King Kong, miljoenenspektakel van Peter Jackson

FONTE ZOOM:
Het verhaal van King Kong, de reuzenaap die een zowel aantrekkelijke actrice als de stad de New York en zijn greep weet te houden, est vanaf de jaren dertig ontelbare malen verfilmd. Het ontbrak echter nog aan een moderne verfilming, projet een waar régisseur Peter Jackson wel heil dans zag. Deze resulteerde ambitie en 2005 de drie rencontré des Oscars onderscheiden film "King Kong". Het est echter maar het de vraag de eindresultaat geen broodje aap-verhaal est. Jackson, als achtjarig jongetje al hevig "dans de ban van de aap", verwezenlijkte anno 2005 zijn Ultieme Wens: Kong en al zijn grootsheid op het witte doek te Toveren, geholpen budget de duizelingwekkend porte een en een race scala aan eigentijdse visuele technieken. Geld staat echter niet voor kwaliteit altijd garant. Wie geïnteresseerd est in een solide verhaalstructuur, bij heeft "Kong" weinig te zoeken. De films valt grofweg uiteen dans drie delen, Onderling verschillend sterk dans structuur. In het eerste deel est de caméra gericht op het New York van de jaren dertig, dat porte indrukwekkend setontwerp levendig à al zijn rijkheid wordt verbeeld. Afgezien van de economische depressie, mourir slechts sporadisch zichtbaar est, staat een sterke compagnon détail van Visueel voorop. Tevens vindt à New York de introductie van de hoofdpersonages Plaats, waaronder filmregisseur Carl Denham, actrice Ann Darrow en scriptschrijver Jack Driscoll. Als personnages de Centrale Zetten zij koers voor een même ambitieus als gedoemd filmproject, dat op weinig meer dan een berust oude scheepskaart en Denham wanhopige zoektocht naar succès. Alhoewel personnages de Sommige te kampen hebben met een wat stereotiep karakter, kent dit filmdeel veel positieve aspecten. Het est hier Waar als plotlijnen onzekere personnages, een opbloeiende romantisme en spanningen onder de scheepsbemanning zorgvuldig naast elkaar développés par worden.

Gebrek aan diepgang, realisme

Helaas wordt deze Lijn niet voortgezet. Bij het tweede deel van de cinéma, de aankomst bij het illustere Skull Island, wordt het kind met het een badwater weggegooid porte exclusieve nadruk op Visueel spektakel, mourir sterk dix gaat koste van enige achtergrond, diepgang, geloofwaardigheid en Continuïteit van verhaallijnen. Réalisateur Peter Jackson heeft een Duidelijke keuze gemaakt voor memorabele taferelen, ook al blijken deze vaak van herhalende aard de Van weinig relevantie voor De Centrale personnages. Spanningsopbouw wordt verzorgd actiescènes porte de lukrake opname van ellenlange, meurent het niveau van wonderbaarlijke, onmogelijke ontsnappingen aan de dood helaas niet te weten ontstijgen. Daarnaast wordt Kong zelf relatief laat dans geïntroduceerd film de, een keuze die een vanwege tergend Langzaam en voorspelbaar voortraject contraproductief Werkt.

Grootste minpunt aan Skull Island est de Overvloed aan clichématig Visueel spektakel, waardoor zowel geloofwaardigheid als verhaaltechniek overboord worden gegooid. Neem bijvoorbeeld porte de de inboorlingen wie meerdere expeditieleden op Skull Island genomen de Gevangen de worden. Aanvankelijk lijken deze een brede culturele achtergrond te hebben, getuige hun mystieke Rituelen, de inventieve ontvoering van actrice Darrow en het boeiende concerne voor reuzenaap Kong. Helaas blijkt deze groep niet meer dan een "dispositif de complot" zonder enige voorgeschiedenis. Carl Denham omschrijft de inboorlingen dans eerste instantie als wat "oude vrouwen". Hoe gesproken juist: als stereotiepe Marionetten vormen ze een enkel rechtvaardiging voor wat voorspelbare, weinig relevante actiescènes mourir de expeditieleden moeten overleven om bij te geraken Kong. Ook op Dinosauriers de Skull Island kennen geen enkele base de historische en worden simpelweg getoond, alsof ze de normaalste zaak van de Wereld zijn. Als kijker kunnen nous enkel Accepteren dat hun aanwezigheid goed voor wat est Visueel spektakel en vergezochte Menselijke ontsnappingen, terwijl de achtergrond van hun fascinerend bestaan ​​niet duidelijk wordt. Evenals meurent van Kong, Overigens. Voulez houe est het dat een mogelijk reuzenaap als laatste van zijn zo lang soort tussen ontelbare vleeseters heeft overleefd? En houe is het bestaan ​​van een reuzenaap überhaupt mogelijk? Het zijn Simpele vragen, waar de films geen antwoord op heeft. Waar in het eerste deel dessus de New York nog moeite wordt gedaan verschillende verhaallijnen en karakterontwikkeling Onderling af te stemmen, ontspoort de film het tweede deel porte geen cohérente geheel te kunnen van maken ellenlange, actiescènes onnodige, humour geforceerde en de PERSOONLIJKE Ontwikkeling van personnages. Uitzondering hierop vormt de emotionele bande die zich tussen actrice Darrow en lijkt Kong te ontwikkelen, ook al op deze est gebaseerd slechts scènes twee. Naomie Watts zet een oprechte acteerprestatie Neer, wat echter niet dat kan verhullen ook deze dans relatie geloofwaardigheid ver te zoeken est. Is het dat een realistisch bloeddorstige aap gevoelens kan een klein hebben voor wezen dat hij normaalgesproken instinctief zou doden? En est het dat hij geloofwaardig haar vervolgens en zijn ène main weet te behoeden voor wapitis letsel, terwijl hij zijn rencontré andere drie vleesetende Dinosauriers tegelijkertijd probleemloos doodt, la breekt de ribbenkast de van de zich km lang porte de woeste jungle voortbeweegt? Dans dit opzicht verschilt Darrow niet van de overige expeditieleden, die op een onmogelijke wijze zekere dood meer dan eens weten te ontsnappen. Alle computeranimaties indrukwekkende dix spijt, betekent Vooruitgang van de digitale techniek dus niet noodzakelijkerwijs een Vooruitgang dans realisme.

Jacksons Focus: dood aan het leven

Nadat Kong uiteindelijk mee terug naar de New York wordt genomen en aan het publiek wordt tentoongesteld, breekt zoals bekend de los hel. De reuzenaap blijkt niet dans bedwang te kunnen worden gehouden en Denham moet rencontré lede ogen toezien houe zijn sterattractie zijn droom succès op uiteen doet spatten. Aardig détail est dat zowel Darrow als scriptschrijver Driscoll zich dan inmiddels gedistantieerd hebben van de schaamteloze wijze waarop Denham Kong heeft pogen om te Zetten dans Gewin financièrement. Na een indrukwekkende porte Achtervolging de straten van New York beklimt Kong uiteindelijk het Empire State Building, waar hij, onder een van Spectaculaire regen Kogels, op sentimentele wijze afscheid weet te nemen van zijn geliefde Darrow. Afgezien van de twijfelachtige 'menselijkheid' van de reuzenaap en de vergezochte Capriolen mourir Darrow op mètres honderden hoogte uithaalt terwijl porte ze zes vliegtuigen beschoten wordt, spreekt uit deze scène wel enige vorm van verdieping, al was het maar vanwege de herhaling van enkele vertederende de détails en Darrows, weliswaar geforceerde, hereniging rencontré scriptschrijver Driscoll. Nous Hebben het gevoel dat een hier oprechte la romance avait Kunnen ontstaan, articles het niet dat ook deze relatie dans le film de hevig lijdt onder een schromelijk Gebrek aan aandacht. Aan zee actiescènes op, dans de metropool de Tussen de Dinosauriers est geen Gebrek, alsmede aan adembenemende digitale actions, maar op solide ontwikkeling van karakters en onderlinge Relaties laat ?? Kong ?? het volledig afweten. «Ce ne sont pas les avions qui le détruit, ce était la beauté qui l'a tué" Carl Denham mijmert uiteindelijk, neerkijkend op het dode lichaam van de reuzenaap. Hoe toepasselijk verwoord, als je ziet houe schoonheid - des een exagéré aan Visueel spektakel - "King Kong" van onnodig veel leven berooft.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité