Loi de l'attraction - Onderbouwing

FONTE ZOOM:
De la loi de l'attraction heeft het sinds uitkomen van het boek de «secret» meer en meer volgelingen en docenten gekregen. Maar houe en porte wie wordt de Loi de l'attraction nu eigenlijk onderbouwd en houe sterk est deze onderbouwing?

Loi de l'attraction - De onderzoekers

Wetenschappers van de tijd huidige Komen telkens meer tot de conclusie dat alles één est en dat alles eigenlijk uit energie bestaat. Volgens huidige theorieën ben jij niet alleen energie, maar zijn jouw automatique, Het Huis waarin je woont en zelfs het geld waarmee je betaald ook energie. 99,99999% van deze energie est licht. Het minieme overige deel uit bestaat vaste deeltjes. Omdat wij uit energie bestaan, bestaan ​​wij dus eigenlijk uit licht. En licht heeft een altijd bepaalde Frequentie. Deze Frequentie Zenden wij uit en de hoogte van deze Frequentie wordt bepaald porte onze gedachten, emoties, gevoelens en handelingen. Volgens de loi de l'attraction trekken wij dan ook de resultaten à Ons Leven aan mourir gelijk zijn aan de Frequentie van onze Gedachten, emoties, gevoelens en handelingen.

Desondanks dat de theorie omtrent de werking van de loi de l'attraction niet voor de volle 100 procent bewezen est, est interessant het om te weten welke onderzoekers hiermee bezig zijn. Dit zijn zeer namelijk vooraanstaande onderzoekers meurent mijlpalen bereikt de hebben in het verleden. Zo werkt Richard P. Feynman aan het onderzoek naar de werking van het universum in een poging de universele wetten te beschrijven. De Heer Feynman heeft de bekende nanotechnologie uitgevonden en heeft een Nobel prijs voor zijn gewonnen werk op het gebied van "de l'électrodynamique quantique". John Wheeler, partenaire van Niels Bohr bij onderzoek naar specifieke nucleaire reacties en mede-ontdekker van zwarte gaten en «trous de ver», heeft zich geheel plus het onderzoek naar de werking van het universum gebogen. Dit zijn zeer beide vooraanstaande en baanbrekende onderzoekers meurent naast de loi de l'attraction meerdere theorieën omtrent universele wetten aan het ontwikkelen zijn in een poging een zo compleet mogelijk beeld van de werking van het universum te creëren. De theorie achter de loi de l'attraction est niet porte DHS de eerste de beste filosofisch aangelegde wetenschapper bedacht. De wordt humide porte ondersteund andere roseaux bewezen natuurkundige wetten en Wetenschappelijke theorieën filière voor een groot porte deel de Wetenschappelijke wereld worden geaccepteerd. Hieronder zal een paar een van deze wetten en theorieën in het carte worden uitgelegd.

E = MC²

Einstein heeft heeft zijn rencontré bekende formule onze vroegere wereld op gebaseerd de Newtoniaanse wetten op zijn kop gezet en heeft de Wereld van relativiteit geïntroduceerd. Zijn formule E = MC² heeft Vele implicaties, maar de implicatie mourir de theorie achter de loi de l'attraction est versterkt het Feit dat deze rencontré geldende theorie wordt aangegeven dat uit alles energie bestaat.

De «M» dans deze formule staat voor namelijk massa, de "C" voor de snelheid van het licht in een vide. E est gelijk aan de massa keer de facteur "C" in het kwadraat. Dit betekent dat alles wat een vorm massa heeft van energie est. Nu est het dat zo alles in Onze Wereld massa heeft, zelfs Lucht. Wat dus betekent dat een vorm van alles energie est.

Kenmerken van energie

Energieën hebben bepaalde Eigenschappen. Deze luiden als volgt:
  • Gelijke energieën trekken elkaar aan
  • Ongelijke energieën Stoten elkaar af
  • Energie gaat nooit verloren, maar verändert alleen van vorm

Volgens de loi de l'attraction leven als een klein nous energieveld in een groter vibrerend energieveld. Dit betekent en principe dat wij als energieveld altijd dans entraînement interactif zijn rencontré onze porte et environs de bovengenoemde Eigenschappen van energie. Gelijke energieën trekken Elkaar aan en ongelijke energieën Stoten Elkaar af porte het Wetenschappelijke principe van resonantie van frequenties Verschillende.

Een voorbeeld vanuit de loi de l'attraction gebaseerd op deze resonantie:
Een positieve houding zendt geheel andere vibraties uit, dan een negatieve houding, en de gedachten mourir hieraan dix oorsprong liggen en de emoties aan handelingen mourir hieruit voortvloeien zullen verschillende resultaten / gebeurtenissen aantrekken. Wanneer je je bijvoorbeeld met een positief geloof FOCUST op het bereiken van een bepaald Doel, laten nous zeggen een auto, dan dienen deze vibraties mourir je te uitzendt resoneren rencontré van deze l'automobile de energie. Dit zou volgens de loi de l'attraction kunnen porte het geloof te hebben dat je weet dat deze je zult automatique krijgen / kopen binnen een bepaalde Tijd en dat het je verdient om deze te auto bezitten.

Religie

Vanuit verscheidene religies en geloofsovertuigingen wordt al eeuwenlang geroepen wetenschappers wat remplies de huidige theorieën omtrent het universum proberen aan te Tonen. Namelijk dat Ieder één est, dat je zult oogsten wat je zaait, etc, etc. Dit zou voor een velen supplémentaire bevestiging kunnen zijn voor het geloof en theorie de achter onder andere de loi de l'attraction.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité