Inné et l'acquis: het ontstaan ​​van het debat

FONTE ZOOM:
Wordt ons gedrag bepaald porte onze Genen de la porte onze et environs? Dit est de vraag meurent wetenschappers al jaren bezig houdt en est tevens de base van het nature et culture debat. Maar houe est dit debat ooit ontstaan ​​en houe heeft het zich in al deze jaren développés par?

Van het debat Het

De plus discussie het ontstaan ​​van de Eigenschappen van de mens begon instant op het dat het leven MENSEN plus gingen nadenken. Aristote, die van leefde 384-322 v Chr., Était de grondlegger dans de Middeleeuwse filosofie, ook wel scholastiek genoemd. Dans de zestiende- en zeventiende eeuw bestond de filosofie vooral uit van commentaren Aristoteles en Middeleeuwse filosofen. De theorieën moesten overeenkomen rencontré het Christelijke geloof en alles op de Wereld porte werd de verklaard de vier elementen; aarde, l'eau, vuur en Lucht. Dans deze Tijd ontstonden stromingen twee mourir Ieder een visie verschillende hadden op aangeboren en aangeleerde Eigenschappen. Deze stromingen waren het empirisme en het rationalisme.

In het empirisme werd vooral Gedacht dat alle kennis uit van de mens ervaringen ontstond. Van het le rationalisme de Platon était de, die van 427-327 v. Chr. leefde, hij était van leraar Aristoteles, zelf die een empiriste était. Platon était sceptisch tegenover het dat idee kennis voortvloeide uit ervaringen. Hij vond De Prikkels die mensen ontvangen dans hun leven als een droomwereld en het enige wat hij echt betrouwbaar vond, était alles dat aangeboren était. Van toen Het est vergelijkbaar rencontré de nourrir uit het huidige debat en het rationalisme van toen rencontré de nature van nu. Na deze periode duurde het nieuwe lang voordat er filosofische invloeden plus dit Onderwerp kwamen.

Rationalisme

Nieuwe invloeden in het rationalisme porte ontstonden René Descartes. Hij bood Weerstand tegen de Middeleeuwse filosofie porte naast filosofie een onderbouwend wetenschappelijk onderzoek te doen. De eerder vastgelegde doctrines en Onderzoeken van de Kerk Christelijke werden porte Descartes niet gevolgd. Hij avait vooral veel vertrouwen dans de Menselijke mogelijkheden en de Onafhankelijke geest.

Empirisme

In het empirisme zorgde Francis Bacon voor nieuwe invloeden. Bacon bood, als net Descartes, Weerstand tegen de Middeleeuwse filosofie. Hij dat waarschuwde hommes niet onze waanbeelden MEHF blijven leven. Bacon vond dat wetenschap zich alleen kon ontwikkelen als nous nauwlettend waarnemen wat de natuur ons laat zien. Hij dat geloofde nous echte kennis kunnen verkrijgen porte te observeren. Bacon werd beschouwd als een van de vaders van de Wetenschappelijke Revolutie. Het begrip «tabula rasa» porte ourlet werd bedacht omdat hij ervan uit Ging dat mensen zonder enige kennis geboren worden. Na De Geboorte kan hommes Kennis van de Wereld porte krijgen middel van onze zintuigen. In het dan ook empirisme wordt veel waarde gehecht aan het opvoeding en empirisme Ging tard au cours de l'acquis.

Matérialisme
Binnen het empirisme est het een Matérialisme importantes Les stroming. Deze stroming Gelooft alleen dans datgene dat materiaal en stoffelijk est. Gevoelens en waarnemingen worden gezien als producten van materiële oorzaken. Klassieke filosofen binnen het Matérialisme zijn Hobbes en Locke.

Thomas Hobbes dans geloofde de wetmatigheden van de Wereld materiële en geloofde niet in een niet-materiële werkelijkheid. Het enige wat volgens ourlet bestond est het materiële-Lichamelijke en de mens avaient dus geen geest of niet-Lichamelijke ziel. Hij était van mening dat uit alle verschijnselen stofdeeltjes bestonden, dus ook het bewust zijn de ziel van de mensen zou voortkomen uit de bewegingen van stofdeeltjes dans de hersenen.

John Locke était ook Filosoof binnen het Matérialisme. Hij het niet eens était met het rationalisme, omdat hij rede alleen te beperkt vond om als voor fondement kennis te dienen. Daarvoor était volgens ourlet ook ervaring en reflectie daarop nodig. Ook Locke geloofde dans de «tabula rasa». Een mens begint rencontré «lege 'hersenen mourir porte ervaringen en indrukken worden gevuld. Locke beweerde dat uit alle kennis ervaringen en de daaropvolgende reflectie werd gehaald. Ideeën vond hij geen objecten, maar dingen filière de geest representeren. Hij splitste deze ideeën en primaire en secundaire kwaliteiten. De primaire kwaliteiten zijn de ideeën meurent overeenkomen directs remplies de materie die het veroorzaakt heeft, zoals grootte en Getallen. De de la kwaliteiten, zoals smaak, kleur de temperatuur, hebben geen overeenkomsten rencontré hetgeen waardoor het veroorzaakt est. Daarnaast onderscheidt Locke de samengestelde ideeën: deze worden door de gevormd combinatie van meerdere enkelvoudige ideeën. Een voorbeeld hiervan is een appel, dit is een van verzamelnaam bijvoorbeeld de enkelvoudige ideeën Rood, rond en zoet.

Idéalisme
Het idéalisme est de tegenovergestelde stroming van het Matérialisme binnen het empirisme. De filosofen binnen deze stroming herleiden alles tot een Geestelijk beginsel. Ze vinden dat objecten geen waarden hebben en dat alles wat dans De Geest est de werkelijkheid est. Klassieke idealistische filosofen zijn Berkeley en Hume.

George Berkeley a été een idealistische empiriste mourir zijn ook filosofie als tot poging geloofsverkondiging Gebruikte. Berkeley vond dat het stoffelijke buiten De Geest geen werkelijkheidskarakter avait. Waarneembare werd opgevat als de taal la waarin Het Dieu tot ons spreekt. Dans tegenstelling tot Locke, mourir onderscheid tussen primaire en secundaire Eigenschappen maakte, zijn de zintuiglijke waarnemingen bij Berkeley slechts gewaarwordingen. Volgens Berkeley Kondén primaire kwaliteiten alleen bestaan ​​als nous eerst de secundaire kwaliteiten bestuderen, de primaire kwaliteiten bestaan ​​alleen maar De Geest. Berkeley avait weinig vertrouwen dans de zintuigen. Zo vroeg hij zich af: ?? Als en een Verlaten bos een essor omvalt, en niemand hoort het, heeft de flèche dan wel geluid gemaakt ??? Berkeley vond dat het niet dit geval était, omdat alleen materiële zaken mourir Ervaren worden ook echt bestaan. Spirituele Zaken, Zoals de ziel van de mens, hebben een eigen echter bestaan.

David Hume début wilde een nieuwe maken rencontré empirisme het. De gedachten en begrippen mourir bij de mensen waren blijven hangen sinds het rationalisme probeerde hij te laten verdwijnen. Hij wilde terug naar de manier waarop een type de wereld ziet. Een type heeft nog geen vooroordelen en nog geen kan conclusies trekken. Hume vond de menswetenschap, kennis plus onszelf, de enige betrouwbare base voor onderzoek. Hume stelt Tijdens zijn filosofisch onderzoek enkele Onderscheidingen centraal. Hij stelt bijvoorbeeld dat de twee mens verschillende soorten voorstellingen kent: indrukken en ideeën. Indrukken zijn volgens hem de voorstellingen mourir zich levendig voordoen en zich rencontré grote kracht aan de geest opdringen. Ideeën andere kant aan de zijn eerder vage beelden, alles wat behalve de zintuigen kunnen waarnemen en wat hommes bij het waarnemen voelt.

Deze indrukken en ideeën kunnen enkelvoudig de samengesteld zijn. Bij een Simpele indruk kan niet hommes de ervaring verder opdelen, als hommes bijvoorbeeld aan een specifieke kleur, GEUR des denkt smaak. Een complexe indruk kan een bijvoorbeeld appel zijn, waaraan een bepaalde kleur, GEUR en smaak eigen est. Indrukken en ideeën lijken hierbij overeen te komen. Complexe Impressies worden echter nooit en zijn geheel dans ideeën verwerkt. Anderzijds worden de complexe de la porte de soms ook de la Verbeelding gevormd, en zijn dus niet steeds afkomstig van Impressies.

Fysiologie

Via fysiologie werd de stap naar Experimentele psychologie gemaakt. Fysiologie houdt zich bezig rencontré de werking van levensprocessen van de mens. Dans de fysiologie van het zenuwstel en de hersenen Sciage filosofen overeenkomsten. Naast het filosoferen plus houe gedrag van de mens tot reposer komt, werd er coursiers meer onderzoek gedaan.

Franz Joseph Gall était ervan overtuigd dat alle Individuen verschillend zijn en onderzocht dit rencontré frenologisch onderzoek. Uiteindelijk kwam Gall tot de conclusie dat mensen van nature verschillend zijn niet als en ?? Tabula Rasa ?? ter wereld Komen. Hierna zullen porte zij de opvoeding, nourrir, tot verschillende persoonlijkheden worden gevormd. Ondanks dat het nature et culture-debat een Halve eeuw tard begon, waren Gall en Locke al importantes Les op dit la gebied.

Het debat

Francis Galton Heeft Velen Onderzoeken vergeleken, zelf onderzoek gedaan en met veel andere onderzoekers gesproken plus de rationalistische- en empiristische stromingen. Galton kon zich niet dat VOORSTELLEN alle kinderen als ?? Tabula Rasa ?? op de Wereld zouden Komen. Hij zich kon echter ook niet dat VOORSTELLEN alle Eigenschappen al bepaald zijn een voordat est une sorte geboren. Uiteindelijk startte hij het debat ?? inné et l'acquis ?? met een eigen uitgesproken voorkeur voor nourrir.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité