Nikolaus Ludwig von Zinzendorf Graaf

FONTE ZOOM:
Au cours de Graaf Zinzendorf, vooral bekend que de Stichter van de M. Hutter Broedergemeente, valt veel te schrijven. Wij verwijzen graag naar de boeken concerné voor de beperken en détails ici ons een morts sommation overzicht van leven en zijn nous GAAN Nader op zijn van de Belangrijkste onderdelen théologie. In een articles de Tweede besteden nous vervolgens aandacht zijn aan bijbelgeloof en zijn aan vijftiende homilie plus de wondenlitanie.

1. De Graaf De Zinzendorf

Jeugd en opleiding
Zinzendorf uit een stamde Adellijke uit het familiale Keursaksen l'piëtisme Philipp Jakob Spener en van ?? plus tard ?? Août Hermann Francke ce toegedaan. De kleine ?? Lutz ?? zoals hij genoemd attente, dans l'expectative porte opgevoed grootmoeder zijn een vrouw geleerde vrome en een piëtiste l'vineuse onderscheid maakte tussen de Katholieke, Lutherse en Gereformeerde godsdienst en ook Jacob Boehme en las mystici que Tauler. ?? Ik heb mijn Principes van cheveux ?? zo schreef Zinzendorf tard. Van 1710 tot 1716 bezocht jonge de Graaf van het Pädagogium Reguim Francke à Halle. Eh bien zijn plutôt étudier à Wittenberg hij marier en 1721 Raadsheer à Dresde. Zijn dure ce aînés vrai.

Broeders moraves
Steeds mer Hield hij zich bezig met het evangelie van Jezus Christ. Zo schreef hij vlugschriften plus en goed de wereld kwaad dans hij op zijn fente de Verzamelde dans Berthelsdorf religieus-zoekenden in een Bijbelkring. Na a commencé en 1722 broeders moraves op zich de bezittingen van Zinzendorf te piqûre kill vestigen en colonie de Herrnhut. Voici procès de Graaf terre, dans navolging van Spener, een ?? ecclesiola dans Ecclesia ?? te verwezenlijken. Zo ontstond de Herhutter Broedergemeente l'weldra actief enceinte, a rencontré nom op het van zending gebied onder de heidenen

Breuk
De van Saksen regering keerde zich réelle sinds 1732 Zinzendorf tegen de deze expectative moins lotte bannir. Ruim tien jaar leidde Zinzendorf 'een Zwervend bestaan, stichtte onder autre broedergemeenten de Marie-de-Born Herrnhaag s devenant mort dans Berlijn broederbisschop gewijd. En 1742, ce hij en Amérique. Het Land maakte zo'n grote indruk op dat hij ourlet Mède daardoor een morts radicale Breuk rencontré De Geest van zijn Tijd kwam: zogenaamde de 'criblage' breekt aan.

Einde
En 1747 het jaar dat hij zijn ook de redes plus wondenlitanie Hield en waarin mode de onze tekst plus bijbelgeloof Uitgesproken enceinte, kon Zinzendorf weer naar terugkeren Saksen. 1760 hij stierf à Herrnhut. Dans zijn laatste nuit fluisterde hij z'n schoonzoon pieds ". Mon cher John, je ai fini, je suis dévoué à la volonté de mon Seigneur complètement, et il est tout à fait heureux avec moi, il ne voulait pas que je dois 1änger, donc je suis tout à fait prêt à aller à lui, pour moi, ce est rien dans le chemin ".

2. De la théologie van Zinzendorf

Zinzendorf necessite aucune permission système Lates Manage- théologiquement systeem; hij, van de derde generatie, keerde zich tegen wapitis systeem penser-en het om avait du talent de opbrengst van de verschillende Geeste actuelle ingen van zijn Tijd piétiste zelfstandig te verwerken.

Piétiste / lutheraan
Niettemin geldt hij dans de tegenwoordige kerk- en dogmageschiedschrijving que de Uitgesproken lutheraan onder de woordvoerders van de opwekkingsbewegingen van zijn Tijd. Le opwekkingsbewegingen in het Tijdperk van het piëtisme être Mède porte gedragen Vernieuwing van een op Augustin teruggaande metafysica. Daarmee'll synthèse een van de chrétienté Oudheid overgenomen. Via Johann Arndt de Luther Kwam l'imaginaire bij het piëtisme, zo ook bij het Halle-piëtisme waarmee Zinzendorf Nauw verbonden quoi. De Graaf nam vrai au sein dat een uitzonderingspositie à Halle-piëtisme dans zoverre hij zijn van rencontré boodschap vrije genade mer aanknoopt bij Luther.

Dans Ieder heeft het geval Zinzendorf lutherdom en 18e de eeuw vernieuwd. Hij een a été l'doeltreffendste vernieuwers van de Réforme kruistheologie van zijn eeuw. Aldus E. Beyreuter dans les études de théologie Zinzendorf. "Hij zou het niet zonder kruis leven en hebben kunnen pensent"; de ?? théologique crucis »est de base van zijn réflexion. Sterven Zinzendorf ook een sauvage leerling van Luther blijven en dans de Lutherse kerkgemeenschap leven en.

Toch niet te valt loochenen dat zijn een théologie exposant est van de nieuwe vorming van de augustinienne-mystieke Erfenis. Daarin est hij beïnvloed porte het zijn van spiritualisme Tijd Dit zijn komt naar Voren dans rechtvaardigingsleer. het de porte aan zijn Christ judiciaire voltrokken tous mensen en gerechtvaardigd hoeven zich de daardoor gegeven, Collectieve
zondenvergeving avenues nog "en particulier" toe te propre). 1L.

Wereldomvattende van uitstorting de Geest
En association daarmee spreekt Zinzendorf plus een algemene, de hele wereld van de Geest omvattende uitstorting uit de 'zijdewond' van Christ. Zo est «zonder ook genademiddelen, 'la algemene des hommes standard Sauveur en zijn de Geest alomtegenwoordige in het hart' bij zich. Deze pensait vormt voor een Zinzendorf voorwaarde voor de M. Hutter zending onder de heidenen. Vervolgens la ook de Zij zijn rencontré spiritualiste zienswijze Omtrent de genademiddelen, waarbij de Geest aan het woord voorafgaat, niet aan de wedergeboorte de Doop gebonden est en tegenwoordigheid van het Christ dans avenues Avondmaal bij kinderen van Dieu de plaatsvindt.

Mystieke innerlijkheid
Voorwaarde voor dit spiritualisme vormt weer de mystieke innerlijkheid, waarin de daarin levende cible `zweven 'moet. Dans de vierendertig homilieën plus de wondenlitanie, waarin thème dit ontvouwd wordt, komt ook naar duidelijk Voren dat de bruidsmystiek bij Zinzendorf, zoals ook zijn bij Bernhard van de Clairvaux Angelus Silesius voorbeelden, tegelijk een Uitgesproken passiemystiek est. Zo wordt De mystieke genadesfeer als een DEEE lijklucht als voorgesteld en de Zaligheid een ?? zwemmen in het wondenmeer '.
De verhouding tussen le thème de la twee est Standard Zinzendorf dans z'n "London Predikten" zo voorgesteld dat de passie van het middel Christ est donc mort en Zaligheid de mystieke gemeenschap rencontré Dieu comme de Zaligheid Zelf op te vatten est.

Uit bovenstaande zal duidelijk devenu dat zijn een Zinzendorf onweerstaanbaar la demande avait tout in het béton en directe, en beelden te zien; het morts Bezat hij abstraite neiging vineux. Zo État aan de haut van zijn het al Beelden beeld van het huwelijk: voor Zinzendorf est De gekomen hele blijde boodschap dit dat Christ est om te maken en de zondaars zalig zich voor eeuwig rencontré poule e lien. Volgens Barth ce van de nieuwe de Tijd Zinzendorf dan ook de grootste ?? christocentrique Riker.

3. De tamisage ?? ?? ,

In het voorafgaande est dat het gesteld Zinzendorf avait du talent om de opbrengst van de verschillende Geeste actuelle van Ingen zijn Tijd zelfstandig te verwerken. Zo komt hij een morts harmonieusement dans geheel de zogenaamde 'crible' Het is het zijn van Belangrijkste tijdvak leven en dat van Herrnhut.

Breuk rencontré De Geest van de tijd
En 1742, ce Zinzendorf en Amérique. Hij kwam daar onder de indruk van de geweldige natuur; voici ce que niets wit-chaulés la hoffelijkheid van de Europese de 'te vinden. Toen hij en 1743 terug quoi en Europe, zag hij de Oude Wereld a rencontré d'autres arcs; hij dat de meende ?? misvormde 'Europeanen terug naar de moesten oorsprong van het leven. Dans le nog mening'll de hij versterkt porte het veel van zijn dat Feit bij de Aanhangers strijdersgeest eu plaatsgemaakt voor accrocher naar de zekerheid Welvaart.
Dit tout done Zinzendorf een morts radicale Breuk rencontré De Geest van zijn Tijd. De van imaginaire ourlet uit de «tamisage» zijn niet trouwens avenues dit tijdvak ontstaan, ze gaan soms terug op een vroegere Tijd en zijn niet origineel helemaal vaak ook van ourlet.

Enkele imaginaire:
  • Au cours de Eenvoud.
Zinzendorf idealiseert de Eenvoud zoals les enfants HEBBEN. Christ est de type proto het van de Eenvoud
  • Au cours de kinderlijkheid.
Eenvoud en natuurlijkheid ziet Zinzendorf dans de cible van het het kind zuiverst naar Voren Komen
  • Over het geschiedenisbegrip en Bijbelgeloof
Zijn geschiedenisbegrip est absoluut historiquement. Hij ziet het Belang van bronnenonderzoek. Belangrijk en union de dit est ook het Feit dat de Graaf zich losgemaakt heeft van de verbaal-inspiratie; hij procès de bijbel terre uit de situatie van toen sort te sortir. Hiermee hij heeft de weg vrij gemaakt voor de bijbelkritiek moderne.
  • Au cours de taal.
Hoe eenvoudiger kinderlijker s ze est, de te groter est uitdrukkingskracht cheveux. Deze taalopvatting is een van reactie Zinzendorf op de Stijl onmogelijke van de taal van zijn gelée RDEN-Tijd
  • Au cours bloed- en wondenleer.
  • ,

Deze kan avenues vides été begrepen vanuit De Geest van De Tijd. Naast de grand en de gland van de Baroktijd acte zich een sterk pessimisme Gelden, le z ?? n uitdrukking kreeg dans de beklemtoning van de vergankelijkheid van leven tous, tombe lucht en doodsrillingen s. Zinzendorf sonder l'sfeer terre van een ontbinding positieve trek te porte geven de Gekruisigde à al zijn `la torture Beautiful 'van morts inhoud zijn prediking liederen en te maken. Het gelukte ourlet daardoor de bannir la peur de dood te en graf porte de te opstandingshoop préciser. Zijn voor de mens moderne Zinzendorf daarover imaginaire porte hun realisme moeilijk Toegankelijk. Maar de l'instemming de Graaf kreeg, bewijst houe zijn il tijdgenoten être aangesproken porte.

Zinzendorf gaf Mode een positieve uitleg aan de dood. Dans le dood zag hij de Triomf, de afsluiting pelgrimsreis van een. Il est l'angoisse geen voor de dood, il Omdat geen onzekerheid plus het oordeel est.
Zinzendorf: "L'image d'un corps est la plus belle, celle d'une personne".

4. De vierendertig homilieën plus de wondenlitanie

Uit de tamisage ?? 'stamt veel gedrukt en nog meer ongedrukt materiaal; nooit a un total de Zinzendorf mer geschreven dan dans le Tijd. De Redes ton aan dat hij zich morts wendde Luther, maar ook niet dat hij het lutherdom en zijn Oorspronkelijke essayer vertegenwoordigde.

De wondenlitanie
Het markantste uit la période est de "Litanie des blessures de l'homme ??. 34 De homilieën dienden ter Verklaring van de litanie. Volgens gamme de montagne de heeft litanie al en 1744 in het commencer van de« tamisage »des cheveux uiteindelijke essayer gekregen. Gamme zegt de montagne sur de litanie: .. "Il va dans toutes les circonstances de la vie, de la souffrance et de la mort du Sauveur par« van heengaan een Het les broeders, op 27 décembre 1743 onder Luide verzuchtingen plus de wonden van Jezus ce de Aanleiding morts deze litanie. Dans de Silezische gemeente Gnadenberg ondernam Zinzendorf deze Arbeid en daar'll zij ook voor ?? t eerst dans de praktijk toegepast.

Preken Vierendertig
De Redes Openbare plus de wondenlitanie Hield de Graaf être vrai dans M. de La Haye en 1747. daarna ze gezamenlijk gedrukt onder de Titel "Trente-quatre homélies sur les blessures litanie des frères ??, met een vrouw zijn aan missive. En 1759 verscheen een Verbeterde tweede uitgave, maar la camionnette imaginaire verschilde niet van de eerste FUNDAMENTEEL Verschillende Zinzendorf komen aan de orde de Wat 15e talking Betreft hij ici maakt "de Vrijheid en tegelijk liaison aan de l'Écriture" duidelijk; .. verworpen verbaal-inspiratie wordt

Opvallend dans de vierendertig homilieën est langage typique de het gebruik van de criblage de la ??. Zinzendorf doet dat niet in de bijvoorbeeld "Zeister Talking", le ontstonden en 1746.
Dans hij bijvoorbeeld la fourgonnette de Zeist ?? agneau petit agneau "en niet van" "La camionnette taal de 'tamisage' is een godsdienstoefeningtaal; het est de preekstijl van de« criblage »..
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité