L'Intelligence Business Circle

FONTE ZOOM:
Alvorens een et environs te bouwen mourir voldoet aan de informatiebehoeften van de onderneming, les hommes dient te weten uit welke segmenten deze est opgebouwd est en houe de puzzelstukken dans elkaar vallen. Als Begrippen ?? La Business Intelligence Cercle ??, ?? La Business Intelligence Piramide ?? fr ?? Le Lifecycle Intelligence ?? worden gedetailleerd uit de doeken gedaan.

Business Intelligence Cercle

Hommes beweert vaak dat een foto meer dan zegt duizend woorden, vandaar dat nous meteen op een van visuele manier commencer gaan. Figuur une illustreert de facetten diversifiée van een gestandaardiseerde informatieomgeving en zijn meest Uitgebreide vorm. De Binnenste laag van de cirkel omvat de functionele behoeftes mourir kunnen bestaan ​​binnen de omgeving, de buitenste laag vertegenwoordigt de technische modaliteiten mourir aan bod zullen Komen om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Niet elke eindgebruiker heeft nood aan dezelfde vorm van informatie. Die behoefte est vooral afhankelijk van de praktische en functionele aanwending van de verkregen données. Deze aanwending zal dan ook de aanzet zijn tot de ontwikkeling van een informatiestructuur die moet Leiden tot het bieden van een antwoord op elke specifieke vraag. Zo zal De Structuur van voor de données Operationele doeleinden er totaal anders dan uitzien de structuur van die de données bedoeld est voor analysedoeleinden. Vandaar ook dat de architectuur van een Business Intelligence rechtevenredig omgeving zal staan ​​dix van opzichte de informatiebehoefte vanuit de l'entreprise.

Interrogation opérationnel

Het allerlaagste niveau van informatieonttrekking situeert zich bij de courante Operationele extracties de données, wat dans vaktermen opérationnelle interrogation worden genoemd kan. De hoeveelheid gegevens waarover hommes hier beschikt est gelijklopend met het aantal dat de données zich in het Operationele systeem bevindt. Hommes Kan remplies andere woorden gebruik maken van alles wat een haast toegang heeft gevonden tot de Tabellen van het Operationele systeem. Op dat kan Ogenblik nog niet echt gesproken worden van een informatieomgeving, aangezien de zelf de données zich in een nog niet dergelijke et environs bevindt. Les données de la extractie De niettemin est de primaire aanzet tot het bouwen van een gestandaardiseerde structuur en zal er wapitis op een Ogenblik directe connectie mee blijven Behouden. Vandaar dat een opérationnelle interrogation zeker Plaats verdient binnen de cirkel.

Analyse de bureau ad hoc

De eerste importantes Les stap in een nieuwe richting est het zogenaamde ad hoc sur l'interrogation de place. Tot op een des coursiers zeker niveau gaat het nog plus rapportering Operationele. Het belangrijkste kenmerk est echter dat de données extractie gebeurt Buiten de Operationele normale et environs, zonder enige belasting ervan. De interrogation op gebeurt specifiek hiervoor gebouwde platformen, a rencontré nom entrepôts de données en / de SAO systemen. Naast een gegarandeerde winst dans performantie bieden deze architecturen ?? en dan in het bijzonder de données warehouses- de mogelijkheid om de données zodanig te structureren dat de extractie ervan talon Nauw kan aansluiten bij de logica van de onderneming. Ad hoc rapportering vereist nog coursiers de beschikbaarheid plus een betrekkelijk laag niveau van détail, maar dit niveau zal dans de meeste gevallen toch talon wat beperkter zijn dan dat van de Operationele et environs de zal op zijn een andere minst vorm hebben.

L'analyse de bas niveau

Naast de Operationele extracties ?? al dan niet op het Operationele systeem- kan een er behoefte ontstaan ​​aan een datastructuur mourir gemodelleerd zodanig est dat ze kan aangewend worden voor Duidelijke analytische doeleinden. Deze vorm van faible niveau interrogation vormt het hart van een Business Intelligence et environs en est ook de meest aangewezen en de meest voorkomende vorm van Implementatie. De wordt de données als een gepresenteerd imprimé bleu van de ondernemingsstructuur en opent perspectieven voor doelbewuste analyses. De verkregen informatie vormt de base voor faire en voor het detecteren van de positieve en negatieve aspecten entreprise van de décision. De realisatie van een dergelijke pas et environs de wordt werkbaar wanneer er gebruik gemaakt wordt van speciale technieken waarbij de klemtoon vooral ligt op de sterke aggregatie van de données.

Haut analyse au niveau

Hoewel het resultaat van bas interrogation de niveau voor een van gestionnaire Belang kapitaal est, heeft hij er geen dagelijkse behoefte aan. Meestal wil hij zich op de enkel toeleggen analyser van een dergelijke gegevens wanneer bepaalde indicateur hiertoe aanzet. Zo kan een directeur des ventes enkel nood hebben aan een verkoopcijfers voor bepaalde regio wanneer blijkt dat de omzet van die een regio dalende tendance vertoont. Voor deze vorm van top interrogation de niveau dient de gestionnaire te beschikken sur les données de Sterker geaggregeerde nog. Die dient aangereikt te worden op een snelle, efficiente en gebruiksvriendelijke manier zodat de inspanningen beperkt blijven tot het effectief evalueren van de indicatoren. Eenmaal de detectie een Feit est kan de oorzaak naar orteil beneden gezocht worden, startend bij de faible niveau rapportering.

De cirkel est rond

Indien de informatieomgeving voorziet chez les wapitis niveau van de cirkel, elke kan informatievraag parfaite worden beantwoord. Afhankelijk données aantal van het, de grootte van de onderneming en de intensiviteit van het gebruik, kunnen bepaalde niveaus mogelijks samengesmolten worden. Er zal tevens een natuurlijke navigatie ontstaan ​​tussen de niveaus diversifiée, dans functie van de praktische analysebehoeftes. Vandaar ook dat een figuur une ronde vorm heeft en niet zozeer een Hierarchische structuur vertoont.

Business Intelligence Piramide

En theorie zouden de niveaus vier in een piramidevorm kunnen weergegeven worden, Zoals aangetoond dans figuur 2, waarbij de smalle haut een hoge vorm van aggregatie vertegenwoordigt, terwijl elke afdaling gepaard gaat met een van hogere graad détail.

Steeds van een informatieomgeving de dient te les gebeuren de De dans een progressieve richting. Vanuit het perspectief van de Business Intelligence piramide commencer deze dus bij het laagste niveau, a rencontré Nom De extracties de Operationele. De hoeveelheid données meurent bij wapitis niveau zal betrokken worden staat hier rechtevenredig tegenover. Nous kunnen dus stellen dat de aggregatie van de données verhoogt naarmate de informatiebehoefte specifieker wordt. Samen rencontré deze aggregatie verhoogt logischerwijs ook de extractieperformantie, maar stijgen de systeemvereisten.
Figuur 3 illustreert aspect dit grafisch. Het komt er dus coursiers op aan om een ​​correcte compromis te zoeken tussen de aggregatie van de données en de nood aan hogere systeemvereisten. Dans functie van de grafiek zou kunnen hommes stellen dat de zone oranje dit compromis vertegenwoordigt. Bestaat er voldoende budgettaire ruimte, dan dienen de mogelijkheden voor het vervullen van de informatiebehoefte zo specifiek mogelijk gehouden te worden. Het functionele gebruik dient en theorie coursiers te primeren plus het systeemtechnische, al ligt dit dans de praktijk soms moeilijk, projet zeker dans de beginfase van een Business Intelligence.
Zoals aangetoond dans figuur 4 kunnen nous rondom de Business Intelligence Cercle een functionele Levensweg tekenen. Deze cycle de vie de l'intelligence commencer bij de systeemtechnische bouw van de informatieomgeving, mourir dans de eerste plaats van de afhankelijk est beschikbare infrastructuur. Een eerste vorm van système de renseignement bevindt zich dan ook in de opbouw van het serverplatform en de verbinding Tussen de Verschillende machines meurent deel van de zullen uitmaken architectuur. Het nadenken plus technische punten als de schijfruimte, het geheugen de netwerkbekabeling de vormen de eerste schakel mourir onontbeerlijk est voor een verdere Implementatie. Een verkeerde Beoordeling van de systeemvereisten kan de verdere opbouw alleen maar vertragen en dient daarom zeker niet licht genomen te worden.

Intelligence Lifecycle

Een tweede système vorm van het intelligence est voorzien van de données. Dit vraagt ​​dans de eerste een grote Plaats entraînement interactif et en communication tussen de TIC-afdeling en de toekomstige utilisateurs Télécharger. Het proces van het fysisch voorzien van de données Zal na de analysefase afhankelijk zijn van zowel de informatiebehoefte als de infrastructuur.

Maar het echte denkwerk begint pas wanneer een eerste versie van de nieuwe et environs dans gebruik wordt genomen. In een ideale wereld matcht mourir parfaite rencontré het vooropgestelde Doel, maar de meeste gevallen ontdekt hommes dankzij outils de kracht van de Business Intelligence toch vaak meteen mogelijkheden tot verdere verfijning. outils de Dergelijke voorzien dans de functionaliteit om te patronen creëren en tendances te analyseren en base op hiervan kunnen de dagelijkse gebruiken bijgestuurd worden. Indien een dergelijke analyser leidt tot functionele wijzigingen dans de processen d'affaires, dan zullen uitbreidingen, wijzigingen de zelfs een refonte complète het Gevolg zijn. Van deze la informatie Het kan gedefinieerd worden als outil intelligence, Omdat het uiteindelijk De outils zijn een meurent voorafgaande evaluatie mogelijk maken. Vanzelfsprekend wordt niet van elke wijziging de informatiebehoeften veroorzaakt porte outils de Business Intelligence. De entreprise zelf is een procès voortdurend de groeiend dat afhankelijk est van diverse factoren zoals de markt, de concurrentie, het gedrag van de klanten, etc. Wanneer er affaires sage nagedacht wordt het plus opnemen van deze Evolutie binnen de informatieomgeving, en er rijzen vanuit de base van de nieuwe vragen entreprise, les hommes dan kan spreken sur l'utilisateur intelligence. Zullen zich op hun la beurt de De moeten aanpassen aan deze nieuwe behoeften en technisch onderhoud wordt een Feit. Daarna zal de cirkel onherroepelijk blijven rondgaan en coursiers aansluiting blijven zoeken Met de l'entreprise.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité