Migrant Mother de De ?? van Dorothea Lange

FONTE ZOOM:
Van de de De ?? mère migrant ?? van een Dorothea Lange stelde moeder voor die, a rencontré haar kinderen, porte de Depressie van de jaren dertig gedwongen werd om een ​​als zwerver porte het leven te gaan. Deze foto zou pijnlijk duidelijk maken wat de Depressie dans de VS voor gevolgen avait en zou daarbij het een goed GEMIS aan sociaal vangnet blootleggen. Mère migrante De ?? drukt Ellende en onmenselijke omstandigheden dans de meest uit vorm pur.

De Depressie van de jaren dertig

De Depressie, welke de Westerse wereld teisterde dans de jaren dertig, zorgde voor een grote werkloosheid en armoede. De complète wereldeconomie stortte binnen enkele maanden volledig dans, waardoor fabrieken moesten sluiten en werklozen hun woningen niet meer Kondén betalen. Gezinnen complète de portes de werden de Realiteit ingehaald en bevonden zich op een van de dag op de andere de straat. Veel van deze nieuwe daklozen vormden samen een groep en verbleven dans tentenkampen de zelfs dans de bossen rondom de steden.

Les waren Sociale de in het Amerika Tijdens de Depressie niet te vergelijken rencontré de huidige situatie in Nederland; porte de crise waren daadwerkelijk op de zichzelf en hun et environs aangewezen, op wat noodhulp na. Deze hulp moet echter niet meer als gezien worden dan het Hoogst noodzakelijke om maar dans leven te blijven.

Dorothea Lange

Dorothea Lange begon haar werk als fotografe als Traditioneel portretfotografe; dans de Depressie van de jaren dertig begon zij echter haar werkzaamheden te verleggen. Porte de gevolgen van de Depressie werd zij geschokt en richtte haar werk meer op werklozen en daklozen. ?? Ik beschadig, verander de arrangeer het niet ??, schreef ze. Wat ze ook fotografeert: ze probeert de positie ervan weer te geven dans heden de verleden.

La camionnette de Een van haar foto ?? werklozen en daklozen focuste zich op een dakloze de moeder, die een leven als een LEED arme zwerver. Deze moeder maakte de gevolgen van de Depressie pijnlijk duidelijk; delen van de Bevolking waren zo Zwaar getroffen dat een leven als zigeuner de enige optie était overbleef filière.

De de la moeder, ?? mère migrant ??

De groep van de zwervende moeder, avaient porte een beeldhouwer niet indrukwekkender gecomponeerd worden. Hoewel de foto alleen bedoeld est om de situatie dans Californië op dat instant aan de kaak te stellen, drukt de foto de Ellende in alle tijden uit, ook de onze. Het stelt een werkloze moeder rencontré haar kinderen voor, meurent dans haar eigen terres in een soort vluchtelingenkamp woont; porte de sociaal economische omstandigheden est zij niet dans staat op een andere manier en haar levensonderhoud te voorzien.

Van het Invloed beeld op opinie en beleid

Overigens zou het resultaat van de foto zijn dat het vluchtelingenkamp bevoorraad zou worden rencontré voedsel, porte de Amerikaanse overheid. Het betreft hier zeer duidelijk een van voorbeeld sociaal geëngageerde Photographie. Wat rencontré deze opeens foto weer sterk duidelijk été, était le invloed die een enkel beeld kan hebben op de opinie van het volk en het beleid van de overheid. Een enkel beeld zou Visueel maken, wat niet dans woorden uitgedrukt kon worden. De Kracht van het beeld était weer duidelijk geworden, dans de vorm van de fotografie van Dorothea Lange.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité