Kabbale 1: Adam de eerste kabbaliste

FONTE ZOOM:
Aan van à la main de teksten uit de Torah dimensionné et nous Kennis maken met een kabbalistique kijk Adam van op de Schepping. Adam de eerste ce kabbaliste. Kabbale est de Van ciblée de Tora est en cours het mystieke. Avenues Kabbale Kan à combinatie remplies de Tora été bestudeerd. Dit artikel op est geïnspireerd kennis uit de la Kabbale in het bijzonder Sefer Torah Jetsira, plus de.

Genèse 1: 26-27

En Dieu zei: laat de mens ons maken naar ons beeld, naar Onze avant; En Dieu schiep naar de mens Zijn beeld, Hij ourlet schiep naar het beeld van Dieu, mannelijk en Vrouwelijk schiep Hij poule.

beeld ?? wat naar het betekent beeld van Dieu geschapen?
Dieu est nergens mee te vergelijken. Hij est encore Fysiek encore Spiritueel. Hoe kan een mens Dieu dan naar Zijn beeld Scheppen?

Het betekent dat de mens que zijn Schepper est: een van gevoel moraliteit en een vrije Wil. Volgens de la Kabbale reflecteert de mens en but-en lichaam de Spirituele infrastructuur van de werelden ketting en orde de van de Schepping. Dans Job 19:26 État: ?? zal ik Toch en dit lichaam Dieu aanschouwen ??. A rencontré d'autres woorden onderzoek een van de Menselijke la psychologie en het fysiologie leidt morts begrijpen van hun multipe Spirituele bron dans de hogere Rijken. De kabbaliste naar het Verwijst menselijk modèle naar het en extrapoleert Goddelijke. Adam ce zich bewust scheppingsproces van DIT. Zijn »schijf harde 'Kende dit programma en hij SPRAK Hebreeuws, de taal van de Schepping.

Genèse 1: 3

En zei Dieu: il Zij lumière.

Dieu spreekt?
Hoe kan Dieu spreken? Volgens de kabbale komt porte dit contractie van het oneindige Licht en iseren des canaux het dans eindige Vaten. Dit is een rencontré vergelijkbaar spreekproces. Dieu trok massa énergies graine dans Schepp fin Pakketten configureerde s ze en lettres de van het Alef Beth. Elke van het lettre Alef Beth bevat Goddelijke bloque. Lettres Combi Naties vertegenwoordigen Combinaties canaux van goddelijke dans le resulteren de Diversiteit van de Schepping. Er zijn in het 22 lettre Alef beth en 5 fente les lettres De Sefer Jetsira vergelijkt remplies bouwblokken. Combi deze Naties stenen kunnen een aantal énorme 'landhuizen' été gebouwd.

Genesis 02:19

Toen vormde de Eeuwige Dieu uit de aardbodem al het gedierte de velds en het al gevogelte de hemels, en het introduit Tot de mens, om te zien houe hij het zou noemen; en zoals de mens wapitis Levend noemen wezen, zou zijn aldus wezen naam zou.

Nom Waarom MEHF Adam geven aan de exploser?
Adam nam de Spirituele componenten van de creatieve geest l'waar de exploser en leven. Elk dier'll genoemd dans overeenstemming rencontré zijn Spirituele configuratie. Tous wezens été hun porte beïnvloed nom directe Hebreeuwse également porte ok lettres de composants nom van hun.

Adam nam dans toute waar de la Divinité.

Genèse 2: 7

Toen vormde de Eeuwige Dieu uit de mens stof van de aardbodem en zijn soufflé neus levensadem en een mens'll wezen levend.

L'objectif de lichaam
Het lichaam Adam van'll gevormd uit de aarde; zijn cible stamt van Dieu. Cible Volgens de Zohar vormt de de Innerlijke bloque van de mens.
Dans Job 31: 2 État: ?? Wat valt mij e deel van Sjadai daarboven.
Voor de zondeval Adam van ont été ciblés en lichaam dans balans. Na de zondeval raakten deux balans uit. Etes-diène est de mens bezig de te établir une honte.

Genèse 2: 16-17

En Eeuwige de Dieu gebood de mens zeggende: van tous bomen van den Hof moogt gij eten. Maar van den boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten; veulent op dat de dag gij daarvan otte, gij zult sterven.

het Kwade ?? vertrek het van de Divinité
Voor het eten Van de verboden vrucht stond het Kwade Buiten de mens; na het eten'll het onderdeel van de mens zowel interne et externe. De Wereld van de verdween Divinité. De mens MEHF de te zien pitié produits. Uit het Hij'll paradijs gezet en MEHF Dieu gaan zoeken. Adam van de De allé afgoden servir. De Divinité trok zich coursiers verder terug. Vanaf Adam vertrok de naar het eerste firmament de la Divinité; na de moord van Kaïn op het naar Abel tweede firmament; porte de zonde van de Divinité naar het Enosh zakte derde firmament en uiteindelijk bereikte de Divinité het zevende firmament.

Abraham leidde terugkeer Divinité dans
Abraham startte het proces van terugkeer van de Divinité: naar het van het zevende zesde firmament. Izaak naar het van het zesde vijfde firmament. Met de komst van Mozes en De Bouw van de tabernacle keerde de Divinité geheel terug; ici rustte de la Divinité.

Divinité bepaalt de intensiteit van Goddelijkheid onder de wereldbevolking
Dat de la Divinité zich terugtrok wil niet dat Dieu zeggen zich terugtrok. Het betekent dat zonde ongevoeligheid voor de Realiteit schept. Met van terugkeer de Divinité keert de gevoeligheid terug tot de logiciel Realiteit. Dit procès de wordt Tikkoen Olam genoemd: van de Wereld herstel.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité