La commercialisation internationale

FONTE ZOOM:
Bedrijven die zich op Nederland slechts richten, lopen wellicht mis veel de winst. Dix Slotte est de hele wereld een markt. Uiteraard kleven er ook veel nadelen aan internationale marketing, en is er een cerceau Voorbereiding nodig om de stap naar het buitenland daadwerkelijk te maken. Dans dit artikel lees je wat je en overweging moet nemen en waar je aan moet denken als je je bezig flétrissement gaan houden rencontré internationale marketing.

Commercialisation Internationale

Internationale marketing est het uitoefenen van marketingactiviteiten mourir erop gericht zijn doelgroepen te façonnage et mourir geen deel van de uitmaken eigen nationale markt.

Daarnaast bestaat er ook multinationale marketing. Hierbij passé het bedrijf het beleid zodanig aan dat het passé de cultuur van het terres. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat McDonalds in een moslimland hamburgers geen remplies varkensvlees serveert. Bedrijven mourir commercialisation multinationale beoefenen multinationales Worden genoemd.

Marketing mondial est ook op het gericht buitenland. Hierbij wordt echter gestreefd naar een groot zo mogelijk uniformiteit. Alle Activiteiten gestandaardiseerd worden. Dit wordt ook wel Mondiale commercialisation genoemd.

Waarschijnlijk est de beste aanpak, penser globalement, agir localement. Hiermee wordt bedoeld dat je globale de aanpak par standaardiseert des terres, maar les détails au afstemt op het waarin des terres je actief plié.

Marketing Planification Strategische voor Internationale

Uiteraard moet tot dans les détails au onderzocht worden welke aanpak er als een wordt gebruikt bedrijf gaat opereren in het buitenland. Daarom est hiervoor een stappenplan développés par:
 • Interne analyser
 • Dépistage Globale
 • Selectie van markten
 • Beleidsvorming Commerciële
 • Keuze entreestrategie
 • Evaluatie en bijsturing

De Marketingomgeving

Om de beste Marketingstrategie te bepalen, moet eerst de markt onderzocht worden. Dit doen nous op de volgende punten:

Economische et environs
 • Fase van economische ontwikkeling
 • Economische infrastructuur
 • Koopkracht van consumenten

Politiek-Juridische et environs
 • Politieke stabiliteit
 • Handelspolitiek
 • Protectionisme

Culturele et environs
 • Waarden
 • Gebruiken
 • Culturele symbolen

Entreestrategieën

Er zijn verschillende entreestrategieën mogelijk, de een meer dan risicovol de ander.

Exportation
L'export est de minst risicovolle entreestrategie. Er zijn ook dan weinig kosten aan verbonden.

Licenties
Porte een Licentie te aan een verlenen buitenlands bedrijf, kan dat bedrijf jouw produit op de markt brengen in een ander terres. Het hiervan est dat er maar weinig Investeringen nodig zijn. Wel heb je geen controle meer plus je produit, en kan het dat zijn zo je concurrente de jouw produit geeft.

Joint Venture
Bij een coentreprise wordt het bedrijf mede-eigenaar van een bedrijf, en dit geval een bedrijf in het buitenland. Je dus hebt dan veel medezeggenschap dans cela bedrijf. Een flinke Investering, maar je Kunt gebruik maken van het Netwerk en de reputatie van het bedrijf.

Investering Directe
Bij directe Investering zet een bedrijf een eigen fabriek Neer in het betreffende terres. Dit is een flinke Investering, en tevens een risicovolle. Wel komt de volle winst dix goede aan het bedrijf, en heeft het bedrijf volledige zeggenschap plus de strategie.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité