'Ordre de la Golden Dawn »De Hermetische

FONTE ZOOM:
L'Ordre de la Golden Dawn a été een orde besloten, gewijd aan Spirituele, filosofische en magische ontwikkeling. De Orde heeft veel invloed gehad op de huidige beweging new-age, en est samen met de Theosofische beweging van Helena Blavatsky en de Antroposofie van Rudolf Steiner bepalend geweest voor de esoterische stromingen van de twintigste eeuw. Maar wat est le bekend de er over deze mysterieuze orde?

Geschiedenis

De orde werd en 1888 vrijmetselaars opgericht porte drie; William W. Westcott, William Woodmann en Samuela McGregor Mathers. Zij hadden al een Tijd geleden het om een ​​idee opgevat eigen orde te stichten, toen zij de zogenaamde cypher-manuscripten dans handen kregen. In het manuscrit onthuld van een mystieke orde Rituelen werden, die zich de noemde 'Golden Dawn'. Deze Rituelen werden de eerste vijf inwijdingsrituelen van de nieuwe Orde. De drie richtten dans Londen de eerste tempel op, genaamd ?? Isis-Urania ?? waarmee L'Ordre Hermétique de la Golden Dawn a été Geboren.

En de orde avaient succès: en 1899 waren er tussen de 200 en 300 leden, en acht Temples. Daarna Ging het bergafwaarts echter de la SNEL. Dans de Orde zaten Vele "grote Geesten 'hun, le wapiti remplies eigen ideeën. Dat leidde onherroepelijk tot botsingen. Porte onderlinge conflicten brokkelde de Orde af, wat leidde tot het ontstaan ​​van Vele groeperingen die zich hadden afgesplitst Orde van de Oorspronkelijke. Onder de groeperingen mourir op die manier zijn ontstaan, en die ook vandaag de dag nog bestaan, coursiers nog heerst oneindigheid wie zich Officieel De echte afstammelingen van de la Golden Dawn noemen de Mogen. Zo ontstond en 1922 de «Fraternité de la Inner Light 'van Dion Fortune, die vandaag de coursiers dag nog bestaat, dans Nederland onder de naam de Temple de Starlight. Zij avait de orde moeten Verlaten omdat Mathers haar opvattingen te radicaal vond. Dit conflit zou zelfs hebben geleid tot een onderlinge strijd op het astrale vlak, wat meer voorkwam tussen leden Orde van de. Dit om het wie meest effectief magie kon bedrijven.

En 1903 nam de veelbesproken Aleister Crowley de leiding plus. En 1907 stichtte ook hij zijn eigen orde, genaamd 'Argentum Astrum'. En 1909 publiceerde hij enkele Rituelen van de l'Ordre de la Golden Dawn en zijn eigen blad Equinox. Deze Rituelen waren tot dan orteil geweest geheim, maar plaveiden nu de weg voor de beweging new-age, dan ook waarin veel van de gedoceerde onderwerpen terug te zijn vinden. Hierover meer tard. Het est niet aan alleen Crowley te danken dat dat de geheimen Orde van de aan het licht kwamen. Ook Israël Regardie brak zijn geheimhoudingsgelofte en bracht en 1937 informatie naar buiten. Van ourlet was een van de centrale gedachten Orde van de afkomstig, namelijk: ?? Onsterfelijkheid wordt als het pas bereikt Aards-Menselijke deel van de mens zich rencontré Dieu verbindt ??. Deze twee magiërs gaven rencontré hun onthullingen veel inzicht dans de Orde, waarover tot dan orteil weinig bekend était buitenstaanders voor.

Gradensysteem

De Orde werkte met een gradensysteem. Le couvercle die een de De avait, gaf aan houe ver hij gevorderd était en zijn occulte ontwikkeling. Alleen als je een bepaald niveau in die ontwikkeling avait behaald, en DUS de juiste graag eu, je kreeg toegang tot de kennis mourir bij de volgende graad behoorde. Bij elke graad hoorden onderdelen van verschillende esoterische Gebieden, maar bovenal correspondeerde elke graaf met een van de onderdeel kabbalistische Otz Chim; de Levensboom. Er kan geteld worden van de laagste tot de hoogste graad, de van de hoogste tot de laagste, waardoor nous de volgende indeling krijgen:

Eerst de algemene inwijdingsgraad Neophiet, daarna volgen nog tien graden.
 • 1 = 10 Zelator
 • 2 = 9 Theoreticus
 • 3 = 8 Practicus
 • 4 = 7 Philosophus
 • 5 = 6 Adeptus Minor
 • 6 = 5 Adeptus Major
 • 7 = 4 Adeptus Exemptus
 • 7 = 3 Magister Templi
 • 8 = 2 Magus
 • 9 = 1 Ipsissimus

Deze laatste est hierbij De Mens meurent zichzelf helemaal heeft gevonden.

Inwijding

Couvercle van Worden de Orde était waarschijnlijk geen gebeurtenis de Prettige. Allereerst werd de psyché van de kandidaat systematisch dans verwarring gebracht, waarna hij klaar était voor de inwijding absolue. Dit onderdeel werd 'desoriëntatie in het duister' genoemd. Van tevoren avaient De Kandidaat waarschijnlijk médicaments toegediend gekregen, waardoor hij bij het ritueel visioenen kregen meurent lijken op bijna-dood-ervaringen. Deze gesuggereerde angsten moesten leiden tot een 'afdaling ter helle'. Aan het einde van de Rituelen volgde de 'opstanding' en de 'wedergeboorte'. Tenminste, als de kandidaat alles ongeschonden porte était gekomen, wat het niet altijd geval était.

Na zijn toetreding MEHF couvercle de wapitis zeven magische Voorwerpen inbrengen. Deze Voorwerpen zijn:
 • kelk Een; deze staat voor het élément eau
 • dolk Een; voor het élément de lucht
 • Een schijf; deze vertegenwoordigt élément het aarde
 • Toverstaf Een; voor het élément de vuur
 • Een Zwaard; voor de Vurige energie van Mars
 • Lotusstaf Een; voor bezweringen
 • Een rozenkruis

Gedachtegoed

De Orde werd geleid volgens overtuigingen van de kabbale, de rozenkruisers, de theosofie, de magie en oud-Egyptische.
De Orde avait geen eigen religie, maar dans Plaats daarvan werden alle bestaande geëerd. Vous voulez en alle waren religies sporen te vinden van het licht onuitsprekelijke dat Ieder mens zoekt. Dans de Rituelen en symboliek zijn ook dan sporen terug te vinden van de katholieke en Joodse religie, de l'islam, en de Griekse en Egyptische magische cultuur.

Zoals gezegd speelde de Orde een importantes Les rol dans de opkomst van de huidige beweging new-age. Veel van de onderwerpen meurent werden gedoceerd zijn ook nu dan terug te vinden dans de stroming populaire. Zo werd tarot gebruikt om visioenen op te roepen en in het onderbewuste porte te dringen. Andere vakken mourir werden onderwezen waren:
 • Alchemie
 • Astrale projectie
 • Astrologie
 • Helderziendheid en kristalkijken
 • Geometrie Sacrale
 • Het Hebreeuwse alfabet
 • Kabbalistische oefening
 • Ceremoniële magie en Rituelen, mits hommes ver genoeg été gevorderd dans de rangorde

Belangrijk Doel van de magie en Rituelen mourir de Orde uitvoerde, was het krijgen van dromen voorspellende, en leren remplies de ziel uit het eigen lichaam te treden. Verder était de dat het overtuiging van Belang a été atteint behulp van een Rituelen zogenaamde Jacobsladder op te richten tussen Hemel en Aarde, dix einde de vier lichamen dans Ieder mens goed te kunnen gebruiken.

Astrale conflicten

Eerder zei ik al dat de leden van de l'Ordre de la Golden Dawn Onderling gevechten voerden op het astrale vlak om uit te maken wie het effectiefst magie kon bedrijven. Om te dit verduidelijken zal ik nog een tot fente Beschrijving geven van het eerder genoemde conflit tussen Dion Fortune en Samuel Mathers.

Naar eigen zeggen werd ze niet om haar opvattingen alleen rencontré porte woorden aangevallen Mathers, schrijft Fortune zelf. Hij probeerde haar ook op het astrale vlak aan te vallen. Hier volgt haar Beschrijving van die aanval.

?? Toen ik op een middag lit op lag, werd ik porte overweldigd gedachten aan wraak, waardoor ik op de grens van de slaap raakte. Voor mijn ogen herrezen de oude Noordse mythen en toen viel me het monstre dans Fenrir. Moment Op hetzelfde voelde ik een Vreemd getrek aan mijn zonnevlecht en roseaux materialiseerde zich naast mij op het een grote lit loup. Het was een goede gematerialiseerde vorm uit ectoplasma, Grauw, Vaal, en zwaar. ??

Dion visualiseerde een jacobsladder, waardoor ze Erin slaagde de loup te laten verdwijnen. Verder schiep ze uit het ectoplasma van haar propres Astrale lichaam haar propres wezens, meurent ze op de vijand afstuurde, waar ze met de vijandelijke wezens dans raakten gevecht. fente de Tot verscheen er een Gigantische kat op de l'échelle, die Dion herkende als de Vrouw van Mathers. Na een hevig gevecht était naar eigen zeggen haar tapis rencontré Krabben overdekt, alsof porte ze kat een été aangevallen.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité