Kabbale 5: De Zohar - Shimon bar Yo'haï et Arizal

FONTE ZOOM:
De Zohar est geschreven porte Shimon Bar Yochai Rabbijn. De Zohar est gebaseerd op de vijf Boeken van Mozes en geschreven in het Hebreeuws Aramees. Het is een zeer cryptische tekst en handelt plus de mystieke Traditie. Het Boek werd tard Kabbalistische werk als belangrijkste gebruikt porte de Arizal en andere Kabbalisten.

Verborgen la gehouden de Zohar

De belangrijkheid van de Zohar est voornamelijk te Danken aan haar uitgebreidheid. Bleef eeuwen voor de Zohar Verborgen en de Studie van de Kabbale bleef tot een paar beperkt gekwalificeerde Individuen. Het montage dans de 13de eeuw openbaar gemaakt porte Rabbijn Mosje de Leon werd, een grote kabbaliste meurent dans Spanje woonde. Rabbijn dat het gaat verhaal Nachman de Zohar naar zijn zoon Zond vanuit Israël naar Catalogne, maar dat het uiteindelijk à Handen Kwam van Rabbijn Mosje de Leon. Anderen beweren dat een Arabische koning de Geschriften ontdekte en ze ze naar Toledo Zond om te ontcijferen. Weer anderen menen Spanjaarden dat het ontdekt Hadden dans de academie van Heidelberg. Welk Ongeacht verhaal waar est, porte wordt de Zohar alle als authentiek beschouwd Joodse geleerden.

Studeren van de Zohar brengt allerlei Voordelen meth zich mee:
 • vernietigt het het kwaad
 • vergemakkelijkt de ballingschap
 • versnelt de Verlossing
 • zegens ontlokt goddelijke

Dans Sommige mystieke Kringen worden Heilige teksten uit de Zohar gereciteerd. De tekst est vertaald in het Engels Hebreeuws en het. Toch blijft Boek voor het een GESLOTEN als er veel Mensen en verklaringen Worden geen Introducties leermeesters gegeven porte.

Samenvatting

De belangrijkste teksten van de Kabbale zijn:
 • Sefer Jetsira
 • Sefer Habier
 • Pirkei Heikhalot Rabati
 • Vénus

Deze teksten zijn vanaf de Tijd van Mozes, Via de Profeten en de Joodse wijzen gekomen tot once. Toch blijft de Zohar een gesloten omdat de sleutels Boek van de Traditie mondeling worden in een kleine en doorgegeven groep blijft voortbestaan.

De Arizal

En 1492 werden JODEN uit Spanje verjaagd. Ze Gingen vestigen zich à Safed, de mystieke stad mourir de Joodse wereld veranderde en Vorm GAF. Van de stad de la De Jozef était Rabbijn Karo. Schreef hij het Boek Bet Jozef en de Sjoelchan Aroech. Ook de stad Kende beroemde Mystici:
 • Ramak mourir Pardes Rimoniem schreef
 • Arizal

De Arizal werd slechts 38 jaar oud maar een bevat fenomenale Ziel en hij Kende alle geheimen van de Schepping. Op een van Leerling ourlet Rabbijn Chaim Vittal schreef de Leringen van de Ari zal. Met de Kitvei Ari wordt de Zohar betekenis en duidelijker vol.

Ets Haïm

Belangrijkste het werk van de Ari zal est Ets Haïm. Uitgewerkt Hierin wordt de theoretische fundering van de Kabbale.

Dans de Boeken Pri Ets Haïm en Shaar Hakavonot alledaagse situaties worden voor uitgelegd zoals meditaties wanneer téléchargement tsitsiet de tefillien aanlegt, wanneer téléchargement bidt de MATSE flotte.

Werken andere zijn:
 • Shemona Sheariem
  • Sha'ar HaHakdamot
  • Sha'ar Maamarei Rashbi
  • Sha'ar Maamarei Chazal
  • Sha'ar HaPesukiem
  • Sha'ar Hamitzvot
  • Sha'ar HaKavanot
  • Roeach Sha'ar HaKodesh
  • Sha'ar HaGilgoeliem

Roeach Sha'ar HaKodesh wordt als het werk belangrijkste beschouwd. Hier wordt de praktische kant besproken, terwijl de andere kant Poorten de theoretische bespreken.

De l'école Luriaanse Kabbale maakte de Studie van Kabbale populair zowel JODEN als niet onder-JODEN.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité