Motivatie: Théorie d'autodétermination

FONTE ZOOM:
Motivatie Heeft verbanden rencontré allerlei aspecten. Ryan en Deci hebben de l'autodétermination Théorie opgezet. Deze theorie gaat en op drie aspecten mourir intrinsieke motivatie kunnen bevorderen, namelijk competentie, autonomie en sociale verbondenheid. Deze drie kunnen de intrinsieke motivatie verhogen.

De drie factoren bij de Théorie d'autodétermination

Competentie ?? compétence
Als je weet dat je iets niet Kunt, dan est de motivatie vaak laag om mourir taak uit te voeren. Competentiegevoelens zijn om dus belangrijk intrinsieke motivatie te bevorderen. Het kan Overigens al gaan om waargenomen gedragscontrole zoals dans de Theorie van Gepland Gedrag wordt beschreven. Het gaat niet hierbij zozeer dat het je daadwerkelijk kan, maar de je dit zelf ook zo ervaart. Echter est alleen competentie niet voldoende om te komen tot interne motivatie.

Autonomie - Autonomie
Les als Ryan en Deci de Autonomie zelfbeschikking. Je moet vrij zijn om je eigen keuzes te kunnen en mogen maken. Beloningen fr / de straffen ondermijnen de autonomiegevoelens, waardoor minder intrinsieke motivatie ontstaat. Ook andere aspecten mourir beperken en controlerend zijn, zoals een baas meurent plus je schouder staat mee te kijken, verminderen de autonomiegevoelens.

Sociale verbondenheid - parenté
Verbondenheid Sociale, des perceptie de daarvan, kan de intrinsieke motivatie versterken. Veiligheid en sociale steun zijn hiervan belangrijk Pilaren. Porte sociale steun kunnen de competentiegevoelens worden versterkt.

Hoe kun je intrinsieke de motivatie verhogen rencontré behulp van SDT?

Deze drie aspecten zorgen ervoor dat je intrinsieke de motivatie kan laten groeien. Een persoon moet worden dans staat gesteld om zijn eigen doelen te kunnen en mogen stellen. Helaas Stuit dit vaak al op sociale Weerstand ?? denk maar eens aan iemand mourir iets wil doen wat erg moeilijk est; deze krijgt Kritiek dat hij onrealistisch est. Deze continuer stroom aan Kritiek kan de intrinsieke motivatie dermate onderuit halen, dat de activiteit gestaakt wordt.

Complimentjes en aanmoediging zorgen daarentegen dat Iemand meer vertrouwen krijgt en zijn eigen kunnen. Daarom zal dat leiden tot meer intrinsieke motivatie. Bovendien leiden complimentjes en aanmoedigingen tot de perceptie van sociale steun.
Ook autonomie beïnvloedt de competentiegevoelens. Iemand mourir zelf mag en kan kiezen plus houe en wanneer hij naar zijn Doel gaat werken, krijgt namelijk meer vertrouwen en zijn eigen kunnen. Hierdoor groeit de intrinsieke motivatie.

Tevens évaluations kan het competentiegevoel vergroten. Dit moet les commentaires echter de zijn om de competentiegevoel te vergroten en niet om te controleren en tevens moet er een autonomiegevoel zijn.

Verder helpt de ?? Optimale uitdaging ?? om de intrinsieke motivatie te bevorderen. Met ?? uitdaging Optimale ?? wordt bedoeld dat de taak niet te makkelijk en niet te moeilijk est. Hierdoor kan ?? flux ?? ontstaan. Volgens Csikszentmihalyi est motivatie interne des flux ?? ?? een van ervaring totale absorptie in een activiteit en de niet-zelfbewustzijn plezier dans de activiteit. De capaciteiten zijn dans balans rencontré zijn eisen van de taak. Hierdoor vergeet je De Tijd, kun je lekker werken en heb je pas de portes als je er weer uitkomt.

Wat ondermijnt de intrinsieke motivatie?
Beloningen en straffen, dans wat voor vorm dan ook, helpen niet om de intrinsieke motivatie te vergroten. Het leren ?? omdat de docent het zegt ?? werkt dan ook niet. Ook een locus de contrôle externe, waarbij de persoon denkt geen invloed uit te kunnen oefenen op de buitenwereld, werkt Averechts bij intrinsieke motivatie.

Doelen en SDT

Ryan en Deci onderscheiden twee soorten doelen: objectifs de performance en objectifs d'apprentissage. Objectifs de perfomance Bij wil je graag laten zien wat je kan ?? hierbij est de Uitkomst belangrijk. Objectifs d'apprentissage Bij het gaat om het echter Zoeken naar het uitdagingen en verkrijgen van zelfvertrouwen uit ?? opgaan dans de activiteit ??. Les verbeteren de Zij Willen. Deze laatste zorgt dan ook voor meer intrinsieke motivatie.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité