Marketingstrategie: Kernvaardigheden van Hamel en Prahalad

FONTE ZOOM:
De kernvaardigheden van Hamel Prahalad en dat het vinden kiezen van een strategie vooral gebaseerd moet zijn op het wat bedrijf kan. Dans le modèle dit staat daarom het eigen kunnen centraal. Welke competenties de organisatie bezit est le talon erg belangrijk, vanuit daar kan de organisatie bezig met het nieuwe creëren van kernvaardigheden.

Kernvaardigheden van Hamel en Prahalad

Van Hamel de de en Prahalad wordt ook wel de competentieschool genoemd. Deze strategie gaat er vanuit dat op organisaties base van hun kernvaardigheden toegang krijgen tot nieuwe markten en marktmogelijkheden. Kernvaardigheid is een moeilijk namaakbare Eigenschap van een organisatie, die base op van kennis tot reposer komt. Een voorbeeld van een zeer kernvaardigheid est hoge kwaliteit, de kwaliteit moet dan zo goed zijn dat andere organisaties er moeilijk aan kunnen tippen. Produit kan ook zijn dat de kernvaardigheid van een bedrijf een Het est dé talon uniek est en moeilijk na te maken est. modèle Dit kijkt wat er binnen dans de organisatie mogelijk est en kijkt daarna naar buiten houe deze kernvaardigheid te optimaliseren est de markt. Dus wat de organisatie kan en wil staat centraal dit modèle. Het est niet de bedoeling l'ajustement de van het vinden van een ?? rencontré de markt en concurrentie, maar het is het Doel creëren van een nieuwe concurrentieruimte. Kernvaardigheden zijn niet onuitputtelijk, veulent na een jaar aantal worden kernvaardigheden basisvaardigheden. Hierdoor est het belangrijk om te altijd proberen nieuwe kernvaardigheden te ontwikkelen om te gebruiken dans de toekomst.

Het begrip kernvaardigheid volgens Hamel en Prahalad aan de main van vier punten:
 • Zij vormen het gezamenlijk leren dans de organisatie
 • Zij vereisen communicatie, betrokkenheid en een wil om plus grenzen Heen te gaan.
 • Zij nemen niet porte af het te gebruiken, maar worden alleen maar Sterker.
 • Zij houden de verschillende unités d'affaires Bijeen en helpen nieuwe te ontwikkelen.

Er zijn volgens Hamel Prahalad en quatre soorten kernvaardigheden:
 • Ressources: De strijd om vaardigheden en technologieën te ontwikkelen en te verwerven.
 • Capacités: De vaardigheid van een organisatie om kernvaardigheden samen te stellen.
 • Avantage concurrentiel: proberen een groot zo mogelijk marktaandeel te krijgen van kernproducten.
 • Stratégie: proberen een groot zo mogelijk marktaandeel te krijgen van eindproducten.

Deze 4 kernvaardigheden kunnen in een matrice worden gezet namelijk.
Beste plus de 10 jaar: Welke kernvaardigheid Moeten nous nu ontwikkelen om plus de 10 jaar de beste te zijn in onze markt.

Superkans: Dit is een strategie met een hoge winst mogelijkheid, alleen schuilt hier een addertje onder het gras, omdat zowel de kernvaardigheid als nieuw de markt zijn. Toch zijn de mogelijke Voordelen het risico waard.

Witte ruimte: Hierbij worden bestaande vaardigheden toegepast dans nieuwe marketen. Er moet worden hier Opgelet dat hommes niet teveel nieuwe markten gaat opzoeken. LUID niet voor niets ?? Schoenmaker blijf bij uw la Leest Het ??.

Ouvrir plaatsten: Bij deze strategie worden bestaande kernvaardigheden à al bestaande markten toegepast.

Hieronder plus d'infos sur andere marketingstrategieën:
Strategie dans organisaties
Groeistrategie van Ansoff
Concurrentie strategie van Porter
Waardeposities van Treacy en Wiersema
Radicale innovatie Van Kim en Mauborgne
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité