Michelangelo Merisi da Caravaggio: werken

FONTE ZOOM:
Caravage: verbannen, hemelhoog geprezen, vergeten, porte en porte gerehabiliteerd het zijn tijdgenoten nageslacht. Een Schilder Eeuwig dans gewikkeld processen, avonturier en twistzoeker, verliefd op de vorm, op de jeugd, op de straat - een dubbelzinnig Figuur, trouw aan Dieu, aan de gloires der heiligen, een vrome Schurk blakend van schildertrots. 'Niets est zo misplaatst Als de verdoezeling van de ruiter dix opzichte paard van het, van de heilige dix opzichte van het beest, «verklaart dans deugdzame verontwaardiging Bernard Berenson, staande voor de sublieme Geestvervoering St. Paulus van. Leo Steinberg heeft van deze beschuldiging misplaatstheid rechtgezet porte eenvoudig er aan te herinneren dat dit schilderij, bestemd voor een kleine kapel, van terzijde MEHF worden gezien, evenals zijn pédant, Petrus van de Kruisiging. Het werk leidt de beschouwer dan naar het hart van het meteen drame, waar Paulus, porte de Genade geveld, van zijn paard valt. Caravaggio van De zijn om te zijn Doel bereiken veel minder Revolutionair en zijn dan gewelddadig bewonderaars en zijn verguizers dans koor beweren.

De Eeste Meester van Michelangelo Merisi Caravage genaamd, naar het kleine Lombardijse stadje waar hij het levenslicht zag, est Simone Peterzano, zelf een van vlijtige leerling Titiaan, maar zonder veel talent. Voorliefde zijn voor een spel van vésicule lichten en Schaduwen, porte de tijdgenoten, Zoals Caravage zelf zegt, als een van beschouwd deze uitvinding Schilder, rechtstreeks komt uit de Venetiaanse en Bergamaske école. Plaidoyers Savoldo dans Milaan talrijke voorbeelden na van deze zeer contrastrijke schildertrant.

De frescoschildering, Toén beschouwd als kunst van Wees het summum Caravage af en hij een hele daarmee verwierp Traditie Die Kunst antieke de wilde nabootsen. Als eerste stillevenschilder aanvankelijk en niet uit het dans staat hoofd vous Werken, Caravage maakt een van de nood Deugd. Maar als zijn mentor, Kardinaal del Monte, ourlet terugvoert Religieuze tot de kunst, valt vanzelf hij terug op de Lessen uit zijn jeugd. Hij porte wordt zijn tempérament meer dan beperkt beheerst. Verre van nieuwe wegen en vous slaan, hij het gaat maniérisme toepassen - en zal hij het zelfs voorbijstreven.

De Bacchus à de Uffizi - stellig een Zelfportret - en concert Het bewijzen duidelijk dat het schandaal, verwerkt porte Caravage, veel meer ligt dans de schaamteloosheid mourir er zo Eclatant uit spreekt, dan aan gedurfdheid van Vormgeving. Het lichaam van de Bacchus jonge heeft de Weke en uitgesproken musculatuur mourir aan de maniëristen na het hart lag. Les schelmen De remplies de hun Sensuele lippen op Het concert vormen, zodra hommes veelzeggende blik onder de hun zware oogleden vergeet, Louter een dichterlijke harmonie herinnert aan meurent Giorgione.

De legende dat onder het volk Caravage Inspiratie Zoch op straat est evenmin vol de te meeste houden als andere beweringen plus het caravaggisme. Neemt hommes bijvoorbeeld de spelers de Waarzegster de het zijn taferelen mourir, Zoals R. Wittkower het uitdrukt, meer hebben van een «tableau vivant dan naar het leven van een momentopname '. Dans Feite realisme pseudo est het een van Caravage veeleer expressieve interpretatie van de werkelijkheid.

Ijlings altaarstuk het de Markies Giustiniani a rencontré de évangéliste Mattheus, porte Caravage geschilderd voor de Contarinikapel van St. Louis de France, les hommes dat daar Had geweigerd. Op Raad van Rubens kocht hertog van de Mantoue op dezelfde manier Dood van de Maria, porte monniken van de Santa Maria della Scuolla vulgair geoordeeld. Caravage a été geprikkeld dor mourir tegenslagen, maar hij geen Kramp gaf. Baglione Overigens vermeldt biographies en zijn dat 'Kop van een Caravage duurder werd betaald dan grote composities van zijn Rivalen.' Een verfijn Schilder filière hoge prijzen maakte: Caravage était geaccepteerd volkomen en werd bewonderd porte een van Publiek Kenners. De onkunde Priesters van enkele de bedeesde monniken heeft geleid tot hetbeeld van een onbegrepen Caravage, een volksschilder. Hommes Ziet de Schilder echter, Ondanks zijn ergernis, zonder aarzelen opnieuw beginnen altaarstuk aan zijn voor de Saint-Louis de France, en dat rencontré de Roeping marteldood Mattheus van de évangéliste tenslotte toch kwa m te op het het prijken était altaar waarvoor ontworpen. Mattheus Had niet meer waardigheid gekregen, maar été verhevener gestemd dan en de eerste versie. Dans overeenstemming utile rencontré afnemers zijn - veelal leden van het Oratorium - maar ook zichzelf rencontré gaat Caravage aldus inspiratie kuisen zijn om te komen tot doeken als De Zeven werken van Barmhartigheid, waarin de zinnelijke Mystiek uiting komt tot mourir deze heftige, prikkelbare en gevoelige Schilder Beter kon verstaan ​​vertolken en andere dan één van zijn tijdgenoten.

Toch hebben het noch naturalisme, het noch Geestelijk vuur werken ourlet de van zijn bij Caravage leven en zijn reputatie invloed bezorgd, maar zijn 'sombre'. Giovanni Pietro Bellori Wiens tweedehands les trouwens remplies réserve moet worden aanvaard, geeft op expressieve wijze de aantrekkingskracht weer mourir vésicule tegenstelling la fourgonnette de Caravage Licht en Schaduw uitoefende confraters op zijn de: Caravage hefet zijn zeer reputatie versterkt porte zijn Uitermate gedurfde koloriet. De zachte kleuren, de schaarse tinten zijn van eerste werken hadden à Moeten wijken voor een abatteuse kleurengamma in een Luitspeler en zijn dans Heilige Catharina. Daarna kwam hij tot een van echt koloriet dur zware Schaduwen met veel zwart secours om te geven aan de lichaamsvormen. Geestdriftig plus dit nieuwe koloriet plaatste hij zijn niet meer voortaan modellen in het licht voulait. Volgens een speciaal systeem dat hij Had uitgewerkt Revues hij in een ze donker vertrek en moyens van Boven het licht invallen, dat de Voornaamste de len van het lichaam bescheen en de repos dans het Donker moyens -. Vandaar de la vésicule Contrasten tussen licht en Donker '

'Deze handelswijze verwekte Vurige geestdrift bij de jonge Schilders,' vervolgt Bellori, 'DEIE Caravage beschouwden als de enige Ware Schilder van de natuur. Hun modellen op van de Ze de straat versterkten en het licht zoveel mogelijk. Intussen beweerden de oude Schilders geërgerd dat Caravage alleen maar kon werkenin donkere Kelders. Bellori, Trouwe bewonderaar een van de antieken, geeft ongetwijfeld Caravage en zijn van een caricatuur leerlingen, maar het hij stelt niettemin typische karakter van zijn zwarte tinten in het licht, kunstvaardigheid hun, hun schemerdonker. Met het zijn van realisme modellen, met een Theatrale toepassing van het licht dans dienst van een Religieuze symboliek - daarmee heeft Caravage, evenals iedere grote Schilder, waar het zijn heil gezocht goeddacht ourlet. Hij est noch maniériste, noch echte barok, en niet eigenlijk gezegd helemaal caravagesk, salut j en heeft geen opvolgers de echte, hoogstens navolgers; maar onder de zeventiende eeuwse Schilders die zijn werk en kenden, zijn er maar aan de weinigen geheel en zijn invloed ontstapt.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité