Marketingplanning en strategieontwikkeling

FONTE ZOOM:
Planification en strategieontwikkeling vinden plaats op verschillende niveaus. Nous onderscheiden de concernstrategie, de ondernemingsstrategie en de Marketingstrategie. Organisaties Grote bestaan ​​uit Strategic Business Units diverses. Een andere onderscheid est dat tussen tactische en strategische planification.

Marketingplanning

Gestionnaires hebben vier basistaken: analyser, la planification, uitvoering en controle en bijsturing van ondernemingsactiviteiten. Het langetermijnplan zet de strategie uiteen: strategische planification. Tactische planification omschrijft de tactiek van het bedrijf om de kortetermijndoelstellingen te bereiken. Een voorbeeld est het Marketingplan.

Le plan de Kenmerken

  • Typisch middellange termijn
  • Omvat race een van terrein besluitvorming
  • Op Nadruk doelstellingen overkoepelende
  • Van het Verantwoordelijkheid topmanagement
  • Base Vormt planification voor de tactische

Les Niveaux van strategieontwikkeling

Strategieontwikkeling in een onderneming vindt op drie niveaus Plaats: de concernstrategie, de ondernemingsstrategie en de Marketingstrategie.

Concernstrategie

De concernstrategie wordt développés par dans les premiers van de organisatie. Een préoccupation des moedermaatschappij bestaat meestal uit verschillende Strategic Business Units. Een SBU kan variëren van een productlijn de fabriek tot een hele markt. Een organisatie kan op verschillende manieren dans gesplitst worden SBU ?? de:
  • Geografissche indeling
  • Productindeling
  • Afnemers / distributiekanalen

SBU
De la planification de strategische zijn de grote lijnen: het strategisch profiel. La gestion Het beïnvloedt de Investeringen van de ?? s SBU.

Ondernemingsstrategie

Het tweede planningsniveau est dat van de divisies, dochterondernemingen de van het la préoccupation de SBU ??. De directie ontwikkelt een ondernemingsstrategie waarin onder andere de toegewezen middelen worden verdeeld. De Stappen in het planningsproces zijn ongeveer gelijk aan die van het concernniveau.

Marketingstrategie

Marketingstrategie est het niveau van derde strategieontwikkeling. Het est dus een van de afgeleide ondernemersstrategie. Marketingplanning valt onder de verantwoordelijkheid van commercialisation ?? des productmanagers. Een par produit de Zij, prijs-, promotie- en distributiestrategie.

Bouwstenen succès voor

De vier hoekstenen van een Marketingstrategie zijn:
  • Het merkimago om de produit en Diensten herkenbaar en aantrekkelijk te maken du de ogèn afnemers van.
  • De kwaliteit van producten en diensten mourir aan de verwachtingen van klanten moet voldoen
  • Innovatie, om nieuwe en unieke Voordelen te creëren.
  • Duurzame relatie rencontré de klanten

VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité