Just-in-Time, Nader toegelicht

FONTE ZOOM:
Het Just-in-Time principe est afkomstig van de Lean filosofie en gaat uit van CORRECTE levering precies op het dat moment de klant daar om vraagt. Met als Doel kosten verlagen en efficiëntie te vergroten. Dit artikel gaat Nader op Just-in-Time, nadelen en Implementatie. Just-in-Time is een productie strategie voor O.A. voorraadbeheersing en heeft bekendheid verworven binnen de filosofie Lean. De Nederlandse vertaling van het JIT principe, est precies op op het tijd instant de juiste. Ofwel, geen onnodige tussenvoorraden en geen / min zo mogelijk wachttijden voor producten.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is een Intensieve samenwerking rencontré toeleveranciers noodzakelijk. De Leveranciers dienen het aanleveren af ​​te stellen op het productieproces van de klant. Dit vraagt ​​een andere productiebenadering van het zowel producerende bedrijf als van alle toeleveranciers en daarnaast toegang tot cijfers.

Porte het principe van JIT te bewerkstelligen Komen onderliggende problemen naar Voren. Nom Met een doordat JIT hoge compagnon van efficiëntie verwacht, die processen dit niet om een ​​aankunnen vragen verbetering. Het wordt rencontré de Implementatie van JIT gestroomlijnd.

Nadelen Just-in-Time

Ondanks de potentie van het JIT faalt principe vaker dan dat het Succesvol est. Het grootste nadeel van JIT est de gevoeligheid proces van het als iets mis gaat. Dit maakt dat een JIT reputatie kan hebben van dooddoener van efficiëntie. Porte De Hoge maat van efficiëntie worden processen dusdanig kritisch ingericht dat een bij fout de onvoorziene productieproces de gehele omstandigheid het, afnemers INCLUSIEF dans de problemen komt.

Daarnaast zijn niet alle toeleveranciers bereidwillig om deze leveringen dans accoupler aan te passen aan de wensen van de klant, zonder dat het daarmee procès propres wordt verstoord. En kan vraag en aanbod bij tijden dusdanig afwijken dat de organisatie d'achter de feiten aanloopt, des alsnog genoodzaakt wordt een voorraad aan te leggen.

Juste à temps Implementatie

Om JIT toch te Kunnen implementeren wordt Eerst gekeken dans hoeverre De productie van het bedrijf zich Leent voor een productieproces JIT. Als het dat geval est wordt Langzaam aan de voorraad verlaagt tot een minimum en Relaties Worden remplies toeleveranciers gestroomlijnd om Beter op elkaar aan te sluiten.

JIT est te gestion ondersteuning allen tijde een, om te kosten verlagen. Het est geen standaard oplossing voor productieproblemen. De uitdaging est om JIT flexibel en veranderbaar te houden, op gebaseerd vraag en aanbod vanuit de markt.

Uiteindelijk est JIT, als net Lean, meer dan een slechts methode, het is een filosofie. Deze filosofie vraagt ​​een andere manier van denken en een volledige cultuuromslag om Succesvol te kunnen zijn.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité