Les als Hurt Locker anti-oorlogsfilm

FONTE ZOOM:
Film de The Hurt Locker van Kathryn Bigelow begint met een van citaat Chris Hedges: «La ruée de bataille est souvent une dépendance puissante et meurtrière, la guerre est une drogue». Vanzelfsprekend zal zijn om voornamelijk Het Laatste gedeelte van DIT als zinnetje De gehele thematiek voor de interpreteren le film de Te. Ik ben van echter mening dat ook de film probeert te benadrukken houe hopeloos en eindeloos de oorlog est en houe de soldaten dat Ervaren. Deze demande de main en main gaat met een van thematiek oorlog als drogue, Immers de paranoïa en adrenalinekicks Kunnen verslavend Werken maar ook zijn Vaak slopend en Dodelijk voor de soldaten. Als la drogue de Het thema van kan je ook overhevelen naar Landen als Amerika, waarvan Het Volk alleen nog maar een meedoet aan dergelijk hopeloos gevecht porte een nationale verslaving, wat op zijn ook beurt de eindeloosheid bevestigt. Met deze revendication positioneer ik me tegenover critici die Les als Hurt Locker pro-oorlogsfilm zien Zoals Tara McKelvy Mourir dans Prospect beweert dat een de films enorm effectief propagandamiddel est voor het Amerikaanse leger. Ik Zie het als een eerder anti-oorlogsfilm, de personnages willen afkicken van de oorlog filière duidelijk verschrikkelijk in beeld est gebracht, de zogenaamde tenue est diegene niet mourir hier dans slaagt

De eindeloosheid en hopeloosheid van de oorlog en Irak Komen al in de eerste scène duidelijk naar Voren. Belangrijk hierin est de Symbolische mise-en-scène maar ook vooral de aanwezigheid van anonieme vijanden. De continuer Dreiging van omstanders bij de bomontmanteling en de geringe medewerking benadrukken het hopeloze gevoel dat de Protagonisten Ervaren, dientengevolge ontstaat er een wederzijdse vijandelijkheid: kan een iedereen terroriste zijn. Deze komt Dreiging dans le film de deze vooral naar Voren via anonieme focalisatie, coups de point de vue zonder tegenshots. Ik zal in het eerst vervolg een van de interpretatie geschiedenis geven waarna ik de zojuist genoemde elementen binnen de eerste scène zal analyseren om mijn revendication te bewijzen.

Eindeloze chaos

De films speelt zich af à Bagdad Tijdens de Amerikaanse militaire interventie en Irak. Nous volgen gedurende de films een van drie bomontmantelingsteam homme, waarvan de leider, diegene mourons daadwerkelijk de Bommen ontmantelt, direct dans de eerste scène sneuvelt. Vervolgens wordt de typische Amerikaanse cow-boy tenue William James geïntroduceerd als nieuwe leider, hij kickt op de l'adrénaline, maakt onverstandige Beslissingen en brengt de repos équipe van het dans gevaar. Andere kant Aan de hij est Succesvol en dat oogst dan ook wel weer bewondering. Naarmate de Film vordert gaan bijna personnages alle dix onder aan een dépression nerveuse, als net de Vaak de zo ze wel de bom weten te onderscheppen, zijn ze te laat. Vervolgens wordt er één paranoïde, krijgt de ander angstaanvallen, terwijl de derde uiteindelijk de hopeloosheid van de oorlog inziet. Le moment de Het meest dans de film est wanneer Sgt. James Sanborn duidelijk maakt dat hij niet flétrissement sterven zonder Zoon. Vervolgens zien nous Hoe James wel thuis rencontré vrouw en Zoon leeft maar zijn wegens verslaving toch weer terugkeert naar Irak. Continu blijft het thema van oorlog als drogues doorsijpelen, niets het brengt anders dan een op adrenalinekick en veel nare bijwerkingen maar toch blijft het verslavend. Daarnaast zien nous dat het hoewel porte bommenteam blijft strijden dezelfde strijd eindeloos est, elke bom mourir les hommes opruimt zit grande aan een andere Netwerk van Bommen. De décideurs de ze nooit, ze ruimen alleen rencontré gevaar voor eigen leven de rotzooi op. Heel dit thema komt ook, alhoewel iets minder expliciet, naar Voren en scène de eerste van de film.

Dreiging porte anonieme focalisatie

Dans deze eerste scène zien nous de missie filière de leider Sgt. Thompson wordt Fataal. Nous Komen de scène in medias res à moins, nous Weten nog niet precies wat er aan de main est. Nous Kijken mee Met de tir vanuit robot een point de vue en coups pan van van de Rijdende robots. Er klinkt Arabische muziek en geschreeuw op de achtergrond. Porte le titre de weet dat je je plié à Bagdad, een établir tir ontbreekt echter. Vervolgens wordt Informations sur les alentours getoond porte middel van casseroles, se incline en zooms vanuit verschillende standpunten, iedereen est représentant en roer, ruziën soldaten rencontré het Volk, de omgeving wordt ontruimd. De chaos instant van het goed Komt daardoor plus, er geen est Tijd voor een van moment où la rouille dat een établir tir zou kunnen verschaffen.

Deze observaties, voornamelijk caméra en plongée, op coups lijken point de vue aangezien ze op een chaotische Menselijke wijze de ruimte overzien en Inzoomen op importantes Les gebeurtenissen. Het geeft het Gevoel DAT alles wordt bekeken Vanuit Anonieme waarnemers. Nous zien zo houe disscusiëren Soldaten met een slager die niet weg flétrissement gaat en houe er nieuwe soldaten aankomen. Tussendoor zoomt de caméra weer uit, waarschijnlijk om te benadrukken dat er niet van Sprake est externe focalisatie, maar dat het interne focalisatie est Vanuit de Anonieme omstanders. Dit weten nous echter niet zeker omdat een tegenshot vooralsnog ontbreekt. Vervolgens worden deze anonieme coups weer afgewisseld rencontrés coups de point de vue vanuit de robots en blijkt dat de laatstgenoemde samenvallen Met de van het bommenteam point de vue meurent via een scherm de robots volgen.

Vervolgens zijn er importantes Les twee eyeline correspond sgt vanuit. Thompson mourir angstig om zich Heen naar boven kijkt waarbij je vanuit zijn om er ziet dat ourlet Heen allemaal mensen naar het aan ourlet point de vue kijken zijn. Erg opvallend est daarbij dat même plus tard er een anoniem angle élevé van tiré achter een coq genomen ziet waarbij de l'équipe de gehele je het. De positie waarvanuit dat tir geschoten wordt valt nagenoeg samen met de positie van een van de omstanders meurent bij de eyelinematch van Thompson getoond werden. Dit bevestigt dus dat zijn er omstanders en dat De eerdere coups Vanuit poule gefocaliseerd Kondén zijn, deze eyeline correspond kunnen gezien worden als de eerder afwezige tegenshots van de coups au point de vue van de omstanders. Kan het Daarbij kadrering van het achter coq symbool staan ​​voor de situatie waarin de zitten de gevangen soldaten.
Als het karretje est geïnstalleerd, het wiel afbreekt en Thompson zijn om de pak aandoet explosieven zelf te installeren, wordt de hoger couvrant, alle équipe de het leden van coursiers Kijken paranoïde om zich Heen, vooral naar boven, op zoek naar mogelijke vijanden. Dit Zie je vooral uit de coups au point de vue de vanuit vizieren van Samborne en Elridge mourir Inzoomen omstanders op. Op de drie meest chaotische Momenten est er Sprake van zeer frequente continuité coupe van coups op de actie dans combinatie Met de coups au point de vue Van de omstanders. Het wordt gevaar zo geassocieerd Met de Constante aanwezigheid van mogelijke Terroristen Onder de omstanders. Door de coups des haut-angle vanuit de mogelijke terroristen worden de gekleineerd soldaten, het lijkt alsof ze tegen een massa Vechten filière ze nooit aankunnen, het duidt dus op een hopeloze strijd.

Wanneer équipe de communicatie wordt getoond binnen het is er vooral Sprake van externe focalisatie, de coups volgen slechts de actie en plans moyens, des gros plans en een ZELDZAME overshoulder, de caméra blijft hier ook veel stabieler dan en de eerder genoemde anonieme point de -Voir coups. De Momenten van directe communicatie en de voorbereidingen kunnen gezien worden als Momenten van rouille, Er zijn nauwelijks Anonieme coups en er ook nog geen est gevaar. Contraste Het rencontré de bewegelijke caméra en plongée wordt hierdoor zodanig groot dat mourir bij terugkeer nog dreigender Ervaren worden. base Op van het voorgenoemde kunnen nous op moment dit drie typen focalisatie onderscheiden dans de eerste scène: externe focalisatie op de Acties équipe de het van, interne focalisatie vanuit verschillende al dan niet anonieme omstanders en interne focalisatie vanuit leden équipe de het van, inclusief de robots.

Als een scène voor onwinbare la strijd de De

Vanaf moment het dat Thompson zelf op de bom afgaat verhoogt de couvrant en werkt de scène duidelijk naar een paroxysme orteil. De muziek zwelt in een lage toon aan, voor de repos weerklinkt stilte. Wanneer er focalisatie plaatsvindt vanuit Thompson hoor je zijn zware adem en Zie je meedogenloos de zon HETE. Wat directe opvalt aan de locatie, de ruimte rondom de bom, est dat er uitgebrande autowrakken en brokstukken rondom de bom liggen, al voordat hij afgaat. Dit kan duiden op een soort Continuïteit, de aanslagen zullen maar doorgaan, na elke bom mourir opgeruimd wordt komt er een nieuwe weer en ook deze zal schade aanrichten. De bom wordt geactiveerd vanuit een Slagerij waar de lijken van Dieren al aan haken hangen. Talon de locatie geeft een lugubere sfeer, een Dreiging weer mourir duidt op de eindeloosheid van de oorlog en Irak.

Verder est de locatie erg belangrijk dans combinatie Met de eerder genoemde caméra en plongée. Bijna iedere keer gedurende de films dat er een bom moet worden opgeruimd, ligt deze in het Midden van een ruimte ouverte, geheel omringd de bâtiments de la porte. De heeft locatie continu de vorm van een scène de soort. Sgt. Thompson, de lieu, moet deze dépotoir dans ruimte een strijd leveren tegen een vijand. Het doet zowel denken aan een van een typering gladiateurs dans l'arène de een van een als die cowboy in het Midden van het stoffige stadje zijn laatste Afrekening heeft. Dit is geen echter eerlijke, Heroische strijd en dat est wat wat Bigelow mij betreft hier ook probeert duidelijk te maken; de tenue tegen een bom de moet. De vijand est Buiten beeld en bestaat slechts uit de constante Dreiging van de omstanders meurent dans zulke grote getale aanwezig zijn dat de bomruimers nooit kunnen winnen. Het personagebeeld van de vijand bestaat uit honderden gezichten, namelijk de hamburgers van Bagdad, en Ieder van poule kan een terroriste zijn. Alhoewel de deels er zijn om Soldaten poule te helpen est er geen Sprake van vriendelijke Coöperatie. De van Dreiging de massa en het vreemde est constante voelbaar doordat de omringd tenue est porte eventuele vijanden: hij est enorm dans de minderheid. Dit staat symbool voor de hopeloosheid van de hele oorlog, de soldaat begint aan een gevecht mourir hij hooguit niet kan verliezen maar nooit kan winnen.

De paroxysme zelf roept tenslotte een dilemme op waar Elridge tard ook een van traumatismes krijgt, een omstander rencontré mobieltje wordt gesignaleerd, moet hij de mogelijke terroriste wel niet des doodschieten? Deze keer heeft zijn keuze drastische consequenties, de bom ontploft. De paroxysme bestaat uit een enorm snelle coupe-séquenceurs vanuit verschillende standpunten, gevolgd porte de Explosie au ralenti. Ook de coups des haut-angle mort ik eerder toewees aan anonieme omstanders Komen hierin terug, de l'édition zorgt er echter voor deze dat samenvallen Met de chaos instant van het. Plus tard dans le film de Zie je dit ook vaker terug, wanneer De Drie hoofdpersonages dans Paniek Raken Worden De coups des haut-angle beweeglijker en plus intense. Daarom wil ik mijn aan eerdere revendication toevoegen dat coups de deze zowel voor een anonieme omstander kan staan ​​als de mogelijke Dreiging, de la paranoïa mourir ontstaat dans dergelijke gebeurtenissen. Deze coups verintensiferen namelijk dans verhouding remplies de beleveniswereld van de hoofdpersonages, de Dreiging, al dan niet aanwezig wordt altijd via deze coups aangekondigd. Er est DUS Sprake van dubbelzinnige focalisatie, haute angle coups De point de vue Staan zowel voor de daadwerkelijke Anonieme vijanden Als de la paranoïa van de Protagonisten.

Conclusie

Er est gebleken dat alleen al op het niveau van geschiedenis merkwaardig zou zijn om de als de films pro-oorlog te zien, bijna alle soldaten blijven beschadigd plus de sneuvelen, diegene mourir doorgaat laten alles achter en doet dit Puur uit verslaving. Hier est haast geen positieve boodschap plus de oorlog uit te destilleren. Verder blijkt ook dat het niet alleen thema van oorlog als drogues overheerst, er ook een wordt algemeen oordeel geveld plus de oorlog en Irak.

Het gebruik van caméra en plongée, gefocaliseerd vanuit anonieme omstanders zorgt voor een continuer Dreiging en isolatie équipe de van het. Het aantal Van de omstanders est te groot om te tegen Vechten, de hopeloosheid van de oorlog wordt op deze manier benadrukt. Van de vijand wordt les als gecreëerd Een de gehele Bevolking, je weet nooit wie de terroriste kan zijn. Dit vijandbeeld creëert een Wrange situatie, ze zijn er juist om de Bevolking te helpen. Hierdoor ontstaat een hopeloos paradoxe waarin diegene mourir ze juist moeten beschermen tegelijkertijd de vijand kan zijn.

Ook uit de locatie kan geconcludeerd worden dat de strijd eindeloos est. De nieuwe bom ligt op een Plaats waar de resten van een vorig bloedbad nog duidelijk zichtbaar zijn. Zolang deze oorlog duurt zullen er doden vallen, de lichamen van Dieren voor de Slagerij dienen als een dergelijke vooruitwijzing. De eerder genoemde Anonieme haute angle coups de point de vue blijken daarnaast te kunnen dienen als dubbelzinnige focalisatie Vanuit zowel De omstanders als de beleveniswereld van de Protagonisten. Bigelow toont zo dat de oorlog ook een vaak traumatisch effet kan hebben op de soldaten.

Uiteindelijk kan alleen al uit de eerste scène de conclusie worden getrokken dat het niet Démineurs alleen zeker geen pro-oorlogsfilm est maar een zelfs felle Kritiek bevat jegens de militaire interventie en Irak. Duiden op een de Verschillende eindeloze en hopeloze strijd. De oorlog est als een drogue, niet alleen verslavend maar vooral alom destructief.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité