Network Centric Warfare

FONTE ZOOM:
Dans de huidige et environs waarin informatie en informatietechnologie een importantes Les rol speelt en zelfs onmisbaar est, heeft een Defensie ommekeer moeten maken. Van een Een massale en grote koude oorlog Krijgsmacht naar een kleine, hightech Krijgsmacht. Om rencontré deze kleine Krijgsmacht dezelfde resultaten te bereiken als remplies De Oude grote legers, moet worden er goed gebruik gemaakt van de technologie, vooral op het gebied van communicatie en informatie.

Network Centric Warfare

Binnen Network Centric Warfare wordt de informatiestroom en het gebruik van informatie geoptimaliseerd om deze zo rencontré middelen een bijdrage te aan het leveren uiteindelijke Doel van NCW, namelijk het bereiken effecten van Betere. Porte een verbetering dans de informatiestroom en het gebruik van informatie kan de la situation van de sensibilisation eenheden verbeterd worden, wat uiteindelijk leidt tot de mogelijkheid om sneller te kunnen besluiten en hierdoor kan er sneller gehandeld worden dan de tegenstander.

Middelen voor NCW

De MiDDeLen mourir gebruikt worden bij NCW zijn informatieoptimalisatie en Decentralisatie van besluitvorming. Dit betekend dat er bijvoorbeeld een grote base de données aan informatie wordt gemaakt, waar via la commande de traction een relevante informatie uit gehaald worden kan. Dit zonder de tussenkomst van Hierarchische bevelsstromen. Het Resultaat hiervan est dat het degene die beste daartoe dans staat est gezien de situatie de leiding neemt, de persoon rencontré het beste inzicht dans de situatie dus. Het kan dan dus zo zijn dat een groep een situatie tegenkomt en daarop reageert, waarbij iets tard de pelotonscommandant zich bij mourir groep voegt, maar dan de groepscommandant de leiding laat geven. Dit omdat hijzelf nog niet voldoende informatie heeft dans de situatie. Het Doel van Réseau-Centric Warfare est dat een via vergroting van de conscience de la situation sneller besloten kan worden waardoor hommes de tegenstander voor zijn kan.

Conscience de la situation

Een aloude militaire uitspraak est dat geen enkel Het plan eerste schot overleeft. Deze uitspraak est erop gebaseerd dat naast de frictie mourir optreed operatie Tijdens een, la situation vanaf de sensibilisation de démarrage van de operatie verminderd. Tijdelijk kan deze wel weer worden Beter, maar alleen maar om daarna weer minder te worden. Deze brouillard de la guerre zorgt ervoor dat de meeste plannen inderdaad aangepast moeten worden gedurende de operatie. Porte het gebruik van Network Centric Warfare wordt de la situation vergroot de sensibilisation, waardoor het beter mogelijk wordt om te Operaties plannen en uit te voeren. Het est echter belangrijk dat en technologie de verdere ontwikkeling van Network Centric Warfare niet los van elkaar gezien worden. Zonder de juiste technologische ondersteuning est Network Centric Warfare namelijk niet mogelijk.

Nederlandse Krijgsmacht en Network Centric Warfare

Binnen de Nederlandse Krijgsmacht wordt er ook gewerkt aan het verbeteren van de Network Centric Warfare. Zo is er een systeem développés par om de conscience de la situation te verbeteren, porte alle informatie te kunnen delen rencontrés iedereen op een Simpele en Duidelijke manier. Het gaat om een ​​hierbij aantal systemen logiciel mourir voor verschillende niveau ?? s développés par zijn. Deze softwaresystemen geven een Interactieve kaartenmap op het aan beeldscherm, waarop een gebruiker verschillende digitale oleaten kan leggen rencontré bijvoorbeeld Hindernissen, vijand waargenomen, eigen Troepen en dergelijke. Hierop kan hij ook eigen toevoegingen maken en voor alle utilisateurs Télécharger zichtbaar maken. Ook kan er gecommuniceerd worden via le chat avec les autres utilisateurs Télécharger rencontré. Porte al deze functionaliteiten wordt de informatie gestructureerd en duidelijk weergegeven. Hierdoor komt de Krijgsmacht weer een stap dichter bij het hebben van de gewenste, volledige conscience de la situation.


Koppelen van wapensystemen

Een andere manier om het tot gewenste Doel van Network Centric Warfare te komen aan het est elkaar koppelen van de verschillende wapensystemen om zo tot een Grotere Gecombineerde effectiviteit te komen. het de porte koppelen van de wapensystemen wordt ook een snellere en effectievere informatiestroom bereikt waardoor SNEL beslissen en DUS SNEL handelen mogelijk wordt.

een porte verbeterde conscience de la situation wordt het doorbreken van de besluitvormingscyclus een van de tegenstander stuk makkelijker. Porte een goede situation kan de sensibilisation er sneller Beslist en gehandeld worden waardoor de tegenstander als het Ware verrast wordt en altijd achter de aanloopt feiten.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité