Nazca-Het Volk dans le geogliefen à Pampa

FONTE ZOOM:
De Nazca bevinden lijnen van zich à Pampa, woestijnvlakte in het een van Westen Pérou. Grande dat het volk Het staat des geogliefen gemaakt Nazca-heeft. Dit volk leefde ongeveer van 350 voor Chr. Tot 450 na Chr. De geogliefen mourir ze maakten kunnen vanaf alleen als een hoogte Grotere semble worden waargenomen. Dans dit artikel op wordt DIEPER ingegaan geogliefen dans theorieën besproken worden van het Doel verschillende onderzoekers aller plus Nazca-lijnen.

Geografie

Au Pérou in het gebied tussen de Nazca à Ingenio-valleien ligt gebied van een 220 km². Dit wordt gebied Pampa ?? ?? genoemd. Nazca ruim ligt 400 km van de stad Lima. Pampa op zijn vous Nazca-LIJNEN vinden. Deze lijnen technisch aangeduid worden als geogliefen. Er zijn dat mensen bewijzen gevonden van het volk de Nazca décideurs zijn van de geogliefen.

Nazca-Het Volk

Nazca était de naam van een volk DAT de Vroege Tussenperiode leefde, mourir van duurde 350 voor Chr. Tot 650 na Chr. De Nazca-beschaving volgde Paracas-beschaving zeer geleidelijk op. De van hoofdstad de Nazca-beschaving était waarschijnlijk Cahuachi tussen 100 500 na Chr., Hoewel Archeologisch onderzoek heeft geen echte stadsindeling opgeleverd. Kan niet worden daarom rencontré zekerheid gezegd daadwerkelijk dat het een stad est geweest. Lijkt het een belangrijk ceremonieel centrum geweest vous zijn. Er was een trappiramide aanwezig, die 20 mètres Hoog était.

Nazca-samenleving était zeer gespecialiseerd. De economische Voornaamste middelen van deze samenleving waren landbouw dans Visserij. Voor het van telen gewassen kende Nazca-volk het een zeer ingenieus dans irrigatiesysteem complexe. Hierdoor Kon hommes gewassen Verbouwen op Dorre, woestijnachtige Grond. Verder waren er Nazca-handelswerklieden, mourir uitblonken dans textielkunst.

Werd Keramiek langzamerhand coursiers belangrijker, waarin hommes uiteindelijk een zeer Hoog niveau bereikte als het gaat om techniek dans kleurgebruik. De beschilderde Kruiken beschouwd worden als een soort beeldwoordenboek ?? ?? Religieuze panthéon van het van het volk Nazca, omdat er vaak monsterachtige dans hybridische apparaître afgebeeld op werden. Werden er ook van gemaakt trofeehoofden Keramiek, gebruikt werden die bij rituele onthoofding. Onthoofding était haast voor een Obsessie Nazca-mensen. Tenslotte maakte Nazca-Het Volk Voorwerpen van Goud en andere edelmetalen, maar niet van a été Bewerking ébullition een zeer Hoog niveau dans bleef beperkt eenvoudige motieven tot.

Fabrication d'van de Nazca-geogliefen

De meeste geogliefen via zijn gemaakt de techniek subtractieve. Dit houdt dans cela aan de Grond donkergekleurde oppervlakte werd verwijderd, waardoor de lichtergekleurde, zuurstofarme Ondergrond zichtbaar werd. De verwijderde werd aan de Grond zijkanten aller opgestapeld lijnen, waardoor er een soort Bermen ontstonden. De oppervlaktegrond est zo donker gekleurd, omdat de zand- dans kleilaag bedekt est rencontré een vulkanisch laagje gesteente dans kiezels. Dit is porte geworden zwart laagje langdurige blootstelling aan de lucht.

Nazca-woestijn is een van de droogste Gebieden aarde op. Hier komt Erosie nauwelijks de porte voor vent, aanwezig permanente omdat er een lo est op bodemniveau. Deze lo luchtlaag ontstaat, doordat de donkere oppervlaktegrond zonne-energie energie opneemt dans daarna deze afgeeft weer dans de vorm van warme lucht. Doordat er dus nauwelijks Erosie plaatsvond dans plaatsvindt, mooi zijn geogliefen bewaard gebleven.

Voordat Het Volk Nazca-op grote semble woestijngrond maakte, Voerde ze des ontwerpen eerst kleine schaal uit op. Daarna werden ze in het groot gemaakt. Om te dat recht zorgen lijnen werden, Spanden touw tussen een ze waarschijnlijk palen dans Constructie werd als deze Oriëntatiepunt gebruikt. Hommes Hield altijd drie palen in het zicht. Als lijnen moesten Krommen, als er een bijvoorbeeld spiraal MEHF gemaakt worden, gebruikten de mensen van het volk waarschijnlijk Nazca-een série Onderling verbonden bogen dans draaiden touw in het een ze rond.

Verschillende verschijningsvormen aller geogliefen

Pampa op zijn van verschillende soorten vormen geogliefen gevonden. Deze kunnen worden onderverdeeld dans biomorfische apparaissent, Geometrische inclus dans lineaire apparaissent.

Pampa op zijn 30 biomorfische apparaissent aanwezig. Een bekend biomorfisch Figuur est pour l'astronaute ?? ?? du Uilman ?? ??. Figuur Dit est de 32 mètres groot. Zoals de naam à aanduidt, Figuur heeft het het van een mens Lijf dans Kop van zijn een rencontré uil dans rechterhand Wijst hij omhoog. Figuur Dit werd en 1982 ontdekt porte Eduardo Herran. Condor De ?? ?? als alleen est niet op Figuur vous Vinden Pampa, maar ook voor op vaak komt Nazca-Aardewerk. Deze Vogel est belangrijk dans mythes, vanwege zijn woestheid dans schoonheid dans omdat geassocieerd hij wordt rencontré de zon. De Kolibrie ?? ?? a été pré-columbiaanse veel voor een heilig Volken a été zeer gewild dier en zijn om gekleurde gevederte. De Aap ?? ?? Pampa est afgebeeld op zijn aan rencontré Jan vijf vingers main dans la main avec les autres de zijn aan vingers slechts vier. Apen kwamen niet voor dans de woestijn van Pérou, in het maar Amazonegebied. Speelden ze toch rôle een importantes Une de iconografie dans le Nazca-van het Volk. Zo zijn er afgebeeld détresse Aardewerk porte op dat de Nazca-mensen van het volk est gemaakt.

Geometrische apparaîtra omvatten als vormen spiralen, zigzagfiguren, driehoeken, trapezoïden dans vierkante grote Velden. De lineaire apparaîtra bestaan ​​uit rechte de lijnen kronkelige.

Van Conservering de Nazca-lijnen

Zoals eerder vermeld, vindt nauwelijks er porte Erosie Plaats vent dans Nazca-woestijn, waardoor de geogliefen zijn goed bewaard gebleven. Tegenwoordig echter er zijn voor verschillende bedreigingen opgetreden Nazca-lijnen. Een paar voorbeelden: El Niño était en 1998 actief à Nazca-woestijn au porte du Overstromingen en zijn modderstromen Sommige lijnen dans geërodeerd inclus dans dus kapot gemaakt. Dix tweede: als Gevolg vont populatie groeiende est er aan behoefte elektriciteit. Elektriciteitspalen onder andere aangelegd zijn op de site van de geogliefen. Als derde voorbeeld: En Afgelopen décennies bepaalde zijn op mensen actief zoek naar gegaan pré-inca artefacten dans le woestijn. Ze battu afval in het veel gebied achter.

Theorieën plus Nazca-geogliefen

Plus de Nazca-lijnen veel est geschreven. Aan de kant bestaat Jan er dit serieuze literatuur plus Onderwerp andere kant aan de zijn er veel dans fantasierijke ideeën vers geogliefen. Volgen Hieronder een paar voorbeelden Van de theorieën van een onderzoekers de aantal.

Toribio Mejia Xesspe heeft als eerste Nazca-lijnen à Pampa de la onderzocht. Hij formuleerde de hypothese dat oude geogliefen ceremoniële wegen waren, waarlangs Het Volk danste Nazca-om hun goden sera différent. Voorbeeld Een dieu van een est Katgod. Dans Katgod qu'ils maakte deel uit van een culte dans werd ook op vaak afgebeeld Aardewerk.

Kosok herontdekte ?? ?? à apparaître dans Nazca-woestijn. Hij acte en 1939 onderzoek naar de Nazca-lijnen. Lijnen dacht dat hij een reusachtige Astronomische kalender vormden. Zei hij dat apparaissent dans lijnen hielden verband rencontré het van de tijd verstrijken des étoiles dans constellaties. De lijnen zouden de woestijnbewoners de Oorspronkelijke dans staat om te hebben gesteld berekenen RIVIEREN wanneer buiten Beddingen Traden hun, zodat de spaarbekkens Opnieuw gevuld werden in het tot sein zaaien gegeven kon worden. Jaren Na de lijnen bestudeerd vous assurer HEBBEN, hij zijn voor zorgde voor een opvolger werk en onderzoek. Dit était de Duitse Maria Reiche. Zij woonde au Pérou en altijd dû Interesse getoond veel voor de Nazca-lijnen. Ze heeft veel onderzoek gedaan naar de figurant dans le woestijn. Ze heeft veel van de les bezems de zelfs apparaissant remplies. De meeste semble hebben een eind ouverte en ze Komen donner uit op een Lijn rechte. Er wordt dat semble gedacht zich daarover Kondén bewegen. Er zijn een paar semble echter die niet dat hebben, Zoals Handen ?? ??, ?? Boom ?? Hagedis en ?? ??, deze zijn gesloten. Er zijn onderzoekers DAT meurent denken Maria Reiche originele Relaties Tussen de lijnen beschadigd de veranderd heeft. Dit zijn kan een Verklaring waarom de bovengenoemde drie apparaîtra geen hebben de eind ouverte. Reiche ontdekte dat een aantal lijnen de Plaats aanwezen waar de opkwam zon dans onderging Tijdens de Zonnewende dans le lensefor dans herfstequinoxen. Ze zag dierenfiguren ook dat dans de woestijn overeenkwamen meth Aardewerk op meurent dans textielweefsels Nazca-van Het Volk. Verder ontdekte dat ze hommes de ontwerpen eerst op dat kleine uitvoerde schaal dans daarna à apparaître dans het groot gemaakt werden. Tenslotte kwam erachter dat ze er verschillende maateenheden gebruikt waren. Dans uiteen vielen énumérés dans gelijke delen, aangeduid worden als die pieds Nazca ?? ?? en ?? mètres ?? .

Erich von Däniken fantasie heeft wat meer als het gaat om functie van de Nazca-lijnen. Hij dat Gelooft Dienst lijnen Deden démarrage als dans landingsbanen voor ruimteschepen. Idee dit dat aan het Feit de hij apparaître alleen van hoge afstand vous waren zien waren dans daarom bedoeld voor wezens uit de ruimte.

Anthony F. Aveni heeft zijn op werk theorieën gebaseerd twee. De eerste theorie gaat het plus verband tussen de lijnen dans irrigatiewerken. Hierbij Kondén de symbolisch lijnen de functioneel zijn. De tweede theorie van Toribio Mejia est afkomstig Xesspe. Deze onderzoeker noemde de religios lijnen Caminos ?? ??, ?? heilige oftewel wegen ??. Aveni heeft deze twee theorieën samen gevoegd. Hij heeft zijn onderzoek, acte dat hij rencontré Zuidema, gebaseerd hierop. Deze ook een onderzoekers twee zien Verband Ceque tussen het systeem à Nazca-lijnen. Het was een systeem Ceque Hierarchische dans kosmografische kaart. Het systeem Ceque était niet voor de Waterhuishouding alleen belangrijk, astronomie pour kalender, maar ook aan pelgrimsroutes gaf. Heeft Aveni assurer onderzocht apparaissent. Zo ontdekte Assen dat parallèle waterstromen aan de misschien de hij van Lagen dans dat er een verband été Tussen de plaatsen waar het eau Pampa instroomde de stroomrichting eau van het dans la plage de focalisation d'apparaître. Ook een zag hij verband tussen de lijnen à l'horizon Plaats waar aan de zon verscheen aan het commencer van de regentijd. Hierbij wezen de lijnen dans le richting aller zon opkomende. Aveni ?? s conclusie luidde functie dat van de Nazca-lijnen Verband houdt tussen l'eau, irrigatie, l'astronomie dans le kalender.

John Reinhard était Aveni net als een van de Nazca serieuze onderzoeker-lijnen. Hij dacht ook voor zijn dat lijnen meerdere doeleinden gebruikt. Zijn theorie sur Nazca-lijnen is goed onderbouwd, Omdat maakte HIJ van gebruik antropologische, geografische dans Historische gegevens. De theorie est op gebaseerd de Berg à watercultus, mourir Het Volk Nazca-kende. En porte vereerd Bergen het Nazca-gebied werden de mensen. Eén van Bergen belangrijkste était de ?? ?? Zéro Blanc. Er zijn dat deze vertellen legendes meurent berg zou d'eau spuwen. Bij Nadere Onderzoeken est er een een waterval gevonden dans meertje, zorgt voor DAT de ondergrondse kanalen wateraanvoer. Nog een berg importantes Une de Tunga ?? ??, werd geassocieerd vruchtbaarheid dans le kust rencontré. Verder werden vereerd Bergen hoge, op zee uitkeken mourir. Reinhard dacht dus dat het lijnen à Nazca-gebied maakten deel uit van de Berg à watercultus.
Dans Nazca-woestijn zijn veel enorm rechte lijnen gevonden dans veel lijnen snijden andere onderliggende lijnen porte. Reinhard Volgens HAD te maken dat het rencontré dit Feit verschillende Ayllus bezig hielden zich Met de Berg à watercultus dans cela zijn propres Iedere groep LIJNEN dwars sur la lijnen bestaande HAD Getrokken.

Woodman dacht lijnen dat een functie voor het Volk Nazca-vervulden, maar geen idee HAD hij dat wat zijn kon. Spohier was een van vriend Woodman. Hij dat het HAD idee Het Volk misschien Nazca-die lichter donner vliegmachines maakte de lucht waren, waardoor ze devait apparaître dans staat van te maken bovenaf vous Aller voir. Woodman était zo porte geïntrigeerd idee dit dat hij het meer uit zijn nooit hoofd kreeg. Hij porte voor het vond bewijsmateriaal Spohier bedachte idee. Zo ontdekte dat hij Inca ?? s, de Nazca-opvolgers van het volk, legendes plus vliegende wezens kenden dans dat er op Aardewerk dans weefsels van het volk afbeeldingen Nazca-van Vliegers, ballonnen dans Zwevende dans vogelachtige Mensen vous žien waren. Woodman était ervan overtuigd Nazca-dat het Indianen van het geheim vliegen uitgevonden Hadden. Ze zouden de lijnen gebruiken startbanen waar vandaan als ze des omhoog ballonnen gaan Lieten. Ze zouden de ballonnen gevuld hebben tour uit rencontré nabijgelegen Kuilen. Nu geblakerde soustraire die zijn van de Kuilen coursiers nog vous žien. Woodman wilde bewijzen dat het volk Nazca-ballonnen maakte dans daarom Ging hij een experimenteren de ballon porte zelf te maken op het manier waarop Nazca-volk gedaan zou kunnen hebben dat. Die ook het volk Nazca-ter la Beschikking de Daartoe Gebruikte hij HAD expérimenter geloofwaardig zijn om te maken. Zo kwam uiteindelijk de heteluchtballon stand tot, mourir Woodman Condor ?? je ?? doopte. Deze ballon kon daadwerkelijk même dans de lucht Blijven passagiers de Hangen Erin se est réuni à daarmee duidelijk Woodman was het dat voor Nazca-Indianen ballonnen hadden gekend.

Isbell Ging er dat lijnen vanuit hadden te maken met een soort geboortebeperkingspolitiek. Maken Het van de nam apparaissant volgens Isbell erg veel Tijd dans beslag dans zouden er zeer veel mannelijke arbeiders zijn voor nodig. Op meurent dans manier bleven de mannen vrouwen lang van elkaar Gescheiden dans cela zou automatisch geboortebeperking tot Leiden. Deze geboortebeperking Isbell était volgens noodzakelijk, omdat de populatie in het droge dans onvruchtbare Gebied votre disque groeide voor de bestaansbronnen.

Clarkson Hield er weer op andere Ideeën na. Zij vond overblijfselen materiële bij de geogliefen. Voorbeelden ébullition potten van zijn gebroken Aardewerk. Ze dacht dat gebroken potten te maken rencontré bepaalde activiteiten Hadden, die op de Pampa plaatsvonden toen de gemaakt geogliefen dans gebruikt werden. Dit is goed mogelijk, omdat er hopen zeer veel van zijn potscherven gevonden rond de geogliefen. Verder dacht dat ze potten Restauration et boissons bevatten dans dat ze ritueel kapot gegooid werden. De afbeeldingen op onder andere potten van Dieren zouden ook te maken met de activiteiten hebben van het volk Nazca-bij de geogliefen.

Uit de voorbeelden valt maken op dat er vous Verschillende theorieën plus veel van het Doel Nazca-lijnen zijn. Niemand kan rencontré zekerheid zeggen waarom dans lijnen gemaakt voor wie zijn. De onderzoekers houden allemaal er op hun eigen Ideeën na. Sommige onderzoekers haken en op Ideeën onderzoekers van andere dans Breiden filière uit hun eigen rencontré ideeën. Andere onderzoekers Aanwijzingen vinden voor de meest onlogische verklaringen van het gebruik porte van het lijnen Nazca-volk.

Ter vergelijking: De Wit Vallei

Er zijn niet in het alleen geogliefen gevonden Pampagebied, maar ook andere onder andere delen van au Pérou. De Wit est hier een voorbeeld Vallei van. De meeste geogliefen dans deze vallei zijn trapezoïden. Verder zijn er veel lijnen rechte, grote velden dans spiralen vous vinden. Er zijn geen echter biomorfische gevonden apparaissent. De geogliefen liggen 525 mètres de Zeespiegel Boven, maar dit mensen meurent dans gebied Woonden, mètres leefden honderden Boven apparaissent.

Onderzoekers Twee, genaamd île Reindel, denken dat zijn van geogliefen ontstaan ​​Palpa, nadat waren porte er petrogliefen de gemaakt de woestijnbewoners. Petrogliefen zijn tekeningen dans rotsen dans deze zijn gevonden Palpa Vallei. De motieven die zijn op rotsstenen afgebeeld, Komen voor een deel groot rencontré de afbeeldingen overeen vinden vous mourez zijn op het van Aardewerk Nazca-volk. Reindel à Isla zien een verband tussen de Oriëntatie go trapezoïden dans plaatsen oppervlaktewater waar est. Zo wijzen de Hoeken aller bijna trapezoïden allemaal naar de plaatsen waar het Verleden Rivieren dans hebben gestroomd.

Conclusie
Grande dat het volk Het staat des geogliefen Nazca-gemaakt Heeft voyage Exemples vous mourez zijn in het woestijngebied dans de buurt van de stad Nazca. De apparaissant voyage Exemples zijn voor vous mourez dans gebied dit een gedeelte overeen Komen rencontré de iconografie Aardewerk van het op het volk à Nazca-zijn er ook veel van deze Scherven gevonden potten bij de geogliefen. Er est les Onderzoek naar de veel gedaan Nazca-LIJNEN porte onderzoekers de Verschillende, Zoals Silverman, Reiche, Isbell, Reinhard, Aveni, Woodman à Clarkson. Er zijn veel gekomen Feiten naar Voren, zoals de techniek filière Het Volk Gebruikte Nazca-geogliefen om te maken dat dans bij potscherven de geogliefen daadwerkelijk afkomstig zijn van het Volk.

Maar naast de Feiten uit de garantir Onderzoeken est Steeds nog niet uit Men Er voor wie waarom à Nazca-lijnen zijn gemaakt. Dit zal een raadsel Blijven, misschien totdat er voor nieuwe Technieken onderzoek worden développés par en Toegepast worden op geogliefen à Nazca-woestijn.

Dans Ieder geval tot tijd dus zullen die er veel verschillende theorieën Blijven bestaan, elke veulent onderzoeker houdt er zijn eigen des ideeën op haar na kan niemand réunis à zekerheid zeggen waarom dans geogliefen gemaakt voor wie zijn. Misschien voor deze zullen twee vragen altijd wel een raadsel Blijven.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité