La commercialisation internationale

FONTE ZOOM:
Een bedrijf kan verschillende motieven hebben om te internationaliseren. Bij internationale spelen marketing een aantal aspecten een importantes Les rol: de economie, wetgeving, politiek, technologie, Demografie en cultuur. Er zijn voor een verschillende organisatievormen succesvolle marktentree; l'exportation, Licentie, franchise, joint-venture en het oprichten van een eigen onderneming.

De omgeving internationale

Er zijn verschillende relevante aspecten dans de maatschappelijke internationale et environs: economie, wetgeving, politiek, technologie, Demografie en cultuur.

De economische et environs
De wereldeconomie est veranderd sterk. De Rijke Landen in Europa, Asie en e VS bepalen de wereldeconomie. Inkomensverschillen plus de Bevolking kunnen erg groot zijn.

De Juridische et environs
De Juridische et environs betreft de wetgeving in een bepaald terres. De laatste jaren est porte er de Europese Commissie meer gelijkheid gekomen op het gebied van wetten. Grote verschillen kunnen optreden tussen Landen Buiten de l'UE.

De de la omgeving
Met de politieke et environs wordt bedoeld wat voor soort regering er dans les terres het est en de de Stabiel de regering est. Daarnaast omvat de politieke et environs partijen en overheidsinstellingen waar een bedrijf mee te maken heeft.

De technologische et environs
De Technologische heeft omgeving betrekking op de support van de economische ontwikkeling dans les terres bepaald een, bijvoorbeeld de telefooninfrastructuur. De technologische heeft omgeving invloed op de wijze waarop producten ?? gemarket ?? worden.

Et environs demo-
De demo- et environs bestaat uit het dat mensen aantal in een bepaald woont des terres, maar ook de samenstelling van de Bevolking.

Culturele et environs
De culturele et environs wordt ook wel sociaal-culturele et environs genoemd. Zaken mourir daaronder vallen, zijn taal, gewoonten e gebruiken. De taal est belangrijk om te communiceren rencontré en zakenpartners rencontré de klant. Naast taal kunnen ook sociale structuren verschillen: de omgangsvormen, zoals aanspreekvorm. Zowel de machtsafstand als de samenstelling van de beroepsbevolking kunnen verschillen.

Cultuurdimensies

Naast de geografische afstand est er Sprake van een culture afstand tussen Landen. Hofstede onderscheidt vier cultuurdimensies:
 • Individualisme ?? collectivisme
 • Mannelijkheid ?? vrouwelijkheid
 • Machtsafstand
 • Onzekerheidsvermijding

Redenen om te internationaliseren

Een bedrijf kan Verschillende redenen HEBBEN om internationaliseren Tet.
 • Kleine des thuismarkt verzadigde
 • Schaalvoordelen
 • Productie Internationale
 • Klantrelaties
 • Concurrentie Internationale

Marktentree

De keuze voor een marktentree behoort tot van de belangrijkste strategische keuzes van een bedrijf. Entree en nieuwe markten vraagt ​​om aanzienlijk engagement. Twee factoren spelen een cruciale rol bij succesvolle marktentree:
 • De economische aantrekkelijkheid van een markt: welvaartsniveau, omvang, infrastructuur, Toegankelijkheid
 • Kennis va markten op het terrein van cultuur en economie

Van Organiseren internationale activiteiten

Een bedrijf heeft verschillende opties voor marktentree:
 • Exporteren
 • Het Geven van Licenties
 • Franchise verlenen
 • Aangaan coentreprise
 • Onderneming Oprichten

Welke organisatievorm er gekozen wordt, hängt af van drie factoren, namelijk de middelen en Investeringen mourir nodig zijn om de markt te betreden, de se accoupler waarin de ondernemer controle heeft op de activiteiten van de onderneming in het andere terres en de hoeveelheid informatie plus buitenlandse markten .

Exportation

L'export est een relatief veilig vorm om internationale activiteiten te organiseren. Bij exportation wordt produit het gemaakt in het thuisland en verkocht in het buitenland. Als een bedrijf weinig middelen heeft, wordt vaak gekozen voor exportation.

Licentie

Een Licentie est contrat de een waarbij een bedrijf een recht geeft aan een ander bedrijf dans ruil voor betaling, bijvoorbeeld een Octrooi de Bedrijfsnaam.

Joint venture

Een Heft meer controle plus haar activiteiten in het buitenland als zij een aangaat de coentreprise. Een coentreprise is een van Samenwerken Uitgebreide manier. Er zijn veel Voordelen, omdat hommes kennis kan delen op allerlei vlakken. Nadelen zijn de kosten van samenwerking en de Coördinatie van activiteiten.

Onderneming oprichten

Van een Het ONDERNEMING kan een porte zelf onderneming te starten en personeel aan te nemen de la porte een lokale onderneming te kopen oftewel ACQUISITIE plegen.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité