Kabbale: Tien Sefirot de van de cible

FONTE ZOOM:
Entiteiten Spirituele, y compris de cible, hun hebben propre complexiteit. Om te begrijpen houe ze zijn samengesteld hebben nous Basiskennis nodig van het fundamentele kabbalistique notion van de tien sefirot. Wat zijn ze? Wat betekenen ze? Hoe ze plantes? Dans cet article Ce aandacht voor dit Onderwerp. Ik biche dit aan de van à la main artikelen van rabbin Weisz en Yitschak Ginsburgh. Iedere Spirituele entiteit wordt verdeeld en actions delen, van Keter Malchoet morts. Rivet avenues de delen van de cible dat ik heb beschreven in mijn articles précédents Kabbale: Cible houe ziet de Eruit? Jisraeel Knesset, Neshama, Roeach en zijn Nefesh onderverdeeld en actions Delen parallèle aan de Sefirot de gehele entiteit wordt ook beschreven à Termen van de Tien Sefirot. Daarom commencer, nous avons rencontré l'étude de van de cible porte dynamieken wapitis carte van deze Tien Sefirot te beschrijven en-maniérée waarop ze zijn rencontré elkaar verbonden. Om het te maken duidelijk beschouwen nous Sefirot de een groot vervangen que Bouwproject, de oprichting van een complexe dat het moet perdu World Trade Center.

Wat is een Sefira?

Een Sefira is een van kanaal Goddelijke l'énergie des collisions leven. Dans procès het van de Schepping is een tussenliggend stade dat uit voortvloeide om te Dieux oneindige lumière Scheppen wat nous ERVAREN lumière een oneindig. De Sefirot zijn verdeeld dans drie porties van drie: geest, dur actie s.
  • Op de eerste Lijn van de geest zitten: Keter, Hokhma, Bina.
  • Op de tweede Lijn van het hart zitten: Hessed, Gevurah, Tiferet.
  • Op de derde Lijn van actie zitten: Netzach, Hod, Yessod.
  • Malchoet est het resultaat van uiteindelijke tous ervaringen van de cible.

Keter

Ik ben van burgemeester de New York en ik mijn tref stad niet avenues emotioneel depressief aan de na aanslag van 11 septembre, maar ook economisch lijdend onder het grote réciter van het zakencentrum uit het Stadscentrum. Ik het bespreek probleem rencontré mijn adviseurs en na DECRETS de longues Beraad nous Een Erg projet de groot commencer te om de van de stad économique een nieuw impulsion te geven. De wen de emotionele wonden te en de Helen économique te stimuleren est het souffrance Doel huitième Ieder projet dat nous Kiezen. De iets te doen om wil New York uit de depressie te halen wordt Keter genoemd. Tous opvolgende été Beslissingen en Acties l'ondernomen zullen een van deze wil zijn uitdrukking. De bloque van dit iets te doen exiger zal de omvang van de van toewijzing bepalen énergie bronnen s. De bloque en de aandacht van deze wil est de eerste variabele en haut de Sefirah.

Hokhma

Na het besluit génomique te hebben iets te doen, hebben nous wat goede ideeën nodig. Comme van de burgemeester New York organiseer ik een conferentie rencontré begenadigde psychologues economen fr ik te komen Daag ze uit met een oplossing pratique voor het om het probleem optimisme en de economie de stad in te produits. Ze Komen het met idée volgende. De meilleures manières om het te vertrouwen produire en de te stimuleren économique est om het World Trade Center a rencontré iets te soortgelijks vervangen. Het idée: bouw het centrum meest Innovatieve ooit commerciale. Nu régime moet het uitgekristalliseerd été. Het plan de wordt Hokhma genoemd. Het woord Hokhma en het woord Chaim hebben de getals waarde 68 Hebreeuws in het een van de uitdrukking intime attaché le tussen het leven en Plan bestaat. Hokhma est ook een gebied DAT opties vertegenwoordigt. De economen zouden kunnen aanbevelen om te de gemeentebelastingen éditeurs, een nieuw vliegveld te bouwen, etc. Elk van deze ideeën geven New York een regard différent. Cochma est het levensprogramma.

Binah

De volgende stap est uit te zoeken houe het een van idée Innova ultra profondes commercialement centrum plantes uit de te. Deze stap wordt Binah genoemd. Het woord Hokhma, betreft de vraag 'wat' om het gaat terwijl Binah Vertalen van het 'wat' in het 'houe. Dans kabbalistique Literatuur wordt Hokhma que mannelijk beschouwd, terwijl Binah est Vrouwelijk. De Kabbale Erkent genialiteit soorten twee. Een komt met het idée dat E = MC2, maar een il est ander soort genialiteit nodig om het te ajustement orteil op een van de technologie Kernreactor. Op het niveau van Binah Komen succès de Westphalie en beeld. Lukt om het plan de het uit te plantes?

Hessed

De volgende stap est de organisatie projet het om van énergétique op te ensemble. Add ons voorbeeld est dit de regeling van reclame en financiering. Deze mot de stap Hessed genoemd, de Goddelijke dat d'énergie de base est tout van Realiteit la porte aan het Dieu wordt univers gegeven zonder enige verplichting. Hessed est ook een variable zoals Binah. De énergie de l'argent toegewezen projet een aan zijn zal gehele omvang bepalen.

Gevurah

Al dat het porte argent beschikbaar est Hessed été Moët georganiseerd. Quand il était 15 miljard nodig est niet dat dan moet allemaal gelijk uitgegeven. Het gaat dans etappes. Deze accidents terughoudende genoemd wordt Gevurah. Gevurah est l'énergie de negatieve hoofdzakelijk. Het est de barrage de la toestroom tegenhoudt de l'argent van. Dans termen kabbalistique est Gevurah Vrouwelijk, terwijl Hessed mannelijk est. Gevurah is een ander Kruispunt waar cruciale génomes beslisiingen été. Ook Komen ici succes s Westphalie en beeld.

Tiferet

Pas Nu Komen nous op het projet de botté om het daadwerkelijk te verwezenlijken. Dit niveau de wordt Tiferet de genoemd. Tiferet dans de Sefirot est het invloedspunt tussen de Wereld van de Innerlijke énergie imaginaire fr fr fr fr Realiteit waaraan énergie Het plan de moet externe était toegepast. De reste-sauver Sefirot handelen allemaal cours de entraînement interactif rencontré de wereld buiten.

Netzach et Hod

De niveaux Volgende twee zijn de Netzach et Hod. Het nieuwe centrum van het een commerciale betekent van het verandering permanente van de stad karakter. Het wordt omvormen van Manhattan Netzach genoemd. Maar tout gebeuren Moët flexible. Il moeten verander ingen plaatsvinden dans de infrastructuur, le transport, l'énergie, etc. Deze stap heet Hod. Il moet zijn een balans tussen Netzach Hod et s, sinon plan de het mislukt.

Yessod

Yessod est de volgende Stap. Voici gaat het om het gestion de van GOEDEREN tout le zijn de nodig. Het succes van tous voorafgaande Investeringen suspendus gestion van jukebox van een af ​​Yessod.

Malchoet

Wanneer tout gereed est en het complexe Productief functioneert hebben het nous van stade Malchoet bereikt. Malchoet reflecteert de originele Wil van Keter. Herleeft De Geest van New York. Maar zelfs est niet zonder gevaren de Malchoet. Het plan kan été gewijzigd porte de l'autre bestuur. Malchoet moet réelle loyaal blijven aan het plan de Keter om te laten Slagen.

Realiteit Spirituele

Nu hebben nous ittle begrip van de betrokken Stappen dans de verwezenlijking van onze al Spirituele Realiteit. Duidelijk est dat bij iedere stap autre soorten vaardigheden nodig zijn. Het Kenmerk van onze mensheid est het dat Feit nous Spirituele wezens zijn. Il est geen autre onze schepsel op Planeet l'wil zijn verwezenlijkt porte tien avenues Stappen de Omdat wij zijn Spiritueel. De Tien Sefirot onszelf in onze propre Levens vertegenwoordigen de verwezenlijking van.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité