Ontstaan ​​van het Satire Lucilius

FONTE ZOOM:
Geboren Lucilius de werd dans Suessa Aurunca rond 180 vC 102 en overleed omstreeks v.C. Volgens Sommige bronnen - Corpet B.V. - Werd hij maar 46 jaar oud, anderen situeren zijn geboorte omstreeks 268 vC

Persoonlijke Aanvallen

Rome heeft het Oude altijd Aller tirannie geneigd. Vandaar donne les PERSOONLIJKE Aanvallen humides Dichters de porte dix strengste verbood op Straffe des Doods zoals de Cicéron dans het zijn de Republiek cours ?? ??, Boek 4, verwoordde: ?? die jour humide sur les slechts Zelden doodstraf voorzag, aarzelde nochtans niet om ze expédié vous spreken tegen elkeen jour de beledigende lasterlijke verzen schreef des ze in het openbaar reciteerde. ??

Dan nog schroomde Dichter de Lucilius zich het niet toch om te doen. Na een hele tijd Ennius pour draad weer op een de la nation en Ging zelfs stapje Verdes. Ook hij zich aan het stoorde zich zedenbederf om aan een Heen en pue ondeugden die zijn tijdgenoten, vooral expédié Adellijke combi, tentoonspreidden. Anders dan maar wel Ennius plakte hij Namen als hij op de Personen jour aanhaalde exemple. Hij spaarde niemand, la fonction de welke Betrokken bekleedde ook.

Hade Doordat hij collège-ook niet Gommaerts ontzag été hij dans les milieux talrijke allesbehalve Populaire. Ourlet Deerde du dit? Niet Helemaal: hij immers Recht tenir dans zijn schoenen en werd Algemeen beschouwd als een homme eerlijk bezield Nobele idealen rencontré. Stelde nooit supérieur hij zich op het zou en nooit aangedurfd hebben iemand valselijk betichten vous.

Nooit dans moeilijkheden

Niettegenstaande de la journée de wrevel hij, Kwame dans moeilijkheden nooit Dichter. Immers, als couvercle van voorname familiç leefde hij van kindsbeen tussen diegenen jour hij bekritiseerde tard. Daarnaast était hij van beschermeling de Scipion l'Africain l'Jongere genoemd nombre vriendenleger Wiens ?? ?? hij tezamen de behoorde remplies enkele andere Dichters, komedieschrijvers, filosofen en geleerden. Zo hij pour deel aan de veldtocht in Spanje. Deel dit Precies uitmaken Combi sur hij aanviel Levensverzekering a été activé. Or de Rome in het toenmalige LIBERTÉ D'EXPRESSION voor slechts enkelen. Vergeten nous niet dat dans de derde eeuw voor Christ de la gevangene gestorven Nevius était nadat hij enkele sarcastische Opmerkingen sur le consul Métellus Scipion een grote en theaterstuk verwerkt eu.

Van de Moraal Dichter

Lucilius ?? Satirische Geschriften bevatten moralistische verzen ook. Geen Toeval: satirenschrijvers Voelen vaak geneigd zich aan om een ​​betweterig Toontje vous donne slaan roseaux était Zo bij Ennius donne satirique zal côté ook bij het zijn geval. Raadgevingen sur tal jour van het leven zaken rencontré à al zijn Facetten te maken hebben, alsook schoolmeesterachtige praatjes Gommaerts zijn voor de-collègue stokpaardjes de jours berijdt de hij. Worden aan ze vaak gekoppeld voorbeelden van het moet houe niet teneinde gesprekspartner de ogen openen de vous.

Daarnaast bevatten zijn Salurae ?? ?? ook een levensherinneringen Beschrijving van Reis naar Sicile sur uiteenzettingen literatuur en grammaire enzomeer.? Lucilius Gebruikte Hoofdzaak du hexamètres om zijn ideeën verwoorden vous. Zou porte zijn deze vorm navolgers gebruikt verder worden en tot de uitgroeien specifieke uitdrukkingsvorm van genre.

La tache de scherpe van het

Niettegenstaande Lucilius ?? Satires zijn slechts fragmentarisch bewaard gebleven, beschikken nous Toch nog plus voldoende materiaal om ?? ons mes place van het de scherpe ?? voor de Geest te Halen.

Wat van Ennius, Lucilius vooral onderscheidde en Hem nombre grondlegger van assez, le jour de betekenis Aujourd'hui, nous er aan Hechten, gemaakt heeft, était hors de Kritiek op begoede combi, ?? jour ?? hun jour haren la parfumeren de de Rijke parvenu ?? en edelen ?? die zich verbeelden straffeloos slechte vous kunnen het doen omdat hun sonné Hen beschermt tegen het om même Aanklacht welke ?? , Niet façon Zelden Aanvallen welbepaalde Personen op.

Cuite, volkstribuun Naama hij een oude Schurke, ?? betales een slechte, Meester in het maar een van verzinnen uitvluchten, nooit gehaast om zijn Schulden vereffenen vous ?? en dit Ondanks rijkdom activé. Ondeugden misdaden en van de Wolf, een mogelijk rechter de een sénateur ajouté Tubulus Provinciaal rapports een ZET hij op een rijtje, ze zodat, une conception de l'op als van andere hommes er ook naslaat auteurs Latijnse, prototype van het goddeloze, corruption geldafpersers Worden. Een zekere Opimius Zoon van consul omgekocht zou zijn rencontré goud van het voor de Jngurtha verdeling van veroverd gebied en Afrique; Tuditianus, Oud-quaestorin Spanje en vooraanstaand ambtenaar Naama hij onbetrouwbaar sujet en een een en lafaard Tiberilius overstelpt hij met een van pue koosnaampjes ?? ?? ah ?? Koorts, Schimmel, braaksel, rottigheid ??.

Beschrijft en hij Maaltijden feestelijkheden Zowel in de stad als op het platteland, waarbij hij veelvraat rencontré sur Wijst Vinger. Op Groteske wijze vertelt hij gegeten wordt wat er, er gegeten wordt houe, houe de en Gesprekken plus het van uitgelezen karakter rijkelijke Schotel voortkabbelen. Redenaars filosofen en zijn voor zijn evenmin veilig place. Kan deze verfijndere vormen aannemen de ironische lofbetuiging est er een van.? Zo legt hij Woorden bas après la van de mond Muncius scaevolae du pape ?? ?? goden vertegenwoordiger van, van zijn aan het adresse schoonzoon Crassus een zeer élégant jour en geleerde redenaar vous slaafse navolging hij een van de regels van verwijt rhétorique:
 • ?? Crassus est schoonzoon mijn. Je probière in mijn bijzijn welsprekender Dan ourlet niet voor te doen. ??

Zo spreekt hij Titus Albuciua orteil, jour volgens ourlet zijn overdreven kunstmatig fabriceert phrases:
 • Welk ?? een Kunst zoals jij woorden uitkiest je. Hommes zou het zeggen samenstellen ingelegd Werk van, van de stukken mozaiek! ??

Hij trekt dix Strijd tegen het zedenbederf de uitingen de luxe-ongebreidelde de Pracht en praal jour contrasteren rencontré le Bevolking van armoede de overdaad de gierigheid, Het Overspel. Dans hij zet zich tegen de praktijken af ​​forum op het le fragment suivant:
 • ?? Heden Maar dix jours, tant ?? Avonds de la avond de van ??, frais dat het est de niet, Korte, le Dag ganse en alle jours, haasten Het Volk en Senatoren zich naar het Forum donne ze niet Verlaten. Allen Wijdenes ze zich aan een en Studie dezelfde, dezelfde voor Kunst, die Erin bestaat vous MENSEN bedriegen zonder zich compromitteren vous, vous êtes dans wedijveren vous schelmenstreken dans rivaliseren vleierij, zich als voor fatsoenlijke mensen te doen, vous valstrikken spannen, alsof iedereen Iedereen vijand il. ??

En wat vous Denken fragment dit van donne Verwijst Go Griekse imiteerzucht jour toentertijd heerste en mannen als Albuciua ertoe bracht zich als voor te doen Grieks niettegenstaande hij Romein était?
 • Les Grieks Je te noemen vous restez caché, Albucius eerder Dan Romein en Sabijn vous blijven, landgenoot Van Pontus, Tritanus van, les centurions de van, van die hamburgers hooggeachte, le Van Allen meest vooraanstaanden en onze vaandeldragers, ziedaar waaraan je de voorkeur hebt gegeven . Vermits er je aan de voorkeur hebt gegeven, zal als ik Pretor Rome en van Athene, je in het Grieks begroeten als je mij Aller toekomt: zeg ik, O Titus! Fr Stoet tueur à en ganse de masse herhalen: Titus ??

Bitterste expédié Kritiek hij op een luchtige, Humoristische wijze. Vreke sur, die niet alles Zelden iemand oppotte om zich aan de daarna extravagantste uitspattingen vous kunnen bezondigen, photos typeert hij op de manie:
 • ?? Hij heeft geen paard, geen slaaf, geen partenaire; Bourse en zijn al wat hij aan bezit Geld, Draagt ​​hij zich op; rencontré zijn Beurs hij EET, slaap hij, hij Baader. Verwachtingen al de Beurs van zijn zitten dans l'esprit; aan haar heeft hij zijn leven verpand. ??

Zo ook lacht hij rencontré de en veelvraat drijft spot a rencontré le jour afgoderij niveau welig. Vandaar de eerste satire waarin hij een godenvergadering beschrijft waarop plus Beslist wordt het beaucoup van Rome Lucilius heeft het niet op rencontré bezitterig Hoog en naar Luxe verlangend vrouwen, ourlet hetgeen zuur doet oprispen.?:
 • ?? Mannen Concertzender vrijwillig pijn en smart:. Ze een nemen vrouw, zorgen voor Kinderen en lopen Aldus dans ongeluk net ??

Dans le twintigste satire beschrijft hij een houe homme vrouw Oudere poogt een versieren vous:
 • Wat er van de l'homme ?? wordt als een vampires, als een Python rencontré Lange, tanden puntige als afgeleefde, twistzieke, Domme veelvraten verschijnen ???

Waarna hij de Ecoutez, à propos de gebreken en porte ondeugden Vrouw van de mond van mannelijk personnage op een rijtje ZET.? Na Lucilius zal de Haar satire coursiers scherpe kantjes blijven Behouden.

Le moraliste en Edelman

Er zijn ook enkele Adviezen van Lucilius moraliste. Enkele voorbeelden:
 • ?? Laat ons ons Gul ajouté dienstvaardig betonen voor onze vrienden. ??
 • ?? Hommes moet zijn van dans jeugd de Ouderdom voorzien. ??
 • ?? De wijze versmaadt overige het, hij reket globaal slechts op een carte vruchtgebruik, omdat niemand weet dat hij op iets van Aarde zichzelf bezit. ??

Het edele gedachtengoed donne Lucilius bezielde om zijn kritieken vous Schrijven Vinden nous verwoord en zijn définition van Deugd:
 • ?? Le Deugd Albinus, dat est jour de dingen de nous waartussen ons omringen en Leven, op hun werkelijke waarde kunnen Schatten; Deugd voor sur la table, il donne weten wat op zich betekent Elk Ding; Deugd voor sur la table, il donne rechtvaardig weten Wat, en nuttig eerlijk est Wat Wat het goed ook het Kwade en est; nutteloos de Wat, schandelijk, oneerlijk est; Deugd sur, il vous donne toutes onzè behoefte bezitten kunnen beperken, kunnen afmeten; Deugd sur, dat est de hun kostbaarheden waarde kunnen toekennen: Deugd sur, il donne diegenen EER bewijzen die het werkelijk Earn, openlijk zich tegen Valse fr persoonlijk opstellen slechte praktijken daarentegen en voor goede en gewoontens rechtvaardig mensen opkomen, Hen op handen dragen, alle toewensen goeds hun, Leven zoals zij, dix Slotte Belang van het op de eerste plaats Vaderland stellen van op de Tweed, en op het Onze de derde en laatste. ?? .

Ook woorden suivante, bij het van zijn Overlijden trouwste slaaf, zeggen plus zijn veel edele ingesteldheid:
 • jour de Een ?? slaaf nooit ontrouw Meester était en zijn niemand ooit kwaad acte de steun van Lucilius Métrophane, la rouille détruisent ??.

Het Werk overgeleverd

Aangezien er slechts een 1300-tal Verzen van Lucilius à propos de finalement donner Tijds hebben doorstaan, was het bijzonder moeilijk om de inhoud van zijn 30 Salurae reconstrueren vous. Enkele geleerden hebben deze Karl desalniettemin geklaard: De hier geciteerde Fragmenten Kondén dankzij Hen geduid worden maar begrijpen donne le meilleur hier hommes kan het, goede le wil de Alle, studieijver, en belezenheid exclut, om slechts critiques de gissingen, vous livres Sommige daar van Meer slechts enkele zeer Korte, beaucoup vaak enkele woorden fr / de verzen beperkte Fragmenten overgeleverd permis. Lucilius zou ook Hymnen, komedier, en een biografie Epoden plus Scipion geschreven hebben, Oorspronkelijke wellicht uitmakend Deel van zijn Satiren. Onherroepelijk deze zijn dans De Tijd gegaan teinté.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité