Opérateur de positionnement dynamique

FONTE ZOOM:
DPD, ofwel dynamique Position opérateur, dit als beroep staat de Bekent simpel knop een dans drukken maar wat doet zo iemand precies nou? Als je dit van dichter bij bekijkt zal je ontdekken dat de l'opérateur zeker wel plus kennis moet beschikken Over het systeem en JE voor de besturing een soort 'Gevoel Moët krijgen als nets rencontré varen de main.

Wat est le positionnement dynamique?

Positionnement dynamique est een systeem waarin de positie van het SCHIP aan de van à la main bepaalde referentiesystemen mot bepaald, vervolgens de factoren mourir het SCHIP uit positie brengen worden bepaald en hiermee rencontré behulp van een wiskundig rekenmodel zelf de krachten berekent mourir nodig zijn dans positie te blijven EEN manœuvre de bepaalde uit te voeren. Met de uitkomsten van deze berekeningen stuurt het systeem zelf de propulseurs aan.

Wat is een opérateur de positionnement dynamique?

Een opérateur de positionnement dynamique est degene filière est verantwoordelijk voor de besturing van het SCHIP wanneer deze op position dynamique Vaart. Dans de praktijk est dit vaak de stuurman de kapitein omdat zodra de DP mot de ingeschakeld, het Régulière Système d'exploitation installé mot uitgeschakeld. Toch functies zijn er nog waarin hommes alleen DPD est. Gezien DP vaak dicht bij zeer constructies de Dure gebruikt mot en een ongeluk buiten doden de gewonden veel economische schade de milieuschade kan veroorzaken est DPD een zeer verantwoordelijk beroep en daar betaald het dus ook naar.

Wat doet de l'opérateur de positionnement dynamique?

Het systeem heeft De Volgende 3 modes de hoofd besturing, mode joystick, le mode de autoposition en mode autotrack. De DPD manoeuvreert het SCHIP op de joystick, les commandes de Voert rencontré betrekking tot afstand en richting dans des stelt een piste in die het moet SCHIP gaan varen. Het systeem probeert deze opdrachten uit te voeren zonder rekening te houden rencontré de mogelijkheden en onmogelijkheden van het SCHIP. Wanneer het SCHIP voor de ingestelde opdracht het niet vermogen heeft zal het deze opdracht toch zo goed mogelijk uitvoeren fr de propulseurs overbelasten. Ook kan het dat het SCHIP zijn met een te hoge snelheid geen vermogen plus heeft om bijvoorbeeld de rubrique te Behouden. Daarom est le talon de DPD De Tijd instellingen aan het controleren en bijstellen. Ook moeten de referentiesystemen constante dans de gaten gehouden worden omdat wanneer deze zwak zijn de aangegeven positie van het SCHIP te veel van de werkelijkheid af gaat wijken. De DPD kan gebruik maken van alarmen maar moet hier zelf de acceptabele aire de répartition aangeven. Bij een kritieke klus est la cible het vaak ook aan te raden eerst een testvierkant te om het varen rekenmodel te optimaliseren voor de huidige variabelen, de instellingen goed af te stellen en om te kijken hoever het SCHIP zijn ongeveer voorbij schiet.

Loopbaan

Om de opleiding tot DPD te volgen heb je geen vooropleiding nodig maar de praktijk zijn het meestal mensen die een nautische opleiding hebben genoten en hommes wil dit dans de toekomst ook als eis gaan stellen. De loopbaan bestaat uit het volgen van cursussen en praktijkdagen maken op een SCHIP DP. Al deze vorderingen worden in het bijgehouden persoonlijke DP Logboek. Voor de praktijkdagen mot er verschil gemaakt tussen DP1 en DP2 / DP3 systemen. Bij DP1 mot een ?? limité certificat ?? uitgegeven.

DPD junior
Het certificaat als DPD junior mot afgegeven na het DP cours d'initiation volgen van de ?? ?? 4 dagen van waarna 30 praktijkdagen moeten worden gemaakt.

DPD principal
Het Certificat mot principal DPD afgegeven na het volgen van de ?? DP cours avancé ?? 4 dagen van waarna 180 praktijkdagen moeten worden gemaakt. Er worden ook 4 daagse cursussen gegeven filière voor 15 praktijkdagen telt.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité