Het interactionisme symbolique

FONTE ZOOM:
Dans de sociologie, il Gelden drie ouverture actuelle; Het functionalisme, de conflictsociologie en het interactionisme symbolique. Het est historiquement symbolique interactionisme te plaatsen onder de sociologie interpretieve. Twee importantes Les comprendre l'een importantes Les rol Millionaire sein deze sociologique stroming zijn Herbert Blumer en Erving Goffman.

Interpretieve sociologie

Het est historiquement symbolique interactionisme te plaatsen onder een derde richting dans de sociologie: De interpretieve sociologie. Interpreteren centrales de l'Etat het, het betekenis situaties geven aan. Het wordt wederzijdse sociale handelen benadrukt, op zijn mensen elkaar betrokken. Zij gaan op een betekenisvolle maniéré rencontré om elkaar. Comme aan een bepaalde situatie een betekenis est gegeven, mensen hun gedrag af op de betekenis ascenseur van de situatie.

Dagelijks réactifs nous MENSEN ons Aardig de vervelend behandelen s l'bepaalde zaken van ons verwachten. Op Grond interpretaties van Onze reageren nous en DIT leidt weet interpretaties morts en reacties van de l'autre. Een voorbeeld. Iedereen pense dat de Ajax voetbalwedstrijd victoire gemakkelijk zal. De de la geconfronteerd été rencontré deze verwachtingen. Zij nemen de zaak te lumière op dit en leidt ertoe dat ze de wedstrijd verliezen.

Prophétie auto-réalisatrice

Nous reageren op Mode op een nous situaties les interpreteren maniéré bepaalde. De Thomas stelde: «Si les hommes définissent des situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences». kan Dit souffrent tot de prophétie auto-réalisatrice, de zichzelf waarmakende voorspelling.

Voorbeeld van een zichzelf waarmakende voorspelling: Het gaat dat een Gerucht bepaalde rivet Banque est betrouwbaar. Dat brengt MENSEN massaal dans beweging. Grote aantallen klanten Komen langs om te op hun argent nemen. Dit a un mode de Gevolg mort total dat kan niet meer de la Banque uitbetalen s est devenu onbetrouwbaar.

prophétie auto-destruction

Il kan ook een van zijn Sprake auto-détruire prophétie. Dan komt de voorspelling juist niet uit. De doordat changé situatie hommes cheveux op een bepaalde manières interpreteert en zich daarnaar gedraagt. Quelqu'un pense dat hij bij een kans bijvoorbeeld sollicitatiegesprek vineuse maakt. Daardoor slooft hij niet uit zich, maar zit il ontspannen rustig en bij. Porte dit gedrag maakt hij een goede indruk en wordt hij, zijn morts verbazing, aangenomen.

Opvattingen sein het interactionisme symbolique

Bij het théorie de deze de l'Etat central wederzijdse aanpassen en afstemmen van gedrag. Symboliquement inter-actio réactifs de nids de maatschappij niet als een part zelfstandig systeem dat bepaalde fer stelt aan mensen. De maatschappij bestaat uit Mensen Wederzijds handelen proberen hun Dagelijkse problèmes op te lossen. Le mode de geen normes de zijn de Waarden grootheden l'gedrag van mensen épeler, maar ontstaan ​​dans interacties tussen mensen. Tijdens interacties kunnen conflicten souffrance ontstaan ​​het morts verbreken van de interacties. Ook kunnen mensen via onderhandelen Komen oplossingen morts.

Deze stroming est evenals het te structureel functionalisme beschouwen als een théorie idéaliste: verschijnselen interpretaties en opvattingen bepalen maatschappelijke. Vergeleken rencontré de conflictsociologie il est aandacht vineuse voor structurele machtsverhoudingen. Deze machtsverhoudingen kunnen voor plantes velen de beperkend bij het van beïnvloeden interacties.

Sociale werkelijkheid

Les sociologues hebben visies le mode de Verschillende op de werkelijkheid sociale. Deze visies zijn niet waar par definitie ''. Het zijn van de interpretaties werkelijkheid. Soms staan ​​de visies lijnrecht tegenover elkaar. Een verschijnsel que sociale ongelijkheid wordt verschillend gedefinieerd en dit weer leidt morts zeer verschillende Acties en prioriteiten.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité