Hyksos de en de zeevolkeren

FONTE ZOOM:
Een mytische van Zondvloed 2,343 v.Chr. kwamen er in het Midden-Oosten weer op volksverhuizingen gang. Een ander en leidde onder meer naar de vorming van Versterkte stadstaten dans Gebieden diversifiée. Plunderende bedoeïenen en Aziatische stammen vielen rencontré delta regelmaat van binnen Egypte, waar ze niet omdat steden daar onder één gezag Stonden, niet veel tegenstand ondervonden. Een grote Onrust en burgeroorlogen Warren daarvan dan ook het Gevolg.

Algemeen

Ingevolge Turin koningslijst heersten er 6 Koningen van de Hyksos plus Egypte gedurende 108 jaar.
Deze Hyksos met een van regeringsperiode 1,642 -1,534 v.Chr. Warren voordien al zo'n honderd jaar en Egypte aanwezig. Ze SPRAKEN ouest Semitische een taal en kwamen voorzien van superieure wapens bronzen Vanuit het Oosten de delta van binnen Beneden-Egypte. Ze hadden zich dan ook al en Egypte gevestigd Tijdens verzwakte 13e dynastie onder meer in de stad Xoïs dans Safon van de centrale delta. Er de la 14e dynastie de Ze, die bestond uit 76 LOKALE heersers dans steden diversifiée, waaronder Sheshi, Samuqenu en Aper-Anath.

Hyksos introduceerden naar het Hethietisch voorbeeld paard en strijdwagen en triangle. Tevens hadden ze Beschikking plus een composietboog, mourir standaardboog dans schaduw stelde en ze hadden Helmen en Bijlen. Daarnaast heropenden ze handelsroutes en het introduceerden rechtopstaande weefgetouw, Nieuwe gewassen en schepen voorzien van Kiel.
Van een gewelddadige Invasie lijkt echter geen Sprake, het een est veeleer geleidelijke instroom van rondzwervende Kanaänieten. Daardoor ontstond er op een moment gegeven Aanwas een zodanige, DAT een en ander problemen opleveren de Ging, wat uiteindelijk resulteerde dans Volledige Overname van de macht Hyksos de porte à 1,642 v.Chr. Delta en Midden- Egypte. Op uw markten neemt 15e dynastie en Egypte een aanvang. Te vermelden valt DAT de Période de 1,800 à 1,200 v.Chr. Sutu, een nomadische stam, zich ophield dans dorst tussen Mesopotamië, en Syrie Palestine.

Hyksos vestigden uiteindelijk hun hoofdstad à Memphis, waarbij ze dans de zomer resideerden dans Avaris. Tijdens regering van Kamose, de laatste Vorst van de 17e dynastie Thèba 1.556- 1.550 v.Chr. verbleven Hyksos offres de aantoonbaar en Egypte. Gedurende hun bewind en Egypte heerste Mède porte hun er militaire overmacht Vrede en Welvaart, ook in de omringende Landen. Ze oefenden hun macht uit dans de Delta en Egypte Midden- bij Hermopolis en respecteerden daarbij Egyptische godsdienst Beleving. Hun oppergod était Papas d'Attis, daarnaast vereerden ze vooral Seth, tegenhanger van Tark, Teshub en Hadad, pluviales en oorlogsgod. Tarku werd ook aanbeden porte Hethieten, terwijl Teshub en Hadad respectievelijk dans Mitanni en Syrie vereerd werden. In het Huidige Bagdad, dat eerst en 762 n.Chr werd gesticht, werd onlangs sphinx gevonden met een de naam van een Koning van de Hyksos.

Militaire Activiteiten

Salatis 1,642 -1,629 v.Chr. était de eerste Hyksos Koning van de 15e dynastie en Egypte, werd daarna achtereenvolgens porte opgevolgd Bnon 1,629 à 1,616, 1,616 -1,604 Yakoebher, Khyan 1,604 à 1,584, Apophis 1,584 - 1,543 en Khamoedi 1543 - 1534 v.Chr. De Koning van Thebe était schatplichtig aan de Hyksos Koningen. De Koning van de stad Thebe overwon Tjarou en triangle, routes waarmede naar het Oosten Avaris vanuit Warren geblokkeerd. En ze belegerden volgens mythe de stad Avaris, waaruit Hyksos van de Egyptenaren echter möchten vertrekken. La porte de Ze werden Ahmès nagezeten eerst bij Scharuchen dans le Néguev, waar de Hyksos alsnog een nederlaag leden. Vervolgens achtervolgden Egyptenaren Hyksos bij Damas. Uit Egypte verdreven Hyksos zouden mogelijk de stad Jeruzalem hebben gesticht. Een ander en weerspiegeld latere exode van de Israëlieten. Vijanden van Egypte werden Traditioneel neergezet SLA Apep de Seth. PharaoThoetmosis III van de 18e dynastie1.477 - 1,423 v.Chr. zou talloze campagnes hebben ingezet tegen de Hyksos, die verbleven nog in de regio onder meer en Syrie Saoudite.

Invallen van de Zeevolkeren dans Nabije het Oosten
Libyers en hun bondgenoten Ekwesj, Teresj, Lukka, Shardana, Shekelesj en Tursha vielen omstreeks 1,208 v.Chr. het hele Oostelijke Middellandse Zeegebied binnen, waaronder Anatolie, Syrie en Palestine, alwaar ze en Palestine verslagen porte werden Egyptenaren onder Pharaon Merenptah. Een ander en Bracht tevens bij 1,150 v.Chr. een Egeïsche op volksverhuizing gangs, waarbij Phrygiërs en Dardaniërs Dardanellen overstaken. Tevens viel het Rijk der Hethieten uiteen dans vijf Onafhankelijke stadstaten en werd Phoinikische stad Oegarit geplunderd.

Invallen dans Nijldelta van Egypte

En attaqueerden Zeevolkeren dans jaren de 1.187 en 1.179 v.Chr. Egypte zelf. Als net de Hethieten Vochten zeevolkeren chars, 3 persoons strijdwagens. Waar deze Volkeren vandaan kwamen est tot heden onduidelijk op. Alhoewel er verschillende theorieën op worden Los de gelaten. Om maar wat te worden noemen Tjeker Verband gebracht rencontré de regio rondom de stad Troje en Wesjesj rencontré de stad Troje zelf. Daarbij wordt dat uitgegaan Wesjesj verbastering is een van Wilisa de Oude naam voor Troje. Denjen zouden dan de Danaoi te zijn wel Grieken van het vasteland, die van oorsprong echter uit Zuidoost turkije stammen. Peleset zijn mogelijk afkomstig uit de Westelijke kuststrook van Arabie Saoudite en vestigden zich als tard Filistijnen dans le Levant. Oorsprong van de Sjekelesj est onbekend totaal, mogelijk van het eiland italien Sicilië de Tsjechië. Schepen van deze Volkeren zouden kunnen duiden op een Mykeense verwantschap, ook Centraal l'Europe wordt dit kader genoemd. De eerste terrain dateerde van 1,187 v.Chr. en werd uitgevoerd porte onder meer Tjeker, Chardanes en de Peleset. Deze als werd net Inval meurent van 1,179 v.Chr. Egyptenaren de porte gepareerd, waarna Filistijnen uitzwermden naar de zuidelijke kuststrook van de Levant. Libyers vestigden zich echter wel degelijk en Egypte. Rond 1,100 v.Chr er weer Onrust dans de regio, waarbij Tig'lath Pilesar van Assyrie en Anatolie Onafhankelijke stadstaten van de Hethieten veroverde en het Doriërs Griekse vasteland alsmede Crète, Levkas en innamen Rhodos.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité