Mannen achter de macht: Paul Warburg

FONTE ZOOM:
Paul Moritz Warburg wordt als beschouwd de vader van de «Fed». Daarmee schrijft deze Duitse bankierszoon aan de vooravond van de eerste een Wereldoorlog belangrijk hoofdstuk van de Amerikaanse geschiedenis en de hele wereld. Terwijl Paul zich in Amerika met een paar omringt van de machtigste mannen in Amerika, est zijn Oudere broer Max genre aan huis bij de Duitse Keizer Wilhelm II. Met de oprichting van het Système fédéral de réserve treden De Warburg dans de voetlichten van het wereldtoneel. Indeling
 • Een ster
 • Het web
 • De spin dans het web
 • De Eerste Wereldoorlog
 • Het web blijft groeien
 • De loodjes de laatste

Een ster

Paul wordt een jaar na Max op geboren 10 augustus 1868 à Hambourg. Na zijn gymnasiumopleiding gaat hij dans de leer bij Simon Hauer, een import-export handelaar. Van 1888 tot 1891 werkt hij achtereenvolgens bij Samuel Montague & Co à Londen en Russe de Banque pour le Commerce Etranger dans Paris. En 1892 vervoegt hij Max in het bestuur MMWarburg & Co. Hij onderbreekt zijn voor een loopbaan wereldreis, Tijdens welke hij zijn vermoedelijk toekomstige vrouw Nina J. Loeb leert kennen. En 1895 Verwerft Paul het partnerschap dans de Hamburgse familiebank en daarmee een plaats in het web van connecties dans de bankierswereld. Nog hetzelfde jaar trouwt hij à New York a rencontré Nina, dochter van Salomon Loeb, de oprichter van Kuhn, Loeb & Co. Met zijn verhuis naar de Verenigde Staten en 1902 laat hij het bestuur van MMWarburg & Co dans de handen Max van, maar hij zijn blijft partnerschap Behouden. En 1896 bevalt Nina van hun zoon James Paul en plus tard, van een dochter Bettina.

Het web

Pauls huwelijk est tekenend voor de Relaties meurent hij onderhield. zijn de porte huwelijk werd hij schoonzoon van Salomon, van wie hij en 1902 het partnerschap verkrijgt. Een andere partenaire Kuhn, Loeb & Co était de niet minder invloedrijke Jakob Heinrich Shiff, meurent dans naam van het Solomon feitelijk bestuur op zich avait genomen. Schiff a été Getrouwd rencontré Thérèse Loeb en hun dochter Frieda werd de Vrouw van Pauls broer Felix. Via Kuhn, Loeb & Co waren De Warburg, Otto Kahn Schiff en belangrjke financiers van de Amerikaanse spoorwegen. De banque était verantwoordelijk voor de herfinanciering van Union Pacific en 1897. En 1901 financierde de onderneming de overname van Northern Pacific Railroads porte Edward Henry Harriman, waardoor Morgan achter dat net viste. Waar de la banque zeg een andere dans de eu meer onder waren Chicago-Northwestern Railroad en Pennsylvania Railroad. Importantes Les Participaties Industriele bestonden dans Westinghouse, Western Union en Polaroid Corporation. Paul werd en 1910 directeur van Wells Fargo & Co, een functie die hij en 1914 overliet aan Schiff. En 1911 gingen De Warburg, Otto Kahn en Mortimer Schiff een partnerschap aan rencontré John D. Rockefeller om de Equitable Trust Company te verwerven. Deze onderneming werd tard omgevormd tot de Chase Bank. Via huwelijk en bloedverwantschap waren ze binnen de Amerikaanse bankwereld tenslotte nog verbonden rencontré J & W Seligman, Speyer & Co, Goldman, Sachs & Co en Lehman Brothers. De Paul zelf de stap zette naar het Witte Huis, de dat hij omwille van zijn op expertise financièrement vlak daartoe werd aangesproken est niet duidelijk. Wel est bekend dat hij van zowel Theodore Roosevelt als een Woodrow Wilson belangrijk adviseur était nette, zoon zoals zijn dat tard James van Franklin D. Roosevelt zou worden.

De spin dans het web

Dans de natuur weeft de rotation het web; dans deze contexte werd eerst het web geweven en de als de spin centrum ervan ontworpen Tijdens een Hoogst geheime Vergadering. En novembre 1910 porte werd 7 mannen het Système fédéral de réserve bedacht. De deelnemers filière Vergadering waren aan:
 1. Nelson Aldrich: sénateur en voorzitter van Commission Monétaire Nationale de, schoonvader van John D. Rockefeller Jr. en zakenpartner van JP Morgan
 2. Abram Piatt Andrew: voormalig directeur van de Munt, sinds 1909 vice-ministre van de Trésor
 3. Frank Vanderlip: le président van de National City Bank de New York, William van beheerder Rockefeller en zakenpartner van Kuhn, Loeb & Co
 4. Henry Davison: associé principal van JPMorgan & Co en liberté nationale Banque de la Astors
 5. Charles Norton: le président van de First National Bank à New York
 6. Benjamin Strong: le président Van Trust Company de JPMorgan en plus tard eerste voorzitter van de «Fed»
 7. Paul Warburg

Op 23 décembre 1913, drie jaar na de Vergadering en veel Politieke manœuvres, werd rencontré de aanname Reserve Act van het nieuwe fédérale de systeem van bankieren Centraal de VS een Realiteit. Dans meer dan 100 de uitgebreid stelselmatig amendementen werd sindsdien de macht en bevoegdheid van de «Fed». Wat haar rol, Doel en actions zijn, est sinds haar bestaan ​​Onderwerp geweest van eindeloze Debatten en Kritiek. Als nous zien wie de heeft opgericht «Fed», rijzen de vragen plus haar Doel automatisch. Het zou dans Ieder geval één van de grootste wapenfeiten blijven dans les programmes Pauls. En 1914 werd hij vice-président van zijn geesteskind.

De Eerste Wereldoorlog

Het met uitbreken van de eerste Wereldoorlog verdwijnen de machinaties van de rijke Bankiers en industriëlen weer wat op de achtergrond, maar ze gingen porte ongetwijfeld. Enkele gebeurtenissen Tijdens de oorlogsjaren zijn niettemin vermeldenswaardig.
Deelname aan de la oorlog Het directe excuus voor Amerika était de torpedering van de Lusitania. Tot mourir dag waren de Amerikanen absoluut tegenstander van inmenging in het conflit, maar dat sloeg helemaal om het nieuws toen uitbrak DAT 159 Amerikaanse passagiers waren omgekomen. Minder bekend en dit verband: SCHIP a été het Geladen rencontré militair materieel van JPMorgan. De Duitsers hadden zowel De als Amerikaanse Britse Ambassades verwittigd dat het ze SCHIP zouden Aanvallen als het niet haar koers onderbrak. Net voor de aanval Riep Churchill de militaire escorte weg van het SCHIP. En 1917 brak dans Rusland een volksopstand uit. Dans Duitsland verzorgde Max Warburg transport het van Lénine vanuit Zwitserland naar St.-Pétersbourg. Paul était betrokken bij de oversteek van Trotsky? Feit est dat deze "vader van het communisme" tot dan op Wall Street werkte.

Het web blijft groeien

La Breidt de Na de Paul Warburg zijn van Netwerk contacten en bestuursfuncties verder uit. Drie cruciale posten mourir hij zijn een inneemt bestuursfunctie bij Manhattan Bank een zetel dans de Raad van bestuur van américaine IG, de Amerikaanse poot van IGFarben en een van de Lidmaatschap Counsil sur les relations étrangères. Porte de oprichting van américaine IG werd IGFarben een wereldomvattend consortium. Haar Amerikaanse poot zou het niet worden kanaal langswaar alleen geld, maar ook grondstoffen en materieel van Amerika naar Duitsland vloeiden, als zowel voor tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een ander Duits-Amerikaans consortium était Vereinigte Stahlwerke - US aciéries. Hoewel dans les Duitsers de porte de naam Amerikaans werden als zowel américains Aciéries américaine IG, de Duitse Amerikanen. Een hiervan est Max Ilgner. Hij était directeur aan beide zijden van de oceaan én directeur van de afdeling NW7, à moins de spionagedienst IG. Binnen het een bankwezen duikt roseaux gekende naam weer op: Edward H. Harriman zonen E.Roland en Averall deelden via de Bank voor Handel en Scheepvaart NV samen rencontré Fritz Thyssen, de directeur van het Krupp partnerschap van Union Banking Corporation. Van deze laatste onderneming était ook sénateur Prescott Bush aandeelhouder. De vader, resp. grootvader van twee Amerikaanse presidenten liep en 1942 effectief tegen een veroordeling aan voor het financieren van de Duitsers, maar de hele affaire werd ondertussen Door de geschiedenis rencontré de cheminée der vergetelheid bedekt. Het enorm Uitgebreide, maar même van nette ingewikkelde contacten besloeg zogoed als aspect de wapitis de van de samenleving.

De loodjes de laatste

Met zijn functie binnen de CFR bereikt Paul van zijn apothéose de carrière. De Lijst van bestuursfuncties meurent dans hij zijn persoon verenigde, est er één van de waarop politici jonge 21e eeuw jaloers op zijn zouden. Sinds de oprichting van de Counsil sur les relations étrangères en 1921 werden de meerderheid van de kabinetsleden van de Amerikaanse regering uit haar leden gekozen. Hetzelfde kan rencontré grote waarschijnlijkheid gezegd worden van de presidenten zelf.
Paul stierf à New York op 24 december 1932, maar zijn nalatenschap financièrement-politieke visie zijn springlevend. Om dat te illustreren kunnen nous bij de zelf initiés te gaan rade:
?? Nous aurons un gouvernement mondial, si nous le voulions. La seule question est de savoir si un gouvernement mondial sera atteint par la conquête ou le consentement. ?? James Paul Warburg in een toespraak tot de Senaat op 17 februari 1950.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité