La gestion des ressources humaines

FONTE ZOOM:
Gestion des ressources humaines, wat est precies DIT? en van commencer tot eind de Stappen houe je mensen gaat Werven voor een organisatie.

Doel

Kennis en inzicht op het gebied van de personeelsinstrumenten in een organisatie.

Definitie:

Personeelsmanagement est dat dat de gestion de een van aspect est Gericht op het reguleren van arbeidsrelaties, zodat Dèze Productief, evenwichtig en maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

Wat est eigenlijk personeelsmanagement?

 • arbeidsrelaties zo inzetten dat organisatiedoelen bereikt worden.
 • Arbeisrelatie: de relatie die een werknemers aangaat met een werkgever om arbeid te en leveren dans ruil daarvoor een beloning ontvangen.
 • Werknemer: INZET en kwaliteiten Leveren voor een baas rencontré als tegenprestatie: rechtvaardig huard.
 • Productief: afstemming persoon op organisatie.
 • Evenwicht dans arbeidsrelaties: gaat om evenwicht dans Belangen tussen organisatie en werknemers
 • Maatschappelijk aanvaardbaar: legitimiteit: Wat in een organisatie gebeurt toelaatbaar? Gaat om publieke opinie en regulering vanuit overheid. Denk aan arbeidstijden, uitbuiting van werknemers.

Inrichten van de personele organisatie in een bedrijf.

 • Personeelsplanning en een bedrijf
 • Werving en Selectie

Wat is een personeelsplanning?
 • Planification van personeelsbehoeft, afgeleid vanuit strategisch beleid.
 • Hoe kunnen strategische doelstellingen het meilleure worden bereikt?
 • Hoe est de behoefte van personeel te voorzien?

Het personeelsplanningmodel
 • personeelsplanningsmodel moet aansluiten bij het ondernemingsplan:
 • missie
 • hoofddoelstelling
 • meetbare doelen
 • Alternatieve Strategien
 • noodzakelijke middelen
 • proces Keuze
 • kritieke succession en faalfactoren.

Fasen in het wervings- en selectieproces

 • identificatie
 • werving
 • selectie
 • evaluatie

Identificatie
 • Wat heeft het bedrijf nodig?
 • Functiebeschrijving

Functiebeschrijving
Eerst een duidelijk organisatieschema maken. Daarna ga je De Plaats en de organisatie goed Aller voir. Passé een persoon bij ons bedrijf en woont hij misschien niet te ver weg. Wat voor verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgt de persoon? Wat zijn zijn hoofdtaken? Wat voor opleiding heeft de persoon? en wat hij heeft voor externe en interne contacten? hieraan kan je al goed voor een zien wat het peroon est.

Selectie

 • Gesprek
 • test
 • évaluation
 • oefening
 • le dépistage en ligne

Evaluatie

als heb je bedrijf de juiste beslissing genomen?
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité