Online Analytical Processing

FONTE ZOOM:
Een gestructureerde informatieomgeving kan moeilijk bestaan ​​zonder gebruik te maken van de OLAP Principes. Maar wat est OLAP nu precies en Welke types Kunnen onderscheiden worden? Een overzicht.

Groeperen ligne vs OLAP

Dans tegenstelling tot de analyses ad hoc, mourir gekenmerkt worden onvoorspelbaarheid porte hun, kan behoefte er een ontstaan ​​analyse aan talon specifieke. Analyses meurent een aantal vooraf Dimensies gekende bevatten meurent gemodelleerd kunnen worden in een vooraf gekende presentatievorm. Deze voorspelbaarheid maakt het mogelijk om te voorzien en op maat geschreven oplossingen mourir rekening houden rencontré importantes Les aspecten als performantie en gebruiksvriendelijkheid. Hommes kan in een eerste instantie proberen de l'entrepôt de données, mourir Dienst Doet als ad hoc queryomgeving, eveneens aan te wenden voor deze specifieke doeleinden. Aangezien de granaliteit van een entrepôt de données ad hoc en principe talon Hoog est kan hommes wapitis op Ogenblik ligne groeperen om de gewenste informatie te verkrijgen. Maar het est nette hier dat de goulot d'étranglement zich situeert. Groeperen ligne est eenvoudig en vereist weinig inspanningen naar programmatie orteil, maar een vanuit systeemtechnisch standpunt betreft het een handeling mourir zware inspanningen van vraagt ​​de la base de données, wat aanzienlijke vertragingen kan teweeg brengen bij de extractie de données.

& Cubes OLAP

Om dergelijke problemen tegen te gaan bestaat de mogelijkheid om zogenaamde OLAP cubes te genereren. Voor de nous eigenlijke et caractéristiques van OLAP Aller voir, nous avons même verduidelijken het begrip cube. Een cube est een veel terme Gebruikte dans de Business Intelligence wereld en omvat dans zeker zin de afzondering van binnen de données de base de données. Vanuit een talon rudimentair standpunt kunnen nous STELLEN DAT hommes niet langer zal opkijken tegen een grote muur, le talon d'maar dat hommes specifieke bakstenen zal ontdubbelen om een ​​nieuwe, kleinere muur te bouwen. OLAP cubes kunnen geïmplementeerd worden in een Operationele omgeving, waar ze eerder een vorm vlakke zullen hebben. In een entrepôt de données et environs Waar De klemtoon Ligt op het gecombineerd gebruik Dimensies van Meerdere, wordt als een ze weergegeven objet meerdimensionaal, dans des schrijf- en spreektermen een kubus. Naast de gebruikelijke ontdubbeling van het OLTP systeem naar de informatieomgeving, ontstaat er een nieuwe vorm van ontdubbeling op het niveau van de informatieomgeving zelf. Dezelfde informatie est dus op drie plaatsen beschikbaar, zij het een andere onder vorm.

OLAP staat voor traitement analytique en ligne en omvat DHS een analytische benadering Van de bestaande données. Binnen OLAP kunnen nous Drie types onderscheiden: ROLAP, MOLAP en HOLAP.

ROLAP

ROLAP spitst er zich in de eerste plaats op orteil bestaande om données relationele dans stukken te snijden, a rencontré bepaalde analytische doeleinden in het achterhoofd. Het is het enige OLAP de type DAT niet resulteert in een ontdubbeling supplémentaire binnen een kubus.

Praktisch gezien gaat deze tranchage gepaard met het toevoegen ligne van Where-condities aan commandes SQL. Het Grote van voordeel ROLAP est dat het geen beperkingen oplegt dans functie van de datahoeveelheid, mourir en équivalent Feite est aan het aanbod van de base de données onderliggende. Dit voordeel est dan weer de oorzaak voor het belangrijkste nadeel: Van de données enorme de hoeveelheid ALS kan de performantie sterk afnemen. Een ander belangrijk nadeel est dat de volledige methodiek van ROLAP SQL-gebonden est. Porte Dèze liaison ontbreekt de mogelijkheid om complexe berekeningen te implementeren en est Vaak er een behoefte aan de Ontwikkeling databasefuncties van Specifieke. Hoewel ROLAP parfaite kan toegepast worden in een Operationele et environs, est het om er aangewezen enkel gebruik van te maken binnen een ODS. De hoeveelheid données hier en theorie enigszins beperkt dans De Tijd, zodat toch een zekere performantie kan gegarandeerd worden

MOLAP

MOLAP is een traditionelere wijze van het toepassen van OLAP Principes.

Van de données gebeurt niet la relationeel Het, maar dans proporties afgezonderde. Proporties Dèze, au Feite kubussen multi-dimensionale, zijn volledig Business- en behoefteafhankelijk. Ze bieden het voordeel dat porte hun specificiteit de datahoeveelheid beperkt kan gehouden worden, wat een excellente performantie garandeert. Hun van afzondering de relationele base de données maakt het Tevens mogelijk dat eventuele complexe berekeningen kunnen voorbereid worden bij de opbouw van de kubus, wat een ligne generatie ervan tegengaat. Maar Elke van stijging de complexiteit gaat gepaard met een van de Beperking datahoeveelheid. cubes MOLAP dienen Steeds synchroon gehouden te worden Met elke wijziging données van De de relationele. Ze moeten rencontré andere woorden telkens opnieuw opgebouwd worden. Indien de berekeningen zo complexe zijn dat ze vertragingen rencontré meebrengen zich, zal dit zich bij een laten gelden toename van het dossiers de aantal. Dit betekent niet dat de binnen de données de kubus niet kan gebaseerd zijn op een grote hoeveelheid données, de BEPERKING est enkel een Feit bij de creatie van de kubus. Een MOLAP cube wordt Vanzelfsprekend niet meegeleverd rencontré de base de données. Er zal dus op een gegeven Ogenblik een technische en financiële behoefte ontstaan ​​aan savoir-faire en financiële middelen om de opbouw van de MOLAP omgeving te realiseren. Voor wat betreft de faible analyse au niveau is het een chez les wapitis geval onmisbaar werkinstrument.

HOLAP

HOLAP creëert le meilleur des deux mondes en zal ROLAP en MOLAP functioneel gaan combineren. De HOLAP-techniek bestaat Erin om te vertrekken van MOLAP kubussen, les données sterk de geaggregeerde dus van, om daarna dans functie van de behoefte te gaan naar Drillen meer informatie gedetailleerde via ROLAP-technieken.

HOLAP omvat dus au Feite een neerwaartse beweging binnen de Business Intelligence piramide. Voor een zich dat HOLAP-omgeving talon wat meer Het onderhoud en ressources zal vragen. Er dient zowel voorzien te Worden in een relationele Laag als een dans aggregatie van diezelfde informatie. Hier komt het voordeel van een gecombineerd gebruik van een ODS en een multidimensionale entrepôt de données duidelijk naar boven. De ODS is een perfecte et environs voor het opzetten van ROLAP, terwijl données een entrepôt kan beschouwd worden als een grote MOLAP cube.Doordat de opzet van de l'entrepôt de données al volledig multidimensionaal est, kan een doorgevoerde aggregatie dans functie van de beschikbare Dimensies zonder problemen Gerealiseerd worden.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité