La Réunion: Godsdiensdienstige strekkingen

FONTE ZOOM:
Omwille van de verschillende afkomsten van de bevolking op het eiland worden er meerdere godsdienstige strekkingen beoefend. Het grootste deel van de bevolking behoort tot het Christendom. Hierbinnen is 85% vooral Rooms-Katholiek maar er zijn ook protestanten. De Hindoe wordt voor 7% vertegenwoordigd en de Islam voor 2%. Het Boudhisme is ook aanwezig en er is een kleine minderheid van Joden. Ook een kleine groep van de Baha'i gemeenschap is aanwezig.

Christendom

Katholieken
Alle godsdiensten worden er in zekere mate getolereerd maar de Rooms-Katholieken vormen de grootste groep. Deze groep bestaat uit ongeveer 450.000 leden. Door de Europese kolonisten werd het op grote schaal uitgebreid naar Afrikaanse, Indische en de Chinese bevolking. Oorspronkelijk was dit een verplichting, nadien gebeurde dit automatisch door rassenvermenging.
La Réunion is een bisdom sinds 1850. De eerste bisschop die zijn herkomst had in La Réunion was bisschop Gilbert Aubry.

Het Protestantisme
Het protestantisme bestaat uit ongeveer 30.000 leden. De eerste tekenen van het Protestantisme waren te vinden toen het eiland door de Engelsen werden ingenomen en op de reeds aanwezige Malagasi op dat moment. De verzameling van adepten van de protestantse beweging telt maximum 35.000 leden van verschillende oorsprong.

Islam

Ook de Islam is vertegenwoordigd op het eiland met ongeveer 70.000 leden. De meerderheid van de Moslims zijn van Soennitische afkomst: de 'Zarabes'. De meeste gelovigen kwamen van West-India uit Gujarat in de XIX eeuw. Andere Moslimgroepen uit Gujarat kwamen al in 1972, verdreven door de politieke situatie in Madagaskar. Deze Indianen, genaamd Karanen zijn meestal Sjiieten. De talrijkste groep wordt gevormd door de gemeenschap Comoren die hoofdzakelijk sinds de jaren 1970 uit het eiland Mayotte kwamen. De Moskee Noor-e-Islam opgericht in Saint-Denis behoort sedert 1905 tot de oudste Moskees van Frankrijk.

Baha'i

De Baha'i zijn op het eiland aanwezig sinds 1953 en zijn in Perzië ontstaan aan het einde van de XIX eeuw. Hun primaire doel is het tot stand brengen van universele vrede met als rode draad "Eenheid in verscheidenheid". Er zijn een 1000-tal gelovigen.

Hindoeïsme

Het Hindoeïsme of de verschillende strekkingen die ervan afgeleidt zijn, behoren tot de tweede grootste religieuze praktijk op het eiland. Ze zijn ook afkomstig van de Indianen. Meestal afkomstig uit Tamil Nadu worden ze ook lokaal 'Malbars' genoemd. De 'Malbars' zijn gekend om hun kleurrijke ceremonies en de spectaculaire brandloop eind december en begin januari. Maar ze zijn ook gekend voor het feest van Diwali en de rituele dierenoffers. Deze gebeurtenissen en religieuze ceremonies zijn een teken van sterke culturele en religieuze identiteit die is blijven hangen sinds de komst van contractarbeiders in het midden van de XIX eeuw.

Boudhisme

Het Boudhisme wordt vaak uitgeoefend door de recente Aziatische immigranten. Het eiland heeft prachtige tempels.

Atheïsten

Ook het Atheïsme is aanwezig op La Réunion.

Joden

De Joden zijn veel later toegekomen en zijn in de minderheid. De eerste Joodse Moskee werd in 1974 gebouwd. Toen was dit nog in een Creools huis in Saint-Denis. De eerste echte Joodse gemeenschap ontstond in 2001.

Sekten

Er zijn op het eiland een aantal sekten terug te vinden maar de leden blijven beperkt.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité