Le coaching exécutif en de fundamentele attributiefout

FONTE ZOOM:
Executive Coaching draait om het coachen van Hoog geplaatste leidinggevenden. Deze manier van coachen heeft een andere veelal functie dan overige vormen van coaching, coaching exécutif aangezien vaak draait om het verbeteren van zowel de leidinggevende en het verbeteren van de prestaties van de organisatie waarin deze leidinggevende functioneert. Dans veel gevallen zijn het niet slecht presterende dirigeants meurent entraîneur een dans de nemen bras, maar juist de ambitieuze leidinggevenden mourir hun prestaties sneller naar een hoger niveau willen Tillen.

De de coaching exécutif Tussen en therapie

Du coaching nu gezien moet worden als een van onderdeel "therapie" is een van Onderwerp discussie. Sommige auteurs Menen dat entraîneur gezien kan een vorm worden als van therapie, aangezien het grote dans lijnen dezelfde doelen volgt; het immers de Gaat om het verbeteren van / verhelpen van een van een probleem persoon om het functioneren / Welzijn deze persoon te verbeteren. Anderen stellen echter dat en Therapie entraîneur niet te zijn vergelijken. Twee essentiële punten van zijn verschil hierbij:

 • Coaching FOCUST op het verbeteren van gezonde personen, terwijl therapie rencontré nom FOCUST op het verbeteren van minder mentaal gezonde personen
 • De technieken en methodes filière gebruikt worden bij encadrement verschillen van therapie, net als de rol van de coach / therapeut. Een entraîneur zal veel minder de rol aannemen van experts, terwijl een therapeut dit wel doet.

Juist de Methode en technieken meurent de coach gebruikt kunnen Leiden tot een andere uitkomsten dan therapeut kan bereiken. De theorie en de technieken filière gebruikt worden dans Executive Coaching zijn van groter belang dan bij therapie. Informations sur les alentours bij coaching exécutif est namelijk veel belangrijker dan bij therapie, om redenen twee:

 • Een groot verschil consiste en ce que les parties prenantes bij coaching exécutif meer betrokken zijn
 • Het Doel van coaching exécutif est niet alleen om de prestaties en het Welzijn van de persoon zelf te verbeteren, maar ook de effectiviteit van de organisatie waarvan de direction deel uitmaakt.

Deze verschillen zorgen ervoor dat entraîneurs ook minder aan de fundamentele attributiefout lijden dan Therapeuten, wat de effectiviteit van het coachen vergroot.

De fundamentele attributiefout

De fundamentele attributiefout est het gegeven dat het buitenstaanders gedrag van een persoon vaak toewijzen aan de persoon zelf, terwijl deze persoon zelf het gedrag vaak toewijzen aan andere factoren uit de et environs. Uit onderzoek est gebleken dat professionele Therapeuten, vanuit hun opleiding en professie, vaker geneigd zijn tot deze fundamentele attributiefout dan anderen. Dit gegeven est van groot Belang; aangezien de fundamentele attributiefout het bereiken van een hogere prestatie en een hoger Welzijn kan belemmeren. OOK entraîneurs hier zouden, theoretisch gezien, même sterk aan moeten lijden.

De verschillende soorten coachen bereiken hun resultaat op verschillende manieren; entraîneurs Sommige focussen op de Innerlijke persoon zelf, terwijl andere entraîneurs meer focussen op het veranderen van de et environs. Entraîneurs met een psychoanalytisch en cognitief Perspectief zijn om bijvoorbeeld meer geneigd naar Veranderingen te Zoeken De PERSOON Zelf, entraîneurs terwijl en met een systeem- de gedragsgericht perspectief meer gericht zijn op Veranderingen dans de omgeving van de coaché.

Hoewel encadrement vaak als wordt de gezien een vorm van therapie, zijn er ook auteurs de mourir stellen dat het niet dit geval est. Dit wordt gestaafd porte een aantal verschillen tussen therapie en coaching, die het vermoeden DAT entraîneurs evenveel aan de fundamentele attributiefout lijden als Therapeuten kunnen ondermijnen:

 • Entraîneurs zijn om Beter toegerust, naast de persoon, ook de omgeving te betrekken dans de analyses en de mogelijke Veranderingen. Zij Leiden namelijk minder onder de fundamentele attributiefout als Gevolg van een grote te accent op de persoon zelf Tijdens opleiding de vanuit le foyer van de eigen discipline
 • De druk filière entraîneurs op ligt om de eigen causale interpretatie van gedrag aan de coaché ​​uit te leggen zorgt ervoor dat de fundamentele attributiefout nog verder verminderd wordt.
 • In een onderzoek, waarbij dezelfde cliënt een aantal keren werd beschreven rencontré ?? werkzoekend ?? en een aantal keren niet, bleek dat juist de psychoanalytische en gedragsmatige perspectieven hun beeld daarop niet veranderden; Therapeuten echter, Sciage het aangegeven probleem dans cela geval sneller als persoonsgerelateerd
 • Uit onderzoek bleek dat dans situaties waarin de professionnel geen voorafgaande analyser ontving van de client, de kans groter était op de fundamentele attributiefout dan wanneer ze wel ontvingen dit. Executive Coaching gebruikt bij het coachen vaak verschillende middelen om informatie uit de omgeving van de persoon te verkrijgen, zoals bijvoorbeeld 360 évaluations graden. Porte deze informatie wordt de kans op de fundamentele attributiefout kleiner
 • Cliënten mourir overkomen als zeer betrouwbaar, met een van de Hoog bewustzijn eigen situatie, bleken dans onderzoek minder het Onderwerp te worden van de fundamentele attributiefout. Aangezien coaching exécutif Werkt rencontré Individuen mourir op een Hoog niveau functioneren, est het dat deze aannemelijk personen als betrouwbaarder overkomen en hun propres problemen begrijpen Beter. Hierdoor wordt de fundamentele attributiefout weer kleiner.

VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité