Managementtool: SWOT Analyse

FONTE ZOOM:
De SWOT-analyse est een managementtool, ontworpen dans de jaren Zestig porte de l'Université de Stanford. Het Doel van de om een ​​outil est strategie voor een te bepalen onderneming. Portes gedaan Dit de wordt De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de onderneming en markt te combineren.

Achtergrondinformatie

Evalueren Regelmatig ondernemingen de hun strategie nog dans Lijn staat met de ontwikkeling op de markt. Hiervoor worden vaak de sterke en zwakke kanten van de onderneming kaart gebracht dans. Aller voir Daarnaast ondernemingen de ontwikkelingen op de markt, om van eventuele kansen te profiteren en om te bedreigingen ontlopen. De sterke en zwakke kanten van een onderneming betreffen het interne onderzoek van de onderneming, terwijl de kansen en bedreigingen het externe onderzoek van de onderneming betreffen. Hierna kan de onderneming haar strategie analyseren op base van de combinatie van stagiaire en externe onderzoek. Deze combinatie wordt de SWOT-analyse genoemd.

Toepassing

Bij de SWOT-analyse wordt als eerste de ExternE analyser toegepast om te vaste stellen de markt de wel mogelijkheden biedt voor de onderneming om te doen Zaken. Als er geen absoluut kansen op de markt zijn, est het niet om interessant de sterke en zwakke kanten van de onderneming te in het kader Onderzoeken van marktsegment. Als de markt wel mogelijkheden biedt, kan de onderneming verder met het stagiaire onderzoek om de sterke en zwakke kanten van de onderneming te inventariseren.

Kansen
Hierbij est de vraag van welke ontwikkelingen dans de markt, de onderneming zou kunnen profiteren. Kansen hebben betrekking op zaken meurent dans de markt de omgeving directe de van de onderneming plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer de behoefte van klanten vergroot, wanneer een concurrente failliet gaat des subventions de wanneer de Overheid aanbied.

Bedreigingen
De vraag hierbij est welke ontwikkelingen dans de markt entraver kunnen veroorzaken voor de onderneming. Bedreigingen hebben betrekking op zaken meurent dans de markt de omgeving directe de van de organisatie plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er nieuwe concurrenten op de markt komen de wanneer er overheidsregels de porte producten niet meer verkocht kunnen worden.

Sterke kanten
De vraag mourir hierbij gesteld dient te worden est "waarin est de onderneming werkelijk goed?" Sterke kanten betreffen altijd interne zaken van de onderneming. Alles wat rencontré de markt te maken heeft valt buiten het interne onderzoek. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat de onderneming producten van zeer hoge kwaliteit heeft een goed d'imago op de markt heeft.

Zwakke kanten
De vraag die bij dit onderzoek gesteld dient te worden est "waarin est de onderneming niet goed?" Zwakke kanten betreffen altijd interne zaken van de onderneming. Alles wat rencontré de markt te maken heeft valt dus buiten dit onderzoek. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat een de onderneming slechte leverbetrouwbaarheid heeft.

Resultaat

base Op van het uitzetten van de Onderzoeken dans de SWOT-analyse de kan onderneming haar strategie gaan formuleren. De volgende strategieën zijn mogelijk:

Groeien
De combinatie van sterke kanten van de onderneming en de kansen uit de markt biedt de onderneming de mogelijkheid om haar activiteiten dans de markt verder uit te Breiden. Hierbij gebruikt de onderneming haar noyau competenties om de kansen dans de markt op te pakken

Terugtrekken
Het kan ook zijn zo dat de ondernemingen op een goed aantal Gebieden niet est. Wanneer er ook een nog aantal bedreigingen dans de zijn de markt, zal het voor de onderneming moeilijk worden om te winstgevend blijven opereren. Het est dan zaak om de juiste strategie op te zetten om zich Langzaam rencontré zo min mogelijk Verlies terug te trekken uit de markt en geld te investeren dans markten mourir nog wel kansen bieden base op van de sterke kanten van de onderneming.

Verdedigen
Wanneer er bedreigingen op de markt naar Voren Komen, maar de onderneming erg sterk en haar schoenen staat, est het mogelijk om te verdedigen tegen deze bedreigingen. Wanneer bijvoorbeeld een concurrente zijn prijzen verlaagd, kan de onderneming hetzelfde doen des een andere tegenactie bedenken. Niets doen leidt dans de meeste situaties tot Verlies van omzet en winst.

Versterken
Het est goed om te weten welke zwakke punten dans de onderneming aanwezig zijn. Vooral omdat De zwakke Kanten De oorzaak Kunnen zijn van het kans Feit dat een die zich in de markt voordoet niet Benut wordt de worden kan. Het est dan belangrijk dat de onderneming, wil zij de kans pakken, de betreffende zwakke kant gaat versterken.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité