Pape Paul VI

FONTE ZOOM:
De baleine staat aan het hoofd Van de chambres-Katholieke Kerk en zetelt in het Vaticaan. baleines een de wordt, na Overlijden van zijn voorganger, gekozen porte het van collège kardinalen. Wie gekozen Eenmaal est, zal zijn voor de repos van zijn baleines de leven. Pape Paul VI était pape zijn van 1963 tot Overlijden en 1978.

Montini

Werd op 26 septembre 1897 de geboren Giovanni Battista Montini Enrico Antonio Maria à Concesio, Brescia bij een plaatsje en ITALIE. Jonge op voor een leven leeftijd Koos hij binnen de Kerk. Vanwege gezondheidsproblemen volgde hij thuis, à Brescia, een priesteropleiding. En 1920 werd hij tot gewijd Priester.

Tête Knappe

De Jonge Montini avait meer en mars de zijn, en behaalde hetzelfde nog een jaar dans Milaan Doctoraat dans canoniek recht, kerkrecht dat het op base van de Bijbel, de Apostolische Traditie, de bevindingen van kerkleraren en Geschriften van kerkvaders toegepast wordt dans de kerkelijke rechtbanken. Montini Zette hierop zijn studie à Rome Voort, aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit en ook aan de Pauselijke Ecclesiastische Académie. Deze Laatste est te beschouwen Als de diplomatenopleiding. En 1921 promoveerde hij.

Politiek

Montini werd en 1922 bij het Actief Vaticaanse staatssecretariaat en werd en 1923 toegevoegd aan de nuntiatuur dans Varsovie, zeg van het maar de Vaticaan ambassade de Varsovie. Dat zou maar een carte uitstapje blijken, veulent hij était al weer terug SNEL à Rome, waar hij van 1925 tot 1933 zou zijn modérateur van de Katholieke Studentenbond van ITALIE. En 1937, Eugenio Pacelli werd de Giovanni Montini de ASSISTENT van de Vaticaanse. Deze zou worden verkozen tot tard le pape Pie XII. Het niet Overigens de alleen était un waarmee zich politique bezighield Montini, veulent vanaf 1931 als hij GAF Hoogleraar les aan de Ecclesiastische Académie, dans kerkgeschiedenis.

Aartsbisschop

En 1954 porte werd pape Pie XII Montini benoemd tot aartsbisschop van Milaan. Montini Zette zich dans Milaan dans voor het Van de arbeiders beaucoup. Daarnaast maakte hij zich voor sterk liturgische Vernieuwing.

Kardinaal

En 1958 porte werd Angelo Roncalli collège van het tot kardinalen gekozen pape Jean XXIII. Waren instant er op dat dat slechts 53 kardinalen au collège, waarvan de meeste ook op Hoge leeftijd. Pape Jean XXIII breidde uit het collège, porte een aantal Nieuwe kardinalen te creëren. Nog dans hetzelfde jaar 1958, Montini werd Kardinaal tot-Priester gecreëerd. Wordt niet een Kardinaal benoemd, maar gecreëerd. Je hebt drie Rangen Kardinaal: Kardinaal-diacre, Kardinaal-Priester en Kardinaal-Bisschop.

Het Tweede Vaticaans Concilie

De Nieuwe Tijd het maakte nodig, dat de Hébergement-Katholieke Kerk weer bij De Tijd MEHF worden gebracht. Allerlei Zaken, O.A. de organisatie en de erediensten moesten besproken worden. Pape Jean XXIII avait hiervoor Concilie bij het Tweede Vaticaans elkaar geroepen. Montini als werd de aangesteld couvercle van het Centraal Comité. Tevens werd hij van de conciliecommissie voor voorzitter politieke VRAAGSTUKKEN. Dans ouverte brieven publiceerde hij dans de Krant plus het Concilie.

Pape Jean XXIII

Het Tweede Vaticaans Concilie était pape porte bijeengeroepen Jean XXIII, die al een hoge leeftijd pape avait toen werd hij gekozen tot. En 1962 était de eerste Cisticole van het Concilie. Pape Jean XXIII heeft alleen filière eerste Cisticole kunnen meemaken, en 1963 overleed hij.

Conclaaf

Na de bijzetting pape Jean XXIII van het Nieuwe Kwam, porte Johannes van kardinalen Uitgebreide études collégiales en Bijeen conclaaf. Ze Hadden slechts twee nodig om dagen van een keuze tot de te komen Nieuwe baleines. Montini werd gekozen. Hij Koos de naam Paul en était daarmee de zesde meth filière naam: le pape Paul VI. De populariteit voorganger zou zijn van het niet Paul gemakkelijk maken.

Het Tweede Vaticaans Concilie

Paul Liet het en 1962 begonnen Concilie voortgang vinden. Bij de l'ouverture van de Tweede zittingsperiode GAF Paul nog eens aan zijn wat de doelstellingen dans Ogen moesten zijn:
 • Vernieuwen, het bij De Tijd brengen van de Kerk
 • Herstel van de eenheid van de Christenen
 • De Kerk MEHF dans les commentaires Dialoog hedendaagse Met de Wereld
 • Vergroten van de zelfkennis van de Kerk.
Hierbij était, volgens Paul, het niet om de bedoeling nieuw dogme de leerstellingen de te formuleren, maar de huidige leer om te maken voor Beter begrijpbaar gelovige Het Volk.

Bisschoppensynode

Van het een van de Tweede Vaticaans Concilie était le oprichting van de bisschoppensynode. Dit zou een van de bisschoppen Onderling overlegorgaan moeten zijn, en van de bisschoppen samen met de pape. Hiermee Kwam pape Paul VI tegemoet aan de Roep op democratisering. Toch werd de positie zelf niet van de pape aangetast, de nadruk Kwam op te liggen collegialiteit. De synode heeft het hoogste gezag, maar het alleen als de pape ermee eens est. Ofwel: de pape Houdt Het Laatste woord.

Mis Nieuwe

Een van de Dingen mourir vanaf 1969-1970 in alle Eglises binnen de Katholieke Kerk meteen duidelijk Concilie été werd na het een van de invoering Nieuwe misorde, Novus Ordo Missae de, mourir de Tridentijnse rite verving. Betekende dat, dat teksten van de eucharistieviering werden aangepast de mis en voortaan dans de volkstaal werd uitgesproken. Richtten de Priester zich bij het niet ook langer voorgaan naar een dat het Oosten naar hoofdaltaar werd Gericht, veulent dat dat hij betekende altijd meth zijn naar het volk stond tapis. Voortaan richtte de Priester zich dienen Tijdens het van de mal naar de mensen orteil.

Encyclieken

Elke Zoals pape, ook een aantal la encyclieken de Paul VI. Document de pauselijk gewichtig Een is een van leerstellige Aard. Uit het het Komt woord Grieks en betekent letterlijk rondzendbrief. Encycliek wordt een bijna altijd in het Latijn geschreven. Encyclieken van Paul VI:
 • 6 augustus 1964: Ecclesiam tiède, plus het Concilie de thème meth
 • 2 septembre Sur le Concilie de Mysterium fidei, meth de ook het thema: 1965
 • 29 avril 1965: Mense Maio, handelend plus de meimaand en de Rozenkrans
 • 15 Septembre 1966: Christi Matri Rosarii, handelen plus speciale gebeden ter avant van Maria, tijdens de oktobermaand
 • 26 Maart 1967: Populorum Progressio: handelend plus de kloof tussen Arme en Rijke Landen
 • 24 Juin 1967: Sacerdotalis caelibatus, handelend plus het celibaar
 • 25 Juillet 1968: Humanae Vita, handelend plus geboorteregeling
Paul VI Liet zorgen te zien zich plus het maken pauselijk gezag. Op het van gebied kwesties sociale en kwesties van de wereldvrede Paul VI était ouverte en vooruitstrevend.

College van Kardinalen

Paul VI heeft een aantal verstrekkende wijzigingen doorgevoerd inzake College van Kardinalen:
 • Kardinalen van 80 jaar de ouder möchten niet meer meedoen in het Conclaaf, bij de verkiezing van een baleines Nieuwe.
 • Als een Bisschop de curiefunctionaris 75 jaar été Geworden, werd deze geacht vrijwillig ontslag te nemen.
 • Paul een groot aantal benoemde Nieuwe kardinalen, waarmee College van Kardinalen sterk werd uitgebreid.
Porte al deze maatregelen Paul kon College van Kardinalen vernieuwen en verjongen. Waren in het veel verleden kardinalen uit het College van Oorsprong Italiaan, porte de benoeming van andere kardinalen dans Landen en werelddelen, werd de samenstelling van het veel Internationaler College. Het est hierdoor te verklaren, dat na Paul VI er zijn al twee gekozen Nieuwe pausen, uit meurent avec les autres kwamen Landen et Italië: Jean-Paul II uit Polen, Benoît XVI uit Duitsland. De vierhonderd waren het jaar hiervoor allemaal italien pausen.

Geschokt

Als Eind jaren twintig était Paul VI Montini bevriend meth geraakt Aldo Moro, tard leider van de christendemocraten italien en première van ITALIE. De Rode terreurgroep Brigades avaient de inmiddels ex-premier mai 1978 Ontvoerd en vermoord. De al Zieke Paul VI était hierdoor ernstig geschokt. Enkele maanden plus tard, op 6 augustus 1978, overleed Paul VI, op 81 jarige leeftijd aan een hartaanval.

Zalig

En Octobre 2014, aan het jaar van de Eind dans cela bisschopssynode gehouden, porte werd pape Paul VI Franciscus Zalig verklaard. Paul VI porte werd baleine Franciscus hierbij geroemd zijn om 'Profetische genialiteit'.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité