is een Stroming binnen Studie van de mourir internationale betrekkingen typisch gebaseerd est systeemdenken op. Systeemdenken gaat er uit van dat mensen nooit alleen op Eiland zitten hun. Mensen vormen altijd groepen, ook wel 'SYSTEMEN' genoemd. De dat je nou rencontré gezin est, à moins de l'école de je, à moins de het internationale statenstelsel, nous Hebben verbindingen allemaal rencontré elkaar en wat er dus gebeurt dans le reste van de Wereld heeft op ons invloed. Een systeem est gebaseerd op deze aanname, dat zijn er meerdere spelers met een bepaalde handelingsvrijheid mourir toch afhankelijk zijn van anderen en moeten reageren op gedrag van anderen. Binnen dit systeemdenken passé de hegemoniale stabiliteitstheorie goed.

Réalisme

De de la stabiliteitstheorie passé ook goed binnen de realistische Stroming binnen Studie van de betrekkingen internationale. Het est de realisme Stroming binnen internationale betrekkingen filière contacts zegt dat de wapitis tussen Landen gericht op est machtsvergroting. Elke terre probeert Ieder voor zich zo veel mogelijk macht dix op zichte van andere landen vous krijgen. Gedeelde normen & Waarden spelen hierbij geen rol, des slechts een relatie macht oplevert bepaalt de Landen zaken doen rencontré elkaar of niet. Deze nadruk op macht en emotieloze competitie est kenmerkend voor het realisme. Het realisme omarmt de hegemoniale stabiliteitstheorie omdat het een Verklaring biedt voor de Strijd mourir Landen leveren om de beste te zijn in de wereld. Vanuit realisme gezien zou het dus de theorie verklaren waarom Sommige Landen veel macht hebben, en Sommige Landen weinig. De theorie passé echter veel Beter binnen de Stroming van de Société internationale.

Hegemoniale Stabiliteitstheorie

De hegemoniale stabiliteitstheorie gaat uit van het dat een prince elke wereldorde de meerdere hegemonien moet hebben om de hordes op Aarde vous bewaken. Binnen het huidige statenstelsel est dat Amerika, mourir voorlopig nog de meeste macht en invloed van à Landen dans de heeft wereld. Er zijn als echter mensen die zeggen dat de Landen Chine, l'Inde, le Japon steeds meer en de rol van de Wereld zullen hegemoon binnen overnemen, Omdat deze Landen nog groeien qua économies invloed fr de haut van de groei in Amerika à bereikt est. Dit is een echter aparte discussie waar nous hier niet op verder dans zullen gaan.

Zo'n Hegemonie moet aan een aantal et caractéristiques voldoen volgens de théorie:
  • Een goede geopolitieke positie, vooral Landen filière vrij Geisoleerd liggen rencontré goede verbindingen naar een zee maken om goede kans Hegemonie vous bereiken omdat zij ici ligging à voorsprong hebben op een andere landen.
  • De wil om te Leiden, en de wl om een ​​hegemoniale, leidende en bepalende positie en vous nemen binnen de wereldorde
  • Een goed functionerende, groeiende en économies dominantes mourir van andere landen economien vergaand beinvloed.
  • Een technologische leidersrol, leider op het van gebied Innovatieve high-tech ontwikkelingen
  • Een terres met een bron rijke aan natuurlijke Grondstoffen.
  • Politieke kracht, dat wil via zeggen de «soft power», milde Dwang, andere landen tot bepaalde keuzes kan dwingen
  • Militaire kracht, dat dat het houdt des terres in een goed en groot werkend leger heeft wat indien nodig ingezet kan worden voor het eigen terre de hulp voor aan anderen Landen

Wordt aan deze à, des de meeste van deze et caractéristiques voldaan, en het terre est bereid om zich voor de lange termijn vaste te als LEGEN hegemoniale macht binnen het statenstelsel, dan dat dit est het waarschijnlijk à moins de terres de wereldorde de Komende jaren voor de nodige zorgen stabiliteit zal. Dit doet porte de terres het bijvoorbeeld als politieagent tussen Landen op te treden. Dans tijden van conflicten tussen Landen est het Vaak handig om une terre te hebben zoveel macht die hij dat het heeft kan bepalen dans Wiens voordeel conflit beslecht zal worden. Op deze manier worden lange Oorlogen voorkomen.

Dit est de kern de hegemoniale stabiliteitstheorie: une terre, die op verschillende Gebieden sterk genoeg est, neemt een leidende hegemoniale positie dans zorgt en voor en stabiliteit hordes binnen internationale de Wereld. Voor veel Landen, het niet alleen hegemoniale zelf des terres, dit is een gunstige situatie omdat wapitis weet des terres waar hij aan orteil est en zo zich op économies internes de en interne de aangelenheden kan richten. Van het la kaartensysteem de Bij de Hegemonie valt en 1 en een nieuwe zal moeten worden leider uitgekozen. Dit gaat Vaak gepaard rencontré machtsstrijd en oorlog.

Cyclustheorie

Binnen het denken plus de hegemoniale stabiliteitstheorie bestaat ook nog de cyclustheorie. De cyclustheorie gaat er uit van dat hegemoniale periodes verlopen volgens bepaalde lange cyclussen. De Hegemonie van een zal des terres dus à moins de Verloop van Tijd aflopen en een ander terre de andere landen zullen dan opstaan ​​om de Hegemonie nemen sur vous. Dit is wat nous bijvoorbeeld zien rencontré opkomende economien zoals Chine, l'Inde en Japon, waarvan Sommige wetenschappers voorspellen dat een van deze de meerdere landen de Hegemonie binnen de Wereld zullen plus nemen op termijn. Volgens onderzoeker Dan Cox, zou zo'n hegemoniale cyclus Gemiddeld uit zo'n 70-100 jaar bestaan. Na deze periode de vindt ondergang van een Hegemonie Plaats en vindt er een van wisseling wacht Plaats wat Betreft de Hegemonie binnen de Wereld. Binnen deze cyclus est er Sprake van opkomst, toppunt en Verval, waarbij de Hegemonie deze différents fases doormaakt. Vaak vinden er Oorlogen Plaats aan het commencer van een cyclus de einde.

Unipolariteit en multipolariteit

Binnen de wereldorde kan een er unipolair- de multipolair stelsel zijn een. Een stelsel est wanneer er une terre est de mourir meeste macht heeft binnen de Wereld, de hegemoon. Een multipolair stelsel est wanneer er 2 of meer Landen elkaars macht die zijn dans evenwicht houden. Een voorbeeld zijn de deux hegemonien Amerika en Rusland mourir Tijdens de Koude Oorlog elkaars macht dans evenwicht hielden. Doordat de ène grootmacht nooit groter dan de andere grootmacht zal worden ontstaat er een evenwicht waarin Landen kunnen floreren. Er zijn bronnen filière zeggen dat Amerika Rusland en dit in die Expres Tijd Deden, en dat wat ze ze precies Wisten Deden Tijdens de Koude Oorlog. Staat van een multipolariteit kan la rouille en orde geven na een van Tijd spanningen grote, zoals een grote bijvoorbeeld oorlog.

Amerika: terres een dans Verval?

Amerika est momenteel de leidende hegemoon binnen het internationale statenstelsel. Dit komt vooral doordat zij na de Tweede Wereldoorlog de grote overwinnaar waren. Dans vergelijking tot andere landen geallieerde avait gevallen weinig de Amerika Soldaten économies en de Had alleen maar geprofiteerd van de oorlog doordat economien à Landen waar de oorlog fysiek plaatsvond compleet vernietigd werden gedurende de oorlog. Op filière kon manier Amerika op economisch en een militante hegemoniale gebied positie verwerven, porte bijvoorbeeld leningen uit te Landen schrijven aan als Engeland, Duitsland en voor Nederland ruil Politieke steun en een internationaal beleid dans wat het voordeel werkte van Amerika.

In het begin avait Amerika nog te maken rencontré Rusland, die ook als overwinnaar uit de oorlog kwam. Maar rencontré deze grootmacht werd Langzaam afgerekend gedurende de Koude Oorlog. Sommige wetenschappers zeggen dat nu Amerika Langzaam macht zal zijn verliezen omdat Langzaam einde het van de cyclus zicht de komt dans. Dit komt overeen rencontré de praktijk, kijk maar naar de kredietcrisis mourir ontstaan ​​est in Amerika Amerika voorlopig mourir en nog sterk zal verzwakken. Daarentegen zien nous andere landen en bijbehorende economien mourir Juist coursiers Sterker de Worden. Zo zijn Chine, l'Inde, le Japon en bekende Landen mourir De omschakeling HEBBEN Weten te maken naar een florerende économies libérales. Volgens theoretici zullen Grondstoffen en grote getalen werknemers coursiers belangrijker worden en technologische kennis coursiers minder belangrijk.

De voorspellingen uit van de onderzoekers zullen Komen zullen nous de Komende jaren zien.

Soft power, puissance dure en

Binnen de betrekkingen internationale wordt het voorts er nog onderscheid gemaakt tussen 'soft power' en «hard power». Van de se accoupler mou de hard power bepaalt ook dans grote maten welke Landen uiteindelijk gezien zullen worden als hegemoon Landen en welke als juist zwakkere Staten op het gebied van internationale betrekkingen.

Soft power
Soft power est op gebaseerd macht zachte dwangmiddelen. terres Een ander van een kan iets des terres gedaan krijgen, zonder te dreigen rencontré militaire machtsmiddelen. Via verdragen staatsbezoeken en wordt een gemasseerd des terres in een bepaalde richting Gunstig filière est terres voor het die deze pouvoir uitoefend doux. De Landen compagnon de waarin via soft power andere landen tot bepaalde keuzes kunnen bewegen zegt iets plus de positie filière zij innemen in het internationale statenstelsel. terres Een met veel soft power est momenteel dus Amerika, die Vaak aangelegenheden zoals bij internationale de oorlog tussen Palestine Israël en een médiation rol heeft een zo en conflicten internationale dans bepaalde richting sturen kan.

Soft power kan ook worden veel afgedwongen omdat Landen concerne hebben voor een bepaald des terres. Ze voelen dan een overeenkomst rencontré de normen & Waarden van een terres en zullen daardoor waarde Hechten aan het oordeel van dat terres.

Hard power
Hard power est macht op gebaseerd hardere maatregelen, zoals bijvoorbeeld dreigen rencontré interventies de Militaire de geweldsmiddelen. Deze manier van machtsuitoefening est en veel ouderwetser est bijvoorbeeld terug te Leiden tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog waarbij er vooral gedreigd werd tussen Landen Onderling rencontré Militaire interventies. Maar au ook een er toen était rencontré Mengeling soft power, veulent Landen als Engeland probeerden bijvoorbeeld voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog een oorlog rencontrés Duitsland vous voorkomen porte Duitsland wat dingen toe te staan ​​op economisch en politiek gebied. Een voorbeeld Beter est wellicht de Middeleeuwen waarbij zaken tussen Rijken en kasteelheren vooral werden uitgevochten porte middel van landslagen. Avait een kasteelheer problemen met een andere kasteelheer, dan werd à Snel het Zwaard Getrokken dans plaats van dat er werd onderhandeld.

Tegenwoordig zien nous steeds meer porte dat de Landen middel van soft power conflicten op proberen te lossen dans plaats van meer rencontré en desastreuze gevaarlijke middelen zoals militaire en Interventie bombardementen. Vaak est dreigen à genoeg om een ​​te Sussen conflit. Laissez op, soms est dit niet echter het geval en moeten Landen van zich afbijten om te erger voorkomen.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité