La fraude d'entreprise Vs Corporate Performance

FONTE ZOOM:
Beter als het ze gevoel krijgen dat hun bijdrage aan de performance de l'entreprise porte het bedrijf gewaardeerd wordt de Mensen. De gestionnaires ontvangen vaak een Performance charge salariale rencontré daarnaast enkele bonussen. De gestionnaires zijn om de hierdoor geneigd cijfers mooier af te spiegelen dan ze daadwerkelijk zijn. Zij de l'op een korte termijn daardoor te Hoog salaris, terwijl het bedrijf op lange termijn aanzienlijk schade oploopt. Volgens Kalff staat in het Amerikaans ondernemingsmodel de aandeelhouderswaarde op voet gelijke rencontré aandeelhoudersrendement. Het probleem est echter dat de l'actionnaire de parties prenantes est niet. De actionnaires zullen dan ook alles doen om het bedrijfsresultaat op papier te optimaliseren, terwijl het niet dans overeenstemming est remplie de werkelijkheid. Kalff vergelijkt dit met het haaienmodel, waarin iedereen voor eigen succes gaat.

Dans le daarentegen het Europees, ligt de nadruk op het vormen van een goed équipe de samenwerkend base op van vertrouwen. Hetgeen op een lange termijn tot Betere performance de l'entreprise zal Leiden.
Van bedrijven zien zo le nu de PDG ?? en dan, dat de aandelenkoersen niet dans overeenstemming zijn met de cijfers van de onderneming. Ze Grijpen niet en en gaan gewoon rencontré porte het beleid; de beleggers vertrouwen de chef de la direction, waardoor hij makkelijker toegang krijgt tot de kapitaalmarkt. Het bedrijf zal daarom gedurende een lange Période aan de marktverwachtingen kunnen doen. Uiteindelijk zal dit gaan Leiden tot boekhoudschandalen, zoals bij Ahold, Nortel en Enron. Volgens Jensen valt dit te aan het wijten uitblijven van nog Grotere koersdalingen. De oplossing kan gevonden worden in het toepassen van strengere regels van de beurstoezichthouders. Binnen bedrijven zal het beloningssysteem afhankelijk gemaakt moeten worden van de waardestijging gedurende een lange periode. Bovendien zal een Betere communicatie tussen de commissarissen en de speculanten Komen, zodat de la fraude d'entreprise eerder aan licht zal Komen.

Het succes van een onderneming est volgens een van onderzoek McKinsey in het Algemeen van een goede afhankelijk gouvernance d'entreprise. Bij het ontbreken hiervan est de la fraude d'entreprise kans op groot. Het activisme van de aandeelhouders speelt hierbij een grote rol. Volgens McKinsey vormt dit de base voor een goed bestuur en toezicht. Meer hebben la inbreng de De, als het zij zelf bestuur en de commissarissen kunnen kiezen. Aandeelhouders zouden hierbij de dagelijkse gangs van Zaken plus Moeten laten aan de bestuurders. Ze te kunnen echter allen tijde ingrijpen in die gevallen waarbij het la gestion de la gouvernance d'entreprise ondermijnt.

Het nieuwe beloningsbeleid voor de haut Van de ING werd door de aandeelhouders zwaar bekritiseerd, daar de commissaris van de la banque ING Wim Kok tijdens zijn politieke carrière dit beleid als een ?? exhibitionistische zelfverrijking ?? avait betiteld, nu de forse verhogingen hiervan had goedgekeurd. De pensioenfondsen onthouden zich van découlant, als een hetgeen laf Gebaar gezien wordt. Van het la beleid Het passé volgen Vink geheel bij de gouvernance moderne waarin entreprise transparantie en het afleggen van verantwoording voorop staan. Porte middel van het Responsabilité Investor Research Centre worden de beleggers wereldwijd betrokken bij de aandeelhoudersvergaderingen, een goede waardoor gouvernance d'entreprise est mogelijk. Tevens volgens Vink moet een organisatie niet alleen regels maken en uitvaardigen, maar ook zelf toepassen. Heldere verantwoordelijkheden en vertrouwen vormen hierbij de kernwoorden.

Bibliografie:
  • Kuypers, M., 2004, beurskoers Een hoge Werkt als héroïne, Het Financieele Dagblad, le 30 septembre.
  • Metz, T., 2004, Het haaienmodel est slecht voor de bedrijfspresentatie; Vraaggesprek rencontré schrijver en ondernemer Donald Kalff plus Europese ondernemingsmodellen, NRC Handelsblad, 26 augustus, p.14.
  • Pruijm, RAM, 2004, graag beleggers meer d'activisme, Het Financieele Dagblad, 15 juli.
  • Vestergaard, R., 2004, De stilte na het ?? DUIVELS dilemme ?? van Wim Kok, Het Financieele Dagblad, le 21 septembre, p. 21.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité