Ministre-président, prise en bevoegdheden

FONTE ZOOM:
De prise van de ministre-président van Nederland kunnen worden onderverdeeld dans nationale prise en prise internationale. De nationale prise die hij / zij vervult zijn: voorzitter van de Ministerraad, le ministre Van Algemene Zaken en het onderhouden van de relatie met het Koninklijk Huis. De internationale prise Komen verderop en dit stuk uitgebreid aan de orde.

Voorzitter van de Ministerraad

Vroeger était de ministre-président één van de ministres. Deze ministres groep werd echter niet ?? bestuurd ?? porte een persoon. Dit veranderende halverwege de 19de eeuw, toen het roulatiesysteem Langzaam uit beeld verdween en plaats voor een maakte systeem waar de voorzitters voor een langere Période werden verkozen om de vergaderingen voor te zitten. De ministre-président zorgt er dans de huidige Tijd voor een dat de Ministerraad eenheid uitstraalt naar buiten orteil. Als er onderlinge Geschillen plaatsvinden Tussen ministres binnen de Ministerraad zorgt de ministre-président er voor deze dat Geschillen opgelost worden dans overleg rencontré Ministers De desbetreffende. Hij treedt dans deze gevallen dus op als bemiddelaar, en zorgt ervoor dat deze ruzies beslecht worden op een nette en constructieve manier. Aangezien De als ministre-président voorzitter aansprakelijk est voor het functioneren van de Ministerraad, wordt hij er dus ook op aangekeken als de Ministerraad niet goed functioneert. Formeel est er geen Echter Sprake van een hiérarchie Onder de ministres, maar sinds 1983 est Grondwettelijk vastgelegd dat de ministre-président est voorzitter van de Ministerraad. De rol van de ministre-président wordt coursiers belangrijker als Gevolg van de toenemende mediasering; hij est niet langer onderdeel van de Groep maar spreekbuis en woordvoerder van de regering. Dix Slotte bepaalt de ministre-président de l'ordre du jour ook van de Ministerraad.

Minister van Algemene Zaken

Zoals hierboven roseaux werd vermeld, maakte de ministre-président halverwege De 19de eeuw Onderdeel uit van het geheel van ministres de Ministerraad. Nadat Colijn en 1937 het Ministerie van Algemene Zaken oprichtte, begon de ministre-président meer een meer leider te worden van het kabinet, zowel op een coördinerende als op een manier richtinggevende. Zoals de naam ?? algemene zaken ?? doet est vermoeden dit ministerie rencontré de ministre-président aan het hoofd belast met het algemene regeringsbeleid. Op zijn département est hij onder meer verantwoordelijk voor de Rijksvoorlichtingsdienst en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Relatie Koninklijk Huis

Le contact de ministre-président heeft met de Koningin, mede naar aanleiding van de vergaderingen van de Ministerraad op vrijdag. Regelmatig heeft hij een gezamenlijk overleg rencontré leden van het Koninklijk Huis die prise verrichten mourir deel van de Koninklijke uitmaken functie.

De ministre-président est ook verantwoordelijk voor het handelen van leden van het Koninklijk Huis en legt verantwoording af aan de Ministerraad. De Rijksvoorlichtingsdienst waar de ministre-président leiding aan geeft adviseert hierover en Voert het ook feitelijk uit. Naast deze pris rencontré betrekking tot het besturen terres van het, zijn er ook enkele traditionele gebruiken filière onder het takenpakket van de ministre-président vallen: zo spreekt hij / zij een Traditioneel gelukswens uit op op televisie en radio Koninginnedag. Ook wordt het Overlijden couvercle van een van het Koninklijk huis porte de ministre-président bekend gemaakt.

Benoemde de gekozen ministre-président

Sinds 1937 wordt de ministre-président gekozen indirecte porte Het Volk. «Indirecte» geeft en dit geval aan dat het volk geen Directe invloed heeft op de aanstelling van een ministre-président; Het Volk heeft een alleen sturende werking porte middel van de verkiezingen. Dans de regel est de ministre-président afkomstig van de grootste partij; dit est echter geen Formele regel. Sinds 1937 est niet meer voorgekomen dat de ministre-président est afkomstig van een kleinere regeringspartij. Een veel besproken discussiepunt est het Nederlandse Volk niet haar eigen ministre-président zou kunnen kiezen, op een directe manier. Voordeel hiervan est dat een élan de démocratie ?? ?? krijgt op het gebied van geloofwaardigheid: aangezien Het Volk de ministre-président de kiest directe, wordt er EER Grotere verbondenheid gecreëerd tussen de ministre-président en het volk .. Het Volk ziet namelijk dat hun directe keuze het voor het zeggen krijgt, dans Plaats een gekozen premier indirecte, waar het volk dus geen Directe inmenging dans heeft. Van het directe de kiessysteem Een est echter dat er een scheve verhouding kan ontstaan ​​dans de regering. Stel dat de Socialistische Partij de grootste partij dans de regering wordt na de verkiezingen, maar dat een van de meerderheid kiezers Mark Rutte van de VVD de meest geschikte kandidaat vindt voor de poste van ministre-président. Dans dit geval wordt een Linkse regering met een rechtse geschapen ministre-président. Dit soort wrijvingen tussen rechtse en Linkse Belangen werd bijvoorbeeld goed duidelijk dans de Verenigde Staten, gedurende de hervorming van de zorg; het niet wil het goed altijd même vlotten tussen Linkse en rechtse belanghebbenden.

Conclusie plus de prise en bevoegdheden nationale

De ministre-président est het Hoogst beklede AMBT van Nederland. Zijn prise en bevoegdheden op Nationaal plongeurs niveau de zijn voor en velen niet altijd bekend. Het Volk kent de ministre-président vooral als hoofd van de regering en ?? leider van Nederland ?? . Als voorzitter van de Ministerraad zorgt hij voor deze cohesie binnen raad en leidt hij de vergaderingen. Voorheen était le ministre-président als een van de onderdeel de Ministerraad ministre zijnde van Algemene Zaken. Om een ​​voorzitter de De Groot était, en vandaar dat zijn pris werden uitgebreid met het voorzitterschap. Het Koninklijk huis heeft nog een coursiers invloed op onze regering. contact Het tussen de ministre-président en de Koningin vindt dans de vorm van wekelijks overleg Plaats. Wat er besproken wordt binnen de blijft muren van het Koninklijk Huis. Pris en functies van de Koninklijke Familie worden onder verantwoordelijkheid van de ministre-président uitgevoerd. Dat est ook de reden waarom er een Nauw contact est tussen de ministre-président en het Koninklijk Huis.

Daarnaast is een van punt discussie du ministre-président de indirecte de worden directe gekozen de moet. Voor beide manieren zijn Voor- en nadelen te noemen. Vooralsnog krijgt de indirecte gekozen vorm zoals deze nu wordt gehanteerd de voorkeur. De prise en bevoegdheden van de ministre-président zijn op nationaal niveau al ver développés par en nemen op internationaal niveau alleen maar orteil.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité