Hermitage: de Amsterdam-St. Pétersbourg connectie

FONTE ZOOM:
Op 19 juni 2009 werd à Amsterdam de dépendance van de beroemde Hermitage à Saint-Pétersbourg Officieel geopend porte koningin président Beatrix en Russische de Dmitri Medvedev. De Hermitage Amsterdam est gevestigd in het gebouw De Amstelhof, DAT ruim 300 jaar Dienst Heeft als gedaan Tehuis voor hulpbehoevende bejaarden. De Hermitage Amsterdam misstaat niet in het veelbezochte en beroemde rijtje aan het Museumplein: Rijksmuseum, Vincent van Gogh Museum en Stedelijk Museum.

Hermitage Amsterdam, het commencer

En 1997 ontstond het idee om een ​​dépendance à Amsterdam van de wereldberoemde Hermitage à Saint-Pétersbourg te bouwen. Het Verpleeghuis Amstelhof zou spoedig beschikbaar Komen, omdat het gebouw volgens de beheerder niet meer geschikt était voor de Verpleging van bejaarden. Ernst W. Veen, directeur van sinds 1981 Stichting De Nieuwe Kerk, probeerde Mikhail Piotrovski, directeur Staatsmuseum de Hermitage, te interesseren voor het een idee Tijdens wandeling langs de Amstel. Die zag wel wat in het idee. De Amstelhof est gelegen fantastisch à Amsterdam: Rustiek langs de Amstel en dichtbij het Rembrandtsplein en Waterlooplein. En 1999 kwam De Amstelhof in het Bezit van de gemeente Amsterdam. Ernst W. Veen werd en 2003 directeur de van de Hermitage Amsterdam. Het achter de Amstelhof gelegen gebouw Neerlandia fungeerde vanaf 2004 als proefopstelling van de Hermitage Amsterdam. Nu doet il gebouw Dienst als educatieproject: Hermitage voor Kinderen.

Amstelhof, de locatie

En 1681 Schonk de gemeente Amsterdam aan de Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente het stuk waar des terres nu de Amstelhof staat, tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht. Het Doel était de bouw van een logement voor minstens 400 Weduwen. De Diaconie kon dat een porte verwezenlijken erfenis van Bart Helleman, één van de lidmaten. Hij Liet 90.000 Gulden na. Dans slechts 16 maanden werd het gebouw, op staande 1,400 palen, verwezenlijkt. Inclusief inrichting kostte het gebouw 167,240 florins. En 1682 werd het Gebouw als "Diaconie Oude Vrouwen Huys" dans genomen de gebruik. De enige verandering était eigenlijk dat het gebouw vanaf 1719 ook möcht worden bewoond porte Oudere mannen. Kreeg tevens een nieuwe la naam Het: «Diaconie Oude Vrouwen en Mannen Huys." Pas en 1953 kreeg het gebouw de naam "Amstelhof." De Kerkzaal en dit gebouw est de na Burgerzaal in het Paleis op de Dam de grootste zaal in de stad. Tussen 2007 en 2009 est de Amstelhof grondig verbouwd.

Hermitage de Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg, genoemd naar Apostel Petrus, est de oude hoofdstad van Rusland. Tsaar en keizer Peter de Grote stichtte de stad op 27 mei 1703. Onder zijn bewind en latere nazaten van zijn Romanov Familie wordt Saint-Pétersbourg bebouwd rencontré kerken schitterende, kloosters, musées, overheidsgebouwen, parken en théâtres. En 1762 kreeg het Winterpaleis zijn beslag. Onder het bewind van tsarine Catharina de Grote werd het Winterpaleis gevuld rencontré Vele schilderijen. De eerste aankoop dateert van 1764: 225 schilderijen. Plus tard kocht zij nog bijna 4,000 schilderijen, ruim 10,000 tekeningen en prenten, klassieke en beeldhouwkunst moderne, bewerkte stenen, Glaswerk, Goud, meubels, munten, Penningen, porselein, publicaties, tapijten en zilver. En 1850 kocht tsaar Nicolaas je bij een deel van een voile de collectie van de Nederlandse koning Willem II. Na de Russische Revolutie van 1917 werd Staatsmuseum de Hermitage het Middelpunt van de Russische kunstverzameling.

Hermitage Amsterdam en de relatie Nederland-Rusland

De van openingstentoonstelling de Hermitage Amsterdam, te zien van 20 juni 2009 tot en a rencontré 31 januari 2010, heet "Aan het Hof Russische" en est gewijd aan het Achttiende en negentiende eeuwse hofleven van de zes Romanov Tsaren in het aan de Neva-Rivier gelegen Winterpaleis à Saint-Pétersbourg. Ruim 1,800 objecten telt deze tentoonstelling. Baljurken Honderden, Schilderijen van Winterhalter en Rapin, unieke meubels, waaronder de beroemde troon van Romanov, juwelen indrukwekkende, Kostbare en omvangrijke serviezen, Muziekinstrumenten, vazen ​​en enorme kroonluchters zijn à Amsterdam te zien. Ook zijn er juwelen van de beroemde firma Carl Fabergé te zien.

Verder est dans l'ingericht de Amstelvleugel de een permanente, mourir aandacht geeft aan de relatie tussen Nederland en Rusland. Dans de zomer van 1697 bezoekt tsaar Peter de Grote een paar maanden Nederland. Hij doet daar onder andere Zaandam en Amsterdam aan. Hij een werkt tijdje op de werf van de Verenigde Oostindische Compagnie. Veel Russische scheepstermen stammen als Gevolg van deze periode van het Nederlands af. Peter de Grote bezocht Nederland tard Wederom, ook om te kunst verwerven.

De dochter van de Russische tsaar Paul I, Anna Paulowna, étais van 1840 tot 1849 de echtgenote van Koning Willem II. Na van de dood Willem II op 17 maart 1849 bleef zij en Den Haag Wonen. Daar overleed ze op 1 maart 1865. Willem II Liet grote Schulden na. La broer d'Anna Paulowna, tsaar Nicolaas I, la Kunstcollectie de steunde haar financièrement en kocht ter verlichting een deel van Willem II. De gemeente Anna Paulowna est naar haar vernoemd. De Noordhollandse polder waar deze gemeente dans ligt werd Tijdens de regeerperiode van Willem II drooggemalen.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité