Het ontstaan ​​van Satire: Varron,

FONTE ZOOM:
Romeinse geleerde en deze Schrijver werd op geboren vous Rieti 116 vC op 27 en overleed v.C. Joueurs de werd Hij genoemd OpDAT hommes ourlet niet zou zijn remplies verwarren tijdgenoot Varron.

Menippeische de la satire

Varron introduceerde sur ?? ?? menippeische satire. De naam van deze critiques de satirevorm terug op de Griekse cynische wijsgeer en satirenschrijver van professé Gadara, porte filière Lucian beschreven Werd Als een chou frisé, ni l'homme ?? jour de Mantel vol gaten van droeg cynique ?? fr rencontré bijtende zijn, grappige stukje snoeverige filosofen dans hun Hemd Zett. Varron imiteerde de professé van dialoogvorm. Ennius, Lucilius ofschoon en ook deze roseaux gebruikt Hadden, vond hij deze vorm sur meest geschikte om het Volk onderrichten vous. Kon hij discussieles façon nu een ?? ?? ideeën zijn onder woorden brengen. Humour de met veel meer doorspekte stukken zouden aantrekkingskracht uitoefenen, Dach hij, Dan met een stukken Onverbloemd didactische strekking des ?? les gedoceerde ??.

En spot de

Toch Bezat hij professait ?? a donné niet van Wrede place bijtende, noch alles naar het cynische blaffen wat ourlet stootte tegen de Borst. Hij in het Spoor van de Wel schertsende oude Romeinen trad. Getuigt à jour Originele titels hij Satiren en zijn geen meegaf jour waren op de Mythologie op sur op Vaderlandse Geschiedems Griekse de Latijnse spreekwoorden en vaak Humoristische trekjes vertoonden jour.

Définir

Het stoorde ourlet donne matelot filosofen Behorende nombre verschillende scholen elkaar voortdurend en nette zaten Haar. Vandaar d'importantes Les Plaats die deze groep en zijn Satiren innée. Whirled en ?? ?? bijvoorbeeld laat bij filosofen rencontré elkaar twisten. Whirled ?? ?? waren van een soort Gladiatoren jour elkaar rencontré dichtgeklapte Helm bestreden. Gerichte Verslagen van deze De aveugle ?? ?? strijders moesten publiek het aan het brengen Lachen. Titel Van de degrés satire nevenbetekenis heeft een metaforische.

In een andere satire vergelijkt Varron leiders van verschillende denkrichtingen rencontré Krabben op jour hun gaan staan ​​vitalité, terwijl filosofen rencontré dezelfde opvattingen jour elkaar buitenmatig bewieroken, muilezels worden elkaar Krabben jour. Toch avait hij een grote bewondering voor de filosofie zoals Volgend getuigt fragment:

?? Zia wie hier op ons Onverwacht Apparaît toegestapt de strenge waarheid, voedstermoeder van Attische filosofie! ??

Zoals net Lucilius Lucie Varron lede ogen rencontré zijn aan houe landgenoten coursiers meer zich aan te gaan buiten uitspattingen Allerhande:

???? Losbandigheid de mannen van, le jour de Duisternis zoals welvaartaat leven en voor het merendeel varkensstal maken van een Forum. ??

Verwerpt verdorvenheid en hij de van de luxe wie ?? vrouwen van de Haar Vader ène aan een Edelstenen Pond, de andere aan haar homme een Halve Schepel Parels vraag. ??

Heimwee naar het Oude Rome
Bekende d'entre eux ?? van Lucilius Keren weer: Luxe, dronkenschap, vraatzucht, hebzucht, la corruption, culturen Buitenlandse bijgeloof, slaafs van het navolgen. Heimwee rencontré denkt hij terug aan het van toen ?? Rome, toen hommes se sont rencontrés een étrangler zuiver en een leven Vaderland eu, evenwel wi, wi een leven dans le chaos. ??

De vrouw, zegt hij, was het nog toen Waard om te worden vereerd. Zij ?? Spinde met het oog op de kookpot Gericht, le Pap OpDAT niet zou aanbranden. ??

Om het aan te Tonen contraste tussen zijn ?? ?? en het vroegere Rome verziu hij personen en situatie: hij laat dans Sexagesis ?? ?? Romein inslapen dans le Tijd van een Grieken Ontwaken en Weer ourlet een stad ingebeelde alles in het Midden van van een andere gruwelen Catalina en Keer ontwerper hij, porte Gedreven du hetgeen rondom van Walger été remplies gebeurt coursiers een besprenkeld Flinke dosage Humour , Petit-fils en alleen bedoeld om de Lof van het Oude Rome vous zingen en lezer vous hetgeen wijzen op zijn er fout dans Samenleving Loopt.

Toch bewees hij zijn gehechtheid aan zijn Vaderland: hij bekleedde verschillende functies militaire en ambtenaar ah ah.

De Moraal
De Fragmenten rencontré moralistische inslag hebben sur bedoeling aandacht trekken vous:

Noche de noch ?? rijkdom goud geven het het Hart rouille. Hommes neemt zorgen en angsten Hart van niet Weg met de Goud Van Bergen Perzen noch réuni du weelde van het Paleis van Crassus ??

?? Le ooit de vreke nombre Reden vous de brengen? Schenk ganse hem de Aarde en nog zal hij, Ondanks alles, porte Gedreven dezelfde inhalige ziekte zichzelf bestelen altijd om te kunnen blijven ophopen ??

Soms gebeurt donne spreukvorm:. ?? Goed geleefd hebben het niet est maar het hebben Längst geleefd Wijst ??

Zoals net Ennius Horatius fr tard Juvenalis bekritiseert hij toestanden, maar niet dans laat zich politiek remplies. Tegenstanders hij zijn niet bij noemt Naam: en hij wil Grandson moraliseren bepaalde types Categorieën Aanvallen en sociale en dit op en bij een gevarieerde voorkeur geestige wijze.

Moeilijk leesbaar

Toch est vous permettait Werk moeilijk lezen er Komen veelvuldig verwijzingen Aller personen en voor toestanden la journée, vous tijdsgebonden activé ze te kunnen interpreteren. Als zelfs Gommaerts Aulu Gelle des essais-jour sur les auteurs de Latijnse, dernière rencontre hadden begrijpen van het zijn teksten.

Vermenging rencontré zijn van en verzen proza ​​sluit hij aan bij de Oorspronkelijke betekenis camionnette pleine ?? ?? een mengvorm mengelmoes een. Varron noemde in een tekst zijn aan Petrullo opgedragen stukken scenische stukken ?? ?? zoals in het Theater, Uitermate geschikt voor de diminuer jour, cette nation est à Wilde geven:

?? O, u meurent voor dit Theater massaal UW huizen zijt ontvlucht om vous uw verwennen Oren, en luister aanhoort vertellen vous wat ik heb, OpDAT u van het théâtre verrijkte thuiskomt ??

Meer dan alleen Satiren

?? 150 ?? livres de Varron Salurae Menippeae ?? zijn slechts overgeleverd fragmentarisch. Groot bij een deel werd vernietigd pillage de Anthony van zijn village voisin. Satiren waren de zijn niet Hoofdwerk. Varron heeft plus enorm veel onderwerpen geschreven beschouwd Algemeen en wordt als de en meest belezen geleerdste homme Oudheid expédié, jour tijdgenoten op zijn ook op en wie eeuwen na een grote ourlet kwam de uitgeoefend invloed.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité