Jonestown Massacre: de vernietigende invloed van Jim Jones

FONTE ZOOM:
En 1955, Jim Jones stichtte zijn eigen Kerk: Temple du Peuple. Zijn kerk combineerde Communistische ideeën rencontré het chrétienté. Er werd veel aandacht besteed het aan prediken van het aan gelijkheid en leveren van armen- en ouderenzorg. De kerk veranderde echter Langzaam van karakter. Jim Jones werd de van seksueel la misbruik, hersenspoeling en gedwongen drugsgebruik. Om deze Kritiek te ontvluchten stichtte Temple een stad eigen populaire en Guyane: Jonestown. Het leven hier porte werd volledig de gecontroleerd Jones. Hij zijn sloot volgelingen compleet af van de buitenwereld en zaaide angoisse om iedereen onder controle te houden. Jonestown kreeg aandacht van de Amerikaanse overheid en médias, en werd er een afgevaardigd congreslid een van rencontré d'équipe journalisten Heen gestuurd voor onderzoek. Dit bezoek avait een fatale afloop voor sommigen dans l'équipe de het. Vervolgens op vonden 18 novembre 1978 meer dan 900 mensen de dood porte een porte opgedragen de massazelfmoord Jim Jones.

Jim Jones

Op 13 mei 1931 Les geboren werd Jim Jones, in het Amerikaanse stadje Crète. Wegens Gebrek aan het geld MEHF gezin verhuizen naar het stadje Lynn, waar Jim Jones opgroeide. Volgens jeugdvrienden était hij al op jonge porte leeftijd de geobsedeerd religie en de dood. Jim Jones ?? vader was erg racistisch, hij était couvercle van de Ku Klux Klan. Jim Jones voelde zich echter erg betrokken bij het LEED van minderheden, omdat hij zichzelf ook een beetje als Buitenbeentje zag. Dans de jaren boucle der Ging hij zich het LEED van de minderheden en Armen dans de samenleving coursiers meer aantrekken. Ook werd hij communistisch.

Temple du Peuple

Temple de De idealen van personnes
En 1955 stichtte Jim Jones De Kerk gens ?? s Temple dans l'Indiana. Hij dat hij zijn vond Communistische ideeën goed kon verspreiden porte een kerk te stichten. Porte zijn Communistische ideeën te combineren rencontré Bijbelse preken kon hij veel meer Aanhangers krijgen. Temple gens ?? s uit tot een groeide grote gemeenschap. Het grootste deel van de Aanhangers van Jim Jones bestond uit afro-amerikanen, Armen en drugsverslaafden. Veel mensen Kondén hulp krijgen via de Kerk van Jim Jones, était er veel aandacht voor ouderen- en armenzorg. Dit kon worden betaald doordat veel leden grote delen van hun eigendom schonken aan Jim Jones. Veel mensen die zich normaal niet geaccepteerd voelden dans de samenleving, voelden zich bij Temple gens ?? s op hun la plek. De diensten van de Kerk waren vrolijk, werd er veel gezongen en gedanst. Maar langzaamaan kwam hier dans verandering.

Omslag van de sfeer dans le Temple du Peuple: van wandaden Jim Jones
Vanaf de jaren 70 Sciage Jim Jones ?? veranderen volgelingen ourlet. Hij ging de drogues mate grote en alcool gebruiken, en ook vertoonde hij coursiers meer paranoïde gedrag. Ook de gangs van Zaken dans les gens ?? s Temple veranderde. Jim Jones coursiers Ging vaker nepgenezingen uitvoeren om aan geld te komen. Een voorbeeld hierbij est de genezing Vrouw van een die in een rolstoel zat en niet meer kon lopen. Hij vroeg de Vrouw de zaal om op te staan ​​en naar ourlet toe te lopen. De vrouw stond moeizaam op, bij het zetten van de eerste Stappen viel ze bijna om, maar ze coursiers LIEP Beter en na een tijdje rende ze zelfs porte de zaal Heen.
Alle mensen uit de zaal Sciage dit als een étonnant. Plus tard kwamen een paar leden van gens ?? s Temple erachter dat deze vrouw eigenlijk een van medewerker Jim Jones était en altijd al kerngezond était geweest. De hele genezing était porte Jim Jones en scène gezet. Jim Jones ?? hiervoor excuus était dat de genezingen zouden zorgen dat mensen meer à Hem gingen geloven, waardoor hij weer meer geld kon binnenhalen om de Armen te helpen. Naast deze genezingen avait Jim Jones meer manieren om geld van zijn volgelingen afhandig te maken. Hij vroeg ze coursiers vaker om hun bezittingen en geld aan te doneren ourlet. De vrolijke bijeenkomsten Temple van gens ?? s kregen ook een ander karakter. Tijdens de diensten werden mensen die zich niet aan de regels van de Kerk hadden gehouden naar Voren geroepen en in het openbaar vernederd en mishandeld.

Loyaliteitstest de oefening voor massazelfmoord?
Ook Voerde Jim Jones tests de Vreemde uit zijn onder volgelingen. Hij zijn Liet volgelingen limonade drinken, waarna hij dat hij poule vertelde hier vergif dans gedaan eu. Hij wachtte hun reactie af en vertelde tard pas dat de limonade niet vergiftigd était. Hij noemde deze actie een loyaliteitstest: hij wilde zien wie in zo ?? n situatie nog aan trouw ourlet bleef. Veel ex-sekteleden denken dat het meer était om te zichzelf testen: hij eu de macht om mensen over te halen zichzelf voor ourlet te vermoorden? Ook wordt gedacht dat een dit oefening était voor een echte massazelfmoord, en hij wilde kijken wie in zulke situaties mee zou zou werken en wie tegenstribbelen. Er nog meer dingen af ​​de Ook in Temple gens ?? s, die la porte des interviews ultérieures satisfaites aan het gekomen ex-sekteleden licht de zijn.

De stichting van Jonestown

En 1977 werd door de journaliste Kilduff een artikel op Kritiek uitgegeven rencontré Jim Jones. Hierin waren entrevues ook remplies ex-leden van gens ?? s Temple verwerkt. Ze spraken plus misbruik seksueel, hersenspoeling en gedwongen drugsgebruik. Jim Jones zag dit artikel als een grote Bedreiging voor ourlet en Temple gens ?? s. Omdat hij dat hij Bang était zich niet tegen de beschuldigingen in het artikel kon verdedigen, vertrok hij zijn rencontré volgelingen uit naar San Francisco en Guyane stichtte daar Jonestown.
Jim Jones vertelde zijn dat ze niet volgelingen langer dans blijven San Francisco Kondén, omdat veel mensen het niet eens waren rencontré hun denkbeelden. Hij vertelde ze ook dat de overheid achter de beschuldigingen in het artikel zat en dat alles verzonnen était. Temple De overheid zou er volgens ourlet op zijn om uit personnes ?? s aan te vallen. Daarom zouden ze zijn veiliger à Jonestown.

Het leven à Jonestown

Constante indoctrinatie en afsluiting van de buitenwereld
Eenmaal à Jonestown werd de vrijheid van Jim Jones ?? Aanhangers voor het grootste deel afgenomen. Het était verboden Jonestown te Verlaten, als dit Jim Jones zag een van de Ergste vormen van Verraad, aan ourlet en aan waar ze dans geloven. Ook een était er omroepsysteem à Jonestown, het geluid daarvan kon alle plekken à Jonestown bereiken. Hier doorheen klonken 24 uur par dag Jim Jones ?? preken, zelfs ?? s nachts werden de sekteleden continu toegesproken porte Jones. Er waren à Jonestown geen TV ?? s de telefoons, communiceren rencontré de buitenwereld été Verboden. Contacts zelfs geen les opnemen meer hommes réunis hun Familie. De sekteleden waren totaal van de buitenwereld Afgesloten, hierdoor kregen ze alleen Jim Jones ?? visie op de werkelijkheid binnen.

Angst als methode om controle te kunnen Houden
Jim Jones Hield volgelingen zijn dans la porte bedwang angoisse te zaaien. Poule dat het de hij in Amerika veel te gevaarlijk voor ze était. Er zouden volgens ourlet concentratiekampen voor afro-Amerikanen zijn, bewaakt porte leden van de Ku Klux Klan. Ook dat hij Zei er een binnenkort atoomoorlog zou uitbreken, en dat een van de Jonestown beste plekken op Aarde zou zijn om die oorlog te kunnen overleven. Op deze manier maakte hij dat mensen zo Bang ze niet meer Jonestown durfden te Verlaten en Hield hij de macht plus ze. Dans Jonestown Voerde hij ook voor meer oefeningen uit massazelfmoord.

Manifestation tegen Jonestown

Ondertussen maakten familieleden van leden van gens ?? s Temple zich zorgen om hun Familles à Jonestown. Ze organiseerden demonstraties en Schreven brieven naar de overheid. Ze kregen hierdoor aandacht van de overheid en de médias.
Ook van Leo Ryan, een couvercle van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten. Hij était benieuwd naar de situatie à Jonestown en besloot er met een groep journalisten Heen te gaan, als Onderdeel van een onderzoek naar misbruik dans de sekte. Ook een paar gingen bezorgde familieleden van mensen à Jonestown mee.

Onderzoek en moord op congreslid Leo Ryan

Eerst wilde Jim Jones niet dat ze zou Komen, en hij zijn Liet volgelingen een petitie tekenen waarin stond dat ze niet welkom waren à Jonestown. Maar de la werd Jim Jones overgehaald Leo Ryan toch à moins de te laten, om ourlet te kunnen laten zien houe goed het leven à Jonestown était en zo een einde te maken aan alle Geruchten sur Jonestown. Er werden veel voorbereidingen getroffen dans Jonestown om indruk te maken op de bezoekers.
Leo Ryan en zijn équipe werden hartelijk ontvangen à Jonestown. De sekteleden hielden zelfs een ceremonie ter avant van hun gasten. Er werd gezongen en gedanst en Leo Ryan zag overal Blije mensen. Hij wel Ging hierdoor twijfelen aan de beschuldigingen tegen Jim Jones. Maar dit veranderde toen hij diezelfde avond nog briefjes kreeg toegestopt van verschillende leden, waarin stond dat ze graag rencontré ourlet terug wilden en uit Jonestown wilden ontsnappen.
De volgende dag, op 18 novembre 1978, kwamen meer mensen naar het équipe Leo van Ryan orteil om te zeggen dat ze wilden ontsnappen. Jim Jones praatte rencontré deze mensen en probeerde ze over te halen om te toch blijven. Maar dit niet lukte, een paar sekteleden vertrokken samen rencontré Leo Ryan naar het vliegveld. Toen ze waren Eenmaal aangekomen bij het vliegveld, dook er een auto rencontré leden van gens ?? s Temple op die de groep beschoten. Bij de schietpartij kwamen vijf mensen om het leven, waaronder Leo Ryan en een sektelid dat mee Was gegaan om te ontsnappen.

Jonestown Masscre

Dans Jonestown werd iedereen ondertussen naar het Hoofdgebouw geroepen voor een bijeenkomst. Daar vertelde Jim Jones aan zijn dat volgelingen Leo Ryan vermoord était. Dit zou natuurlijk niet ongestraft blijven, Volgens Jones zou de Amerikaanse overheid legers naar hun stad sturen om poule en hun kinderen te martelen. Daarna zei hij zijn tegen volgelingen: ?? Si nous pouvons ?? t vivre dans la paix, laissez donc la matrice de ?? en paix ??. Hij het opperde idee massale Zelfmoord te plegen om aan de legers te ontkomen, en een waardige dood te kunnen sterven. Hij Zei dat ze niet dans deze wereld gelukkig en en vrijheid Kondén leven, en dat het beter était om dood te gaan om nog dan langer dans deze wereld te moeten leven. Sommige mensen probeerden Jones over te halen om niet deze weg te kiezen. Maar Langzaam aan het omsingelden gewapende mensen gebouw en zij richtten hun geweren op de bewoners van Jonestown.

Ondertussen werd er cyaankali gemixt rencontré fruitdrank. Jim Jones beviel iedereen Zelfmoord te plegen. Van hun les ouders de Kinderen werden en kregen als het eerst giftige de drankje, des ze een kregen injectie remplies gif. Daarna werden de volwassenen naar de bak a rencontré giftige fruitdrank gebracht, en werd poule bevolen te drinken. Veel Deden dit uit vrije wil, maar het niet wie wilde kreeg rencontré geweld een injectie ingespoten.

Er était weinig kans om te ontsnappen, veulent de grenzen van Jonestown werden streng bewaakt porte mensen rencontré wapens. Jim Jones noemde deze massazelfmoord een van daad Révolutionnaire Zelfmoord tegen de omstandigheden van een de Wereld inhumain. Jim Jones zelf heeft zich dood laten schieten porte een van zijn volgelingen. Meer dan 900 MENSEN stierven mourir dag. Slechts 33 mensen te hebben weten ontsnappen.

Zelfmoord de massamoord?

Ondanks het dat deze Feit gebeurtenis vaak wordt als omschreven massazelfmoord, kan het dans Feite meer gezien worden als een massamoord porte gepleegd Jim Jones. Hij zijn gaf volgelingen het dat idee de dood de beste optie voor hun était, omdat er anders ergere dingen zouden gebeuren. Doordat Jim Jones angoisse zaaide onder zijn volgelingen, Sciage ze dit als de enige uitweg.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité