«La quête du Saint Graal"

FONTE ZOOM:
Filosofen en taalkundigen zijn op het gebied van humour études al vaker gestruikeld plus de vraag: ?? Wat est l'humour ???. Het begrip est moeilijk te definieren en verschillende aspecten van humour worden rencontré elkaar verward. Theoretici beschrijven de voorwaarden waaraan een responsab humour ?? moet voldoen om als ?? te gelden en verwarren dit satisfait de vraag waarom mensen het wel één en het niet ander grappig vinden. Dit laatste, waar het gaat om de vraag waarom mensen iets grappig vinden, porte wordt Smuts ?? de Saint Graal van études d'humour ?? genoemd en moet strikt onderscheiden Worden van de definitie van humour-responsab. Van Bronswijk onderscheid verschillende vormen van humour: surestimation, euphémisme, bon mot / épigramme, ?? gag ?? / répartie, vadrouille, ironie, sarcasme, satire, parodie, woordspelingen en nonsens.

Het zelfstandig naamwoord en het bijvoeglijk naamwoord zijn moeilijk te onderscheiden porte de onnauwkeurigheid van taalgebruik op het gebied van humour. Tenslotte est het belangrijk om ?? humoristisch lachen ?? te onderscheiden van ?? niet-humoristisch ?? Lachen, veulent lachen est niet aan slechts gerelateerd humour, maar ook kan andere oorzaken hebben.

Mede Door de definitieproblemen meurent het begrip humour rencontré zich meebrengt bestaan ​​er verschillende paradigma ?? s, waarbij het begrip humour verschillend wordt benaderd. Smuts ziet deze paradigma ?? s niet als concuarrerende benaderingen, omdat er dans Ieder paradigma verschillende aspecten van het begrip humour toegelicht worden. Hieronder zullen bestaande humour paradigma ?? s en theorieën beschreven worden.

Superioriteit theorie

Theorie de la komt De twee dans vormen voor waarbij verschillende prétend gemaakt worden. Ten eerste de ?? revendication sterke ??, mourir impliceert dat een alle humour gevoel van superioriteit rencontré meedraagt ​​zich. Dix tweede de ?? zwakke revendication ??, mourir impliceert dat gevoelens van superioriteit vaak dans l'humour de Vele terug te zijn vinden. Thomas Hobbes ontwikkelde de meest bekende versie van de superioriteit theorie. De volgende uitspraak geeft carte zijn gedachtegoed weer:

?? La passion du rire est rien d'autre que la gloire soudaine découlant d'une conception brutale de certaines hautes personnalités en nous-mêmes, par rapport à l'infirmité des autres, ou avec notre propre anciennement ?? .

Smuts bekritiseert dit porte echter voorgaande eerder te bestempelen als een theorie sur lachen dan een theorie sur l'humour. Tenslotte bekritiseert la demande d'sterke de Robbert Salomon de ?? van de superioriteit theorie, porte op te merken dat gevoelens van een superioriteit niet noodzakelijke voorwaarde zijn van humour. Zwakke la demande de De ??, meurent impliceert dat gevoelens van superioriteit vaak humour terug te vinden la zijn de Vele, porte wordt als een Smuts gezien empirische revendication mourir wel gemakkelijk bevestigd kan worden.

?? Secours Theorie ??

?? Theorie de secours ?? beschrijft humour dans de modèle vorm van een waarin opgespaarde spanning wordt losgelaten. Dans plaats van het definieren van het begrip humour, de la discussiëren Relief-theoretici ??, Herbert Spencer en Zoals Sigmund Freud au cours de structuren en psychologische processen mourir ?? lachen ?? produceren. Net zoals bij de superioriteit theorie worden er twee verschillende prétend gemaakt. Ten eerste de ?? revendication sterke ??, ?? die veronderstelt dat lachen ?? het resultaat est van het loslaten van energie opgespaarde. Dix tweede de ?? zwakke revendication ?? dat het mourir veronderstelt vaak voorkomt dat ?? humoristisch lachen ?? samengaat met het loslaten van energie opgespaarde. Herbert Spencer est één van de theoretici mourir ?? lachen ?? beschrijft als een mechanisme waarbij opgespaarde energie wordt losgelaten. Hierop Kritiek est dat het loslaten van energie niet voor alle geldt vormen van humour, Zoals Grappige uitspraken en dessins animés. Evenredig aan de conclusie van de superioriteit theorie est dat de ?? zwakke revendication ?? waarschijnlijker est.

?? Incongruité Theorie ??

Incongruité de la theorie de ?? est DE heersende humour theorie en kan gezien Worden als een responsab Gerichte theorie mourir veronderstelt dat een responsab humour est op een waargenomen tegenstelling. Een citaat van een Kant geeft verduidelijking van de rol van deze tegenstelling dans relatie tot humour:

?? Dans tout ce qui est d'exciter un rire animé il doit y avoir quelque chose d'absurde. Le rire est un effection résultant de la transformation de Suddes d'une attente tendue dans le néant. ??

Dans dezelfde Lijn als die wordt de Kritiek geuit op de superioriteit theorie en de ?? soulagement theorie ?? wordt opgemerkt dat er Vele soorten ?? tegenstellingen ?? bestaan ​​resulteren die niet amusement. Daarnaast zijn er volgens Krikmann problemen bij het definieren van het begrip ?? tegenstelling ?? . Volgens ourlet zijn er Vele voorbeelden te noemen waarbij dezelfde wetenschapper dans verschillende levensfases, des wetenschappers twee met een verschillende theoretische achtergrond concepten verschillend definieren. Ritchie stelt voor een om lijst condities en termen op te stellen die het begrip ?? tegenstelling ?? benaderen, er een zodat Betere analyser gemaakt kan worden.

Jouer theorie ?? ??

Jouer theorie ?? ?? gaat en op de biologische functie mourir humour heeft voor mensen en vergelijkt humour met het instinctief ?? spelen ?? van kinderen de Dieren, wat een bepaalde adaptieve waarde rencontré meebrengt zich. Onderzoekers meurent zich op richten de biologische functie van humour beweren dat een humour aantal Voordelen rencontré meebrengt zich, Zoals ontwikkeling cognitieve, sociale vaardigheden, het loslaten van spanning, la gestion de empathie en Voordelen voor het immuun systeem.

humour médiatisés par ordinateur

Hommes kan een onderscheid maken tussen ?? geplande Grappen ?? fr ?? spontane Grappen ??. Geplande Grappen dienen goed voorbereid en gebracht te worden en zijn toepasbaar in een contexte brede en voor een publiek de race, terwijl spontane Grappen onaangekondigd voorkomen dans de contexte van een gesprek en zijn het meest instant op het pertinente waarop de grap wordt verteld. Berichten mourir uitgewisseld worden via ?? ruimtes de chat ?? fr ?? listes de diffusion ?? een van ontwikkelen gevoel porte gemeenschap persoonlijke entraînement interactif en moedigen het gebruik spontane humour aan.

Johanyak vergelijkt ?? médiation ordinateur ?? discours dans gemeenschappen Virtuele rencontré en face-à-face discours en ziet overlappende elementen, zoals het informele- en conversatie gerichte karakter, maar een merkt op dat digitaal geschreven tekst face-à-face en communicatie ?? ordinateur médiée ?? communicatie op nieuwe manieren combineert. Het gebruik van humour Hübler en een Bell à la mailing list en maken tevens een vergelijking tussen ?? ordinateur médiée ?? communicatie et en communication en face-à-face. Zij noemen vier verschillen tussen het gebruik van ?? Grappen Spontane ?? in een liste de diffusion en ?? Grappen face-à-face ?? spontane.

Ten eerste een porte wordt liste de diffusion de gekarakteriseerd de gedeelde interesse van de leden van deze mailing list terwijl face-à-face communicatie slechts afhankelijk est van de geografische nabijheid van mensen. De gedeelde interesse van de leden van een mailing list leidt tot een groter potentieel voor een van gedeelde betekenis Grappen en humour dans vergelijking humour réunis à communicatie face-à-face.

Dix tweede hebben participanten in een liste de diffusion supplémentaire tijd om een ​​grap op een creatieve manier en en eigen discours te creëren. Dans tegenstelling tot face-à-face communicatie Heeft hommes bij ?? ordinateur médiation ?? communicatie niet te maken rencontré de druk om te meteen reageren en het begrijpen van aspecten non-verbale. ?? Médiatisés par ordinateur ?? communicatie brengt rencontré zich mee dat berichten nauwkeuriger kunnen worden gelezen en gecreëerd.

Dix derde kunnen Grappen via ?? ordinateur médiation ?? communicatie langer worden voortgezet doordat leden zelf kunnen bepalen wanneer zij een grap lezen de reageren op een grap, dans tegenstelling tot Grappen via waarbij hommes face-à-communicatie afhankelijk est van moment het waarop de grap wordt verteld en de herinnering van mensen om de grap porte te kunnen vertellen.

Tenslotte leidt ?? médiation ordinateur ?? communicatie tot een spontaan en creatief gebruik van woorden en tekens, doordat ?? médiatisés par ordinateur ?? communicatie op tekst gericht est en geen steun heeft van paralinguale en non-verbale aspecten van communicatie face-à-face.

La camionnette de Hübler en de Bell ?? threads de rire constitutive ??, procès een interactief waarbij série berichten elkaar opvolgen en een van combinatie ontstaat spontane Grappen en een bevestigende ?? digitale lach ??. Om en ligne te humour Onderzoeken est het nieuwe definities belangrijk om van lachen te ontwikkelen, waarbij hommes kan denken aan informatiques Termen als ?? LOL ?? fr ?? rotfl ?? .

Conclusie

Op base van de hierboven besproken literatuur kan worden geconcludeerd dat een zeer humour subjectief begrip est, DAT Verschillende Vormen voorkomt en meestal bepaalde kenmerkende condities dans réunis zich meedraagt. Hommes zou een onderscheid kunnen maken tussen het begrip ?? grap ?? en het begrip ?? grappig ??. Een grap ?? kan gezien worden als een relance rencontré de intentie om te attractions produceren waarbij de grap een aantal kenmerkende aspecten rencontré meedraagt ​​zich zodat het herkent kan worden als een grap, bijvoorbeeld volgens de superioriteittheorie. ?? Grappig ?? of niet ?? grappig ?? De responsab est op ?? de grap ?? en kan niet wel de resulteren dans lachen ?? ?? des een glimlach. kan Geconcludeerd Worden DAT hommes Kan spreken van humour als zowel De als de relance de responsab waargenomen kan worden en dit verschilt van persoon tot persoon.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité